Patientinformation om bedøvelse

Heri findes information om bedøvelse på Rigshospitalet

Billeder viser en person, der er bedøvet/sover.

Denne pjece giver dig en generel information om bedøvelse på Rigshospitalet.
Du vil inden operationen komme til at tale med en anæstesilæge, som
kan give dig yderligere oplysninger om din bedøvelse og besvare eventuelle spørgsmål
.

Valg af bedøvelse

Inden operationen taler du med en anæstesilæge om hvilken bedøvelse –
anæstesiform, du skal have. Anæstesilægen gennemgår din journal og spørger dig ud om erfaringer med tidligere bedøvelse, dit helbred, herunder allergi, tandstatus, alkoholog rygevaner samt evt. medicin. Disse oplysninger er vigtige i forhold til valg af bedøvelse. Herefter tager anæstesilægen, i samråd med dig, stilling til, hvordan du skal bedøves.

Du skal faste før operationen

For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt,
at mavesækken er tom. Du skal faste 6 timer før operationen, dvs. at du ikke må spise fast føde eller drikke mælkeprodukter i 6 timer inden bedøvelsen. I fasteperioden må du heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tygge tyggegummi.
Du må gerne drikke indtil to timer før operationen, 1 – 1½ glas vand, saft, te
eller kaffe (uden mælk).

Nogle patienter skal faste længere

Anæstesilægen vil give dig besked, hvis det er aktuelt for dig.

Før operationen

Hvis du ønsker det, kan du få afslappende medicin før operationen. Du
må gerne bære briller, høreapparat og tandprotese på turen til operationsgangen. Vi opbevarer dem forsvarligt under operationen.
Du skal tage din vanlige medicin, medmindre anæstesilægen har givet
dig anden besked.

Du må ikke

  • medbringe penge, smykker, ur eller mobiltelefon, medmindre du skal lokalbedøves.
  • have kontaktlinser, makeup eller neglelak på

På operationsgangen

På operationsstuen vil du blive modtaget af anæstesisygeplejerske,
anæstesilæge og operationssygeplejerske. Du vil få lagt et tyndt plastikrør i en blodåre, hvori der kan gives væske og medicin. Dit blodtryk og puls vil blive målt løbende under operationen, og der vil desuden blive sat en iltmåler på fingeren.

Hvis du skal fuldt bedøves

Du får sprøjtet bedøvende medicin i plastikrøret og falder efter kort tid
i søvn. Herefter sover du under hele operationen og vil ikke have nogen
fornemmelse af tiden. Under operationen giver vi smertestillende
medicin, og hvis du har behov for yderligere, så får du det, når du
vågner op.

Hvis du skal lokalbedøves

Vi benytter forskellige former for lokalbedøvelse:

  • ved en rygbedøvelse bliver lokalbedøvende medicin sprøjtet ind i ryggen (spinal- eller epidural), hvor det bedøver den del af kroppen, som skal opereres.
  • man kan også lokalbedøve et mindre område, f.eks. en arm.

Benyttes der kun lokalbedøvelse, er du vågen og smertefri under operationen.
Du vil dog stadig kunne mærke tryk eller berøring. Hvis du ønsker
det, kan du få afslappende medicin, så du ligger og småsover. Du er velkommen
til at tage din egen musik med. Hvis du hører musik via mobiltelefon skal denne stå i fly-mode (musikafspillere medtages på eget ansvar).

Efter operationen

Når operationen er overstået, bliver du kørt til opvågningsafdelingen –
eller direkte tilbage til afdelingen, afhængigt af indgrebet og din tilstand.
Dog kommer de fleste patienter, der har været i rygbedøvelse, på opvågningsafdelingen.

På opvågningsafdelingen overvåges din tilstand, indtil du er klar til at
komme tilbage til afdelingen. Du får ekstra ilt via næsekateter og smertestillende medicin efter behov. Hvis du får kvalme eller kaster op, får du medicin mod det. Hvis ikke noget taler imod det, kan du få små isklumper
eller vand.

Besøg og forespørgsler

Dine pårørende (dog kun 1-2 personer) må gerne komme på et kort besøg på opvågningsafdelingen, hvis du selv ønsker det, og det er muligt, fx af hensyn til de andre patienter.

FAQ 

Det skal du vide om bedøvelse

Er det sikkert at blive bedøvet?

Med moderne anæstesimidler og overvågningsudstyr er det meget sikkert at blive bedøvet. Under hele bedøvelsen er der uddannet anæstesipersonale til
stede.

Fejler du andet end det, du skal opereres for, f.eks. en hjertesygdom, er
der en lidt højere risiko for, at der kan opstå komplikationer i forbindelse
med bedøvelse og operation. I så fald vil anæstesilægen fortælle dig mere
om risikoen. Det er vigtigt at informere om alle væsentlige helbredsproblemer,
som kan få indflydelse på bedøvelsen.

Hvilke komplikationer ser man i forbindelse med rygbedøvelse?

Nogle få (mindre end 2 %) får hovedpine i forbindelse med en rygbedøvelse
(spinalanæstesi). Du kan i de fleste tilfælde forebygge hovedpinen ved
at holde dig i ro, få rigeligt at drikke, og tage hovedpinepiller de første 24 timer efter bedøvelsen. I de sværere tilfælde kan anæstesilægen give en særlig behandling herfor.. Hvis der stadig er gener efter en uge, bør du henvende dig til afdelingen.

Kaster man op efter bedøvelsen?

En del patienter får kvalme og opkastning i forbindelse med bedøvelse.
Der findes flere midler mod dette, og generne forsvinder som regel efter et
døgn. Har du tidligere haft kvalme i forbindelse med bedøvelse eller lider
af køresyge, kan vi give kvalmeforebyggende medicin.

Får jeg mange smerter efter operationen?

Under samtalen med anæstesilægen vil der blive lagt en plan for den
smertestillende behandling efter operationen. Smertebehandlingen vil starte under operationen og vil blive justeret i samråd med dig de næste dage på afdelingen.

Hvornår er jeg i stand til at tage vare på mig selv?

Hukommelse og koncentrationsevne kan forbigående være påvirket, ligesom evnen til at klare sig selv kan være nedsat i den første tid efter operationen. Motorkørsel og maskinbetjening frarådes i 24 timer efter fuld bedøvelse. Hvis man udskrives på operationsdagen, skal man som hovedregel ledsages af en voksen ansvarlig person.

Redaktør