Overfølsomhedsreaktioner i hjemmet

Det er heldigvis relativt sjældent, at en person reagerer med overfølsomhed over for medicin, men risikoen er altid til stede, man får medicin direkte i en blodåre.

Information til patienter og forældre vedrørende overfølsomhedsreaktioner i hjemmet

Det er heldigvis relativt sjældent, at en person reagerer med overfølsomhed (anafylaksi) over for medicin, men risikoen er altid til stede, når du eller dit barn får medicin direkte i en blodåre (intravenøst).

Hvis du eller dit barn får symptomer på overfølsomhedsreaktion, er det vigtigt at få behandling hurtigt. Derfor skal du/I altid have medicin i hjemmet, der kan bruges til behandling af overfølsomhedsreaktioner.

Medicin mod overfølsomhedsreaktioner

Du skal altid sørge for at have følgende medicin i hjemmet:

Adrenalin-pen: Dosis efter vægt.

Efter behov:

Cetirizin (antihistamin): dosis efter vægt.

Vejledning til brug af adrenalin-pen, se side 2-3.

Hvis barnet er uklar, omtåget, svimmel, har hurtig puls, er kold og klamtsvedende eller bevidstsløs:

 • Stop medicinindgiften
 • Giv injektion med adrenalinpen med det samme som vist på side 2-3.
 • Kald 112
 • Bliv hos barnet indtil hjælpen kommer.

Hvis barnet har vejrtrækningsproblemer fx synkebesvær, hæshed, forpustet, blå om læberne:

 • Stop medicinindgiften
 • Giv injektion med adrenalinpen med det samme som vist på side 2-3.
 • Kald 112
 • Bliv hos barnet indtil hjælpen kommer.

Hvis barnet kun har kløe og/eller rødt udslæt:

 • Stop medicinindgiften
 • Tag evt. tablet Cetirizin (Hvis denne er udleveret)
 • Kontakt Børn og Unge, Akutmodtagelse 5062 på tlf. 35 45 50 62 eller Børn og Unge med Kræft- og Blodsygdomme, sengeafsnit 5054 på tlf. 35 45 50 54 og hold godt øje med barnet, da det kan udvikle flere symptomer hurtigt.
1) Fjern det grå sikkerhedslåg.
1) Fjern det grå sikkerhedslåg.
2) Hold adrenalin-pen i 90 grader 5-10 cm fra låret
2) Hold adrenalin-pen i 90 grader 5-10 cm fra låret
3) Pres den sorte ende hårdt mod det ene lår. Derved udløses sprøjten med et klik. Hold adrenalin-pen på stedet i 10 sek.
3) Pres den sorte ende hårdt mod det ene lår.
Derved udløses sprøjten med et klik.
Hold adrenalin-pen på stedet i 10 sek.

Cetirizin og adrenalinpen skal opbevares ved stuetemperatur og altid lige ved hånden i forbindelse med medicinindgift. Husk at tjekke udløbsdatoen med jævne mellemrum.

I indlægssedlen på adrenalin-pen står der nogle andre dosisangivelser. I skal holde jer til de angivne i denne pjece.

Tegn på overfølsomhedsreaktion

De første tegn på en overfølsomhedsreaktion er ofte:

 • Varmefornemmelse
 • Kløe
 • Rødmen
 • Sygdomsfølelse
 • Kvalme
 • Opkast
 • Trykken for brystet
 • Høj puls

Vær ekstra opmærksom, hvis du eller dit barn har et af disse symptomer og
følg nedenstående guide.

Søg læge hvis,

Hvis du kommer til at stikke dig i fingeren med en adrenalin-pen, skal du
hurtigst muligt søge læge. Adrenalin trækker de små blodkar sammen, så der opstår iltmangel i vævet omkring stikket.

Uden behandling kan fingeren tage varigt skade. Der findes en modgift (Phentolamin).

Bivirkninger:

Når adrenalin-pen gives, kan det føles ubehageligt.

De mest almindelige bivirkninger er:

 • hjertebanken,
 • svedeture,
 • rysten,
 • svimmelhed,
 • hovedpine, kvalme,
 • opkastning,
 • angstfornemmelse.
Redaktør