PREBEN - behandling med

Behandlingen PREBEN strækker sig over 8 dage med infusion den 1. og 8. dag og består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder.

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om den medicinske kræftbehandling kaldet PREBEN, og hvordan behandlingen kan påvirke dig. Denne viden kan forberede dig på forløbet og de bivirkninger, der kan opstå. 

Behandlingens indhold

Behandlingen PREBEN strækker sig over 8 dage med infusion den 1. og 8. dag og består af flere forskellige præparater, der virker mod din sygdom på forskellige måder.  

Navnet PREBEN kommer af de præparater, der indgår:

P  = Pixantrone (kemoterapi) 
R  = Rituximab (antistof)
E  = Etoposid (kemoterapi)  
BEN = Bendamustin (kemoterapi)

Antistoffet Rituximab gives kun, hvis du har lymfekræft af typen B-celle, og er beskrevet i en selvstændig pjece. Det vil sige, at hvis du har lymfekræft at typen T-celle, får du ikke Rituximab, så får du ”PEBEN”.

For at forebygge bivirkninger til behandlingen vil du få understøttende behandling. Dette beskrives i et senere afsnit.

Kemoterapi

Kemoterapi er cellegifte, som primært rammer og ødelægger celler, der deler sig hurtigt. Stofferne virker ved at beskadige cellers arveanlæg (DNA) og forhindrer dermed celledeling. Celler, der deler sig hyppigt, eller som ikke kan reparere skadet DNA, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika.  Kemoterapi udgør derfor en vigtig del af din behandling.

Behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet består af flere behandlingsserier. Du vil typisk få 6 serier PREBEN med 3 ugers intervaller. Det præcise antal behandlinger afgøres af din læge ud fra netop dit sygdomsbillede. 

Hver serie er ens. Den første dag får du infusion med alle præparater i behandlingen, og den 8. dag får du en infusion med et enkelt præparat, pixantrone. I dagene imellem er der ingen behandling bortset fra understøttende behandling. 

Der går 3 uger fra én serie starter til den næste forventes at kunne starte. Du vil undervejs i behandlingsforløbet blive kontrolleret med skanning og blodprøver, dels for at se, hvor godt din sygdom reagerer på behandlingen og dels for at se om du har behov for blodtransfusioner..

Du skal være forberedt på, at en behandling kan udskydes, hvis din tilstand eller blodprøver ikke tillader ny behandling. Dette tager din læge stilling til fra gang til gang. Der kan også være behov for blodprøver imellem serierne.

Der kan være behov for at undersøge dit hjerte (hjertets pumpefunktion) forud for behandlingen og i nogle tilfælde også i løbet af behandlingsforløbet. Dette er noget din læge vil tage stilling til.

Sådan gives behandlingen

Behandling med PREBEN gives almindeligvis ambulant. På dag 1 varer behandlingen ca. 5-6 timer, men hvis det er første gang du skal have antistoffet Rituximab, bliver den samlede behandlingstid længere. 
Afsæt hele dagen til behandlingen. Hvis du ikke skal have Rituximab tager behandlingen ca. 3-3½ time.

Du skal inden hver behandlingsserie have taget blodprøver enten 1-2 dage forinden eller samme dag.

Dag 1

 • Når du ankommer til afsnittet, vil personalet se blodprøvesvarene, tale med dig og derefter bestilles kemoterapien på apoteket.  
 • I ventetiden får du udleveret kvalmestillende medicin, og du får Rituximab, mens vi venter på kemoterapien.
 • Kemoterapien gives som infusion i et perifert venekateter (tynd plastikslange, der lægges i en blodåre på armen eller hånden). Hvis du har et centralt venekateter, gives den heri. 
  Kemoterapien kommer i 3 poser, og mellem hver pose skal der skylles med saltvand.
 • Sygeplejersken sikrer, at dit perifere venekateter er velfungerende og ligger korrekt, idet nogle kemostoffer kan skade vævet, hvis det løber uden for blodåren og ud i vævet. Fortæl sygeplejersken hvis du får svie og smerter nær det anlagte perifere venekateter, så infusionen kan stoppes.
 • Det er vigtigt at holde armen i ro, når du får kemoterapi i blodåren, så er risikoen for at kemoterapien kommer ud i vævet meget lille.
 • Du vil få udleveret medicin og en medicinoversigt inden du tager hjem og dit perifere venekateter vil blive fjernet.

Dag 8

 • Du skal have taget blodprøver inden du møder.
 • Du skal kun have pixantrone, der gives som infusion over ca. 60 minutter.
 • Hvis du har brug for blodtransfusion, gives dette herefter.

Dag 15

 • Ambulant blodprøvetagning for at se om du har behov for blodtransfusioner.

Understøttende behandling

For at forebygge bivirkninger ved kemoterapi får du forskellige former for understøttende medicin. Det er vigtigt, at du tager dine tabletter som foreskrevet, da det er en del af den medicinske kræftbehandling.

Kvalmestillende

Du får forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien. Du vil oftest få en kombination af flere slags kvalmestillende tabletter. De virker på hver deres måde, og det er derfor vigtigt at du tager dem som anvist. Vær opmærksom på at meget af den kvalmestillende medicin kan give forstoppelse og hovedpine. Fortæl det til personalet, hvis du alligevel oplever kvalme.

Allopurinol

Allopurinol forhindrer, at affaldsstoffer fra de ødelagte kræftceller ophobes i din krop. Affaldsstoffer kan skade nyrerne og kan give podagra/ urinsur gigt. Drik derfor også 2 – 3 l væske på dagen, du har fået din behandling og den efterfølgende uges tid. Vær opmærksom på, at allopurinol kan give hududslæt. 

Tiden hjemme mellem behandlingerne

PREBEN er en intensiv og anstrengende behandling. De fleste vil have brug for sygemelding i perioder og måske også hjælp derhjemme i behandlingsperioden.

Hvad du selv kan gøre

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. 
 • Sørg for frisk luft og daglig motion, f.eks. gåture. 
 • Sørg for god nattesøvn og tag gerne en middagslur
 • Bed venner og familie om hjælp til det praktiske

Bivirkninger og komplikationer

Bivirkninger er ikke tilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige. Det er derfor vigtigt, at du er forberedt på disse.

I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og livstruende. Desuden kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter, at behandlingen er afsluttet, eventuelt flere år efter.

Generelle bivirkninger

De generelle bivirkninger til medicinsk kræftbehandling og dermed også til behandling med PREBEN:

 • Kvalme, opkastning og nedsat appetit 
 • Påvirkning af knoglemarvens funktion med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner
 • Hårtab
 • Forandringer af hud og negle
 • Mundgener
 • Træthed

Du kan læse om bivirkninger i pjecen ”Medicinsk kræftbehandling”.
I pjecen kan du også læse om senfølger til kræftbehandling, som kan omfatte både fysiske og psykiske senfølger. 

Mulige senfølger

 • Nedsat evne til at få børn
 • Øget risiko for anden kræftsygdom
 • Nerveskader, føleforstyrrelser
 • Risiko for angst og depression

Du kan også selv søge information om medicinen på internettet, f.eks. på www.indlaegsseddel.dk eller www.medicin.dk.

Bivirkninger til de enkelte præparater

Pixantrone

Blåfarvning af hud og urin
Præparatet, der er blåt, kan farve urinen, så den bliver blå/grøn. Derudover kan huden antage en blålig farve i behandlingsforløbet. Dette forsvinder i løbet af et par uger efter endt behandling. 

Hjertepåvirkning
Hjertets muskulatur kan blive skadet og pumpekraften vil i så fald svækkes. Denne sjældne, men alvorlige bivirkning kan opstå både tidligt i forløbet, og efter behandlingen er afsluttet. Fortæl lægen hvis du får symptomer på hjertesvækkelse, f.eks. åndenød og hævede fødder/ben.

Andre bivirkninger
Pixantrone kan give mavegener i form af mavesmerter, diarré eller forstoppelse. Derudover ses mundgener og risiko for leverpåvirkning.

Rituximab

Kan give allergisk reaktion,  læs pjecen om Rituximab.

Etoposid

Præparatet kan give mavesmerter, forstoppelse og diarré. Mundslimhinden kan blive påvirket med smerter, tørhed og sår til følge. Hos nogle kan mundgenerne blive så udtalte, at det kan være svært at spise normalt. 
Præparatet kan medføre feber, forhøjet blodtryk, svimmelhed, påvirkning af nerverne i fingre og fødder og i sjældne tilfælde lever- eller lungepåvirkning og kramper. Du kan få hudkløe eller udslæt. Umiddelbart i forbindelse med behandlingen kan du opleve ansigtsrødme.

Bendamustin

Allergisk reaktion
Bendamustin kan almindeligvis give symptomer i forbindelse med infusion i form af udslæt, kløe, feber og kulderystelser. Denne reaktion er helt ufarlig.  Men det kan være vanskeligt at adskille disse symptomer fra allergiske reaktioner, så fortæl straks til sygeplejersken, hvis du får ubehag af enhver art under og efter infusionen. Det kan også ses som en forsinket reaktion, når du er kommet hjem.

Andre bivirkninger

Hudreaktioner i form af udslæt og kløe er ofte forbigående, men hvis du udvikler blærer i huden, bør du kontakte afsnittet. Derudover kan ses diarré eller forstoppelse, svimmelhed, søvnforstyrrelser og påvirkning af lever og nyrer.

Kontakt altid afdelingen ved:

 • Temperaturstigning over 38,3 C eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 C (målingerne skal være med 1 times interval).
 • Blødninger, som ikke standser af sig selv.
 • Stærke smerter.
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine.
 • Åndenød eller stakåndethed..
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning.
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre.
 • Udslæt.
 • Forstoppelse gennem flere dage.
 • Diarré, som varer ved udover 1-2 dage.
 • Vedvarende opkastninger i mere end 1-2 dage.
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom.
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, f.eks. på grund af kvalme.
Redaktør