Parenteral ernæring i hjemmet - information til hjemmesygeplejen

Hjemmeparenteral ernæring indebærer, at patienten, pårørende eller hjemmesygeplejersker i patientens hjemkommune, bliver oplært i at håndtere den parenterale ernæring i patientens hjem.

Parenteral ernæring

Parenteral ernæring er ernæring uden om mavetarmkanalen. Patienten bliver tilført nødvendig væske og næringsstoffer, som er nøje afstemt efter den enkeltes behov, via et centralt venekateter. Hjemmeparenteral ernæring er livsnødvendig for patienter der lider af tarmsvigt. Ved tarmsvigt har man enten for kort tarm efter operative indgreb eller tarmen er syg og kan ikke optage tilstrækkeligt ernæring og væske. Patienten kan som oftest sagtens indtage mad på normal vis ved siden af.

Hjemmeparenteral ernæring har været en mulighed i Danmark siden 1970. Der er aktuelt ca. 450 patienter, der modtager denne behandling i Danmark, og langt de fleste patienter med denne problematik er tilknyttet Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme på Rigshospitalet.

Hjemmeparenteral ernæring

Hjemmeparenteral ernæring indebærer, at patienten, pårørende eller hjemmesygeplejersker i patientens hjemkommune, bliver oplært i at håndtere den parenterale ernæring i patientens hjem. Dette indebærer grundig introduktion og undervisning i hygiejne, steril teknik, håndtering af intravenøs medicinering samt kendskab til de mulige komplikationer.

Alle patienter, som bliver udskrevet med hjemmeparenteral ernæring fra Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme får udleveret en illustreret vejledning (Dropbogen) og et dropskema. Dropskemaet angiver patientens ernæringsprogram over en periode på 14 dage.

Dropbogen danner grundlag for den undervisning og oplæring patienterne modtager under indlæggelsen på Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme, og ligeledes den oplæring og instruktion vi tilbyder hjemmesygeplejersker, der skal varetage administrationen af den parenterale ernæring og/eller forbindingsskift.

Væsker og varer tilknyttet behandlingen leveres fra Rigshospitalets Apotek i samarbejde med transportfirmaet Gambro. Koordinering af dette styres fra vores klinik, og kontakten fra hjemmet går hertil.

Ansvar

Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme er læge- og sygeplejefaglig backup hele døgnet, mht. den parenterale ernæring og problemstillinger knyttet hertil. Det overordnede ansvar for behandling med hjemmeparenteral ernæring ligger hos afdelingen. Hjemmesygeplejersken har ansvar for at følge afdelingens vejledning og for at patienten får den ernæring eller de væsker der er ordineret.

Mere information

Læs mere på afdelingens hjemmeside www.rigshospitalet.dk under Afdelinger --> Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme

Redaktør