Patientinformation - TAI

Heri findes patientinformation, som benytter TAIbehandling

Vi henvender os til dig, fordi du er tilknyttet vores ambulatorie i Afdeling for Rygmarvsskader, hvorfra du har en bevilling til et tarmskyllesystem, som benyttes til TAIbehandling (TransAnal Irrigation). 

Vi ønsker med dette brev at gøre dig opmærksom på nogle ændringer i den måde, som behandlingen administreres på. 

Du vil fremover blive indkaldt til en løbende halvårlig kontrol. Her vil din TAI-behandling blive drøftet med dig og fremordineret, såfremt du fortsat har behov for behandlingen. Vi ønsker hermed at sikre, at behandlingen foregår fuldt tilfredsstillende for dig og lever op til forventningerne. 

Samtidig ønsker vi at gøre dig opmærksom på, at det behandlingsudstyr, som er indeholdt i din TAI-bevilling, kun kan genbestilles efter kontakt til en sygeplejerske i ambulatoriet i Afdeling for Rygmarvsskader. 

Sygeplejersken vil fremover bestille udstyret til levering på din hjemadresse. Du kan således ikke længere selv bestille udstyret hos producenten. 

Vedlagt dette brev modtager du også din opdaterede TAI-bevilling, hvorpå oplysninger om telefonnummer og kontakt er opdateret.

Vi ser frem til et tættere samarbejde om den TAI-behandling, som du modtager, hvor muligheden for opfølgning og vejledning undervejs er forbedret.

Redaktør