Operationsforløb ved operation i leveren

Information om operationsforløb til patienter, der skal opereres i leveren.

Mindre åben leveroperation i gult plejeforløb

Denne pjece er en orientering til dig og dine pårørende om den kommende indlæggelse og operation. Formålet med operationen er at fjerne en del af leveren. Pjecen er et supplement til de samtaler du har haft og løbende får med læger og sygeplejepersonale på afdelingen.

Illustration af leverens anatomi fra Kræftens Bekæmpelse
Illustration af leverens anatomi fra Kræftens Bekæmpelse.

Før operationen

Det er vigtigt, at du er i så god fysisk form som muligt. Prøv at få lidt motion hver dag, gerne i form af at gå - eller cykelture.

Spis god, næringsrig mad og suppler gerne med proteinrige drikke som mælk eller koldskål. Du skal helst holde din nuværende vægt.

Det tilrådes at undgå alkohol og tobak, da det kan øge risikoen for komplikationer i forbindelse med operationen (anvend gerne nikotinplaster / tyggegummi).

Naturlægemidler og kosttilskud kan øge risikoen for blødning, påvirke blodtrykket eller forlænge udskillelsen af medicin, som anvendes til bedøvelse. Vi anbefaler derfor at holde pause i ugen op til operationen.

Hvis du er i tabletbehandling for sukkersyge med Metformin, skal du ikke tage tabletterne de sidste 2 dage før operationen. Metformin kan i sjældne tilfælde udløse en alvorlig bivirkning i forbindelse med bedøvelse og operation, og det forebygger du på denne måde.

Vi ringer dig op dagen før operationen inden kl. 10, for at sikre at du er helt klar til operationen og for at svare på eventuelle spørgsmål.

Operationsdagen

Du bliver indlagt om morgenen på operationsdagen. Du skal faste fra aftenen før kl. 24 og må drikke vand/saft indtil kl. 6.

Du skal fjerne hårvækst på maven og tage bad som beskrevet i den udleverede vejledning, inden du kommer på hospitalet.

Tag også medicin, der er aftalt og udleveret kl. 6 eller inden du tager hjemmefra. Det er en god ide at tage et par morgensko / indendørs-sko med under indlæggelsen. Medbring også gerne en løs og behagelig jogging-dragt eller lignende, som kan bruges når du ikke ligger i sengen.

Et par hjemmesko
Et par hjemmesko

Principper for pleje og behandling efter operationen

Operationen udføres i fuld bedøvelse og efter et ophold på opvågningsafsnittet vil du være tilbage på sengestuen i løbet af eftermiddagen / aftenen.

Smertebehandling

Det er helt nødvendigt at smertebehandlingen efter operationen er så effektiv, at du kan trække vejret helt igennem og kan gå rundt i afsnittet. De første døgn behandles operationssmerterne gennem det epidural-kateter, der er anlagt ved operationen. Ved hjælp af en pumpe doseres smertestillende medicin døgnet rundt.

4. døgn efter operationen bliver katetret fjernet. Du vil stadig have brug for smertestillende medicin, men nu overgår du til tabletbehandling. Vi bruger en kombination af 3 forskellige smertestillende midler, som supplerer hinanden rigtig godt. Det er vigtigt, at du gør personalet opmærksom på, hvis du oplever smerter som forhindrer dig i at være aktiv. Det er ofte nødvendigt at justere behandlingen undervejs.

Dagene efter operationen

Allerede om aftenen på operationsdagen vil vi hjælpe dig med at komme ud af sengen og være oppe i minimum 2 timer i løbet af aftenen.

Dagen efter operationen stiler vi mod, at du er ude af sengen i over 8 timer og går mindst 3 ture på gangene. Det vil være hensigtsmæssigt at tage små hvilepauser indimellem. imellem. Fra dag 2 stiler vi mod, at du kan være ude af sengen mere end 8 timer og gå mindst 3 ture på gangen. Det er vigtigt at forsøge at overholde planen, da det er med til at forebygge komplikationer efter operationen.

For at sikre at din tarmfunktion påvirkes mindst muligt, vil vi give dig afføringsmiddel om aftenen. Desuden beder vi dig om at tygge sukkerfrit tyggegummi ½ time 3 gange om dagen, da det fremmer tarmfunktionen. Tag gerne en pakke sukkerfrit tyggegummi med. Der er ingen specielle restriktioner efter operationen og sårsmerterne kan behandles effektivt med tabletter. De fleste patienter er i løbet af ca. 4-5 dage tilbage til deres sædvanlige funktionsniveau og kan tage hjem igen. Du vil få smertestillende medicin med til de første dage og ekstra medicin til at tage ved behov.

Opstår der komplikationer forlænges indlæggelsestiden. I forbindelse med operationer i leveren ses komplikationer i form af galdesivning eller blødning hos mindre end 6 % af patienterne og risikoen for en alvorlig komplikation som fører til død er mindre end 1%.

Vi følger leverens funktion med blodprøver de første dage.

Information

Du kan dagligt til stuegang få information om din operation og forløbet i øvrigt. Det kan være en god ide at en pårørende af og til deltager i stuegangen (efter kl. 9 på hverdage).

Udskrivelse/efterforløb

Inden udskrivelsen, aftaler vi en tid i Organkirurgi og Transplantation, klinik 2123 i den førstkommende uge. Den dag skal du have taget blodprøver og vil få en samtale med en sygeplejerske, som også fjerner klipsene i de små operationssår.

Vi tilbyder, at du bliver ringet op af en sygeplejerske første hverdag efter udskrivelsen, så vi sikrer os, at du ikke er kommet i tvivl om noget og at den plan vi i fællesskab har lagt stadig holder.

Hvis du er opereret for en kræftsvulst, sender vi i forbindelse med operationen en henvisning til Afdeling for Kræftbehandling. De vurderer hvilke muligheder der er for efterbehandling og hvordan det i givet fald skal foregå. Afdeling for Kræftbehandling indkalder dig til en samtale om dette.

Du kan forvente at være øm i brystkassen i de første uger. Det er helt normalt og skyldes selve operationen, hvor man løfter op i ribbenene for at kunne komme til leveren.

Fortsæt evt. med Panodil før sengetid, hvis du er generet, når du vender dig i sengen.

Hvis du opereres for metastaser i leveren, sender vi efter aftale med dig en henvisning til Afdeling for Kræftbehandling. De vurderer hvilke muligheder der er for efterbehandling og hvordan det i givet fald skal foregå. Afdeling for Kræftbehandling indkalder dig til en samtale om dette.

Hvor kan jeg læse mere?

Yderligere information om Rigshospitalet og afdelingen kan ses på hospitalets hjemmeside: www.rigshospitalet.dk, se under Organkirurgi og Transplantation, Afdeling for.

Redaktør