Patientansvarlig læge

Information til patienter og pårørende

Patientinformation

PATIENTANSVARLIG LÆGE I AFDELING FOR NYRESYGDOMME

Du har fået tilbudt en patientansvarlig læge i Afdeling for Nyresygdomme.
Din patientansvarlige læge har til opgave, at holde overblik over din behandling på tværs af alle afsnit, specialer og hospitaler, hvis det er et led i dit sygdomsforløb hos os. Det er din patientansvarlige læges ansvar at sikre, at du er informeret om dine undersøgelser og behandling.

Du har fået dette tilbud fordi:

  • Din nyrefunktion er meget dårlig (forbigående eller permanent) eller du er i dialysebehandling
  • Du modtager kraftig immunundertrykkende behandling for din nyresygdom
  • Du er blevet nyretransplanteret for nylig (første år efter    transplantationen)

Din patientansvarlige læge hedder:

_______________________________________

Din patientansvarlige læge er en del af et tværsektorielt team, som også består af:

_______________________________________

_______________________________________

Hvornår vil du møde din patientansvarlige læge

Så vidt det er muligt, vil du møde din patientansvarlige læge til konsultationerne her på afsnittet. Du vil som minimum møde din patientansvarlige læge 2 gange om året, hvis du er i behandling med dialyse.

KONTAKT TIL DIN PATIENTANSVARLIGE LÆGE 

Du kan komme i kontakt med din læge eller sygeplejerske ved at ringe til nedenstående telefonnummer i afdelingens åbningstid, 
eller ved at sende en besked til afsnittet i ”Min Sundhedsplatform”
Du kan forvente opringning eller skriftligt svar indenfor 3 hverdage. Hvis dit spørgsmål drejer sig om akut sygdom, bedes du altid ringe i stedet for. Udenfor åbningstiderne, skal du ringe til vagtlæge eller i særlige tilfælde sengeafsnittene for at få et hurtigt svar.

I tilfælde af, at din læge eller sygeplejerske ikke er på arbejde, vil du blive kontaktet af en anden læge eller sygeplejerske.

Afsnit: 

Adresse:

Telefonnummer:

Når du er patient på andre afdelinger

Under indlæggelsen hos os har du en behandlingsansvarlig læge. Du har stadigvæk din patientansvarlige læge uændret. Hvis du bliver undersøgt og behandlet på andre afdelinger, er det lægerne dér, der har ansvaret. Hvis du har spørgsmål til den konkrete undersøgelse eller behandling, er det altid bedst at spørge den læge, der har bestilt undersøgelsen eller behandlingen.  Lægerne på de andre afdelinger vil tale med din nyrelæge, hvis der er brug for det.

Læs mere om Patientansvarlig Læge på https://www.regionh.dk/patientansvarliglaege                                

Redaktør