Opvågning

I opvågning 4013 modtages ambulante patienter til anæstesi og operation, patienter der skal tale med anæstesilæge, skal have anlagt perifert venekateter eller taget blodprøver.

Opvågning

Opvågning 4013 i Juliane Marie Centeret modtager årligt ca. 8300 patienter efter anæstesi og operation, hvilket svarer til ca. 30 patienter om dagen. 
Opvågning 4013 er en del af Afdeling for Bedøvelse og Operation og er beliggende på 4013, opgang 4, 1. sal.
Opvågning 4013 har åbent alle hverdage fra kl. 7.30-17.00. Personlige henvendelser til Afdeling for Bedøvelse og Operation sker via opvågningens reception.

I opvågning 4013 modtages ambulante patienter til anæstesi og operation, patienter der skal tale med anæstesilæge. Skal have anlagt perifert venekateter eller taget blodprøver. Opvågning 4013 har 4 opvågningssygeplejersker ansat, som varetager observation, pleje og behandling af patienterne efter operationen/ undersøgelse. Herudover er der tilknyttet en ansvarlig anæstesilæge.
Opvågning 4013 har 10 sengepladser, hvoraf 6 pladser primært er til gynækologiske/obstetriske patienter og 4 pladser til kirurgiske og medicinske børn.

Du modtages af en opvågningssygeplejerske og vil blive observeret med:

  • Blodtryksmanchet, som automatisk måler blodtrykket.
  • Ekg-elektroder, som viser hjerterytmen.
  • Saturationsmåler, som placeres på en finger og viser iltindholdet i blodet.
  • Evt. andet overvågningsudstyr efter behov.

 
Opholdet på Afdeling for Bedøvelse og Operation afhænger af hvilken type anæstesi og operationens/ undersøgelsens omfang og dine behov. Det kan variere fra ca. ½ time til 24 timer. Det er normalt at ligge ca. 2 timer i opvågning. Har du behov for opvågning efter kl. 17 vil det foregår på Rigshospitalets døgnopvågning 2042.

Det vil så vidt muligt være den samme opvågningssygeplejerske der varetager observation, pleje og behandling under hele opvågningsforløbet og udskriver dig til sengeafsnittet.

Smertebehandling

Efter operationen kan der forekomme smerter afhængig af operationens art og omfang. Du vil blive tilbudt smertestillende medicin og effekten vurderes løbende og ved et acceptabelt smerteniveau vil du kunne udskrives til sengeafsnittet. 
Vi bruger verbal numerisk score, hvor du vil blive bedt om at sætte et tal på smerten, hvor 0 er ingen smerte og 10 er værst tænkelig smerte. Målet er at du maksimalt scorer 3 i hvile og 5 ved aktivitet, f.eks. hoste, så du hurtigst muligst at vende tilbage til normalt funktionsniveau.
Smertebehandlingen kan tilbydes på flere måder:
Tabletter eller intravenøst i droppet.
Epidural smertebehandling; er et kateter som ligger i epidural-rummet.
Epidural smertebehandling gives til bestemte typer operationer og administreres via kateter og en pumpe, der kontinuerligt giver smertestillende medicin. Under opholdet på opvågningsafdelingen vil indgiften af den smertestillende medicin i epiduralkateteret løbende blive justeret efter dit behov, således at du opnår størst mulig smerte lindring.
 

Kvalmebehandling

Der kan forekomme kvalme efter operationen, hvilket kan skyldes indgrebets omfang og anæstesien, her vil du blive tilbudt kvalmelindrende medicin.

Information om operationen

Du vil blive informeret om operationsforløbet af kirurgen. Det sker oftest når du er tilbage i sengeafdelingen.

Pårørende

Dine nærmeste pårørende er velkomne til at besøge dig kortvarigt i Afdeling for Bedøvelse og Operation. De skal henvende sig til personalet på dit sengeafsnit. Af hensyn til patienten og pga. de fysiske forhold er det mest hensigtsmæssigt med 1 til 2 besøgende. Dine pårørende må aflevere blomster og lignende i sengeafsnittet. Børn har altid mulighed for at have deres forældre hos sig i Opvågning 4013

Redaktør