Operation på gane og drøbel

Heri findes information om operation på gane og drøbel.

Med denne pjece vil vi gerne informere om din forestående operation på gane og drøbel.

Inden operationen

Du skal faste og tørste som aftalt med anæstesilægen. 
Du skal tage bad og vaske hår på operationsdagen. 
Du må ikke have kontaktlinser, neglelak og makeup på, når du kører til operationsgangen. Du bør så vidt muligt lade værdigenstande blive hjemme. 
Det vil være muligt at have nærmeste pårørende  (højest to) med på operationsgangen.

Faste og bedøvelse

Du kan læse mere om forholdene i forbindelse med faste og bedøvelse i pjecerne:
’Patientinformation om bedøvelse’
’Om fuld og lokal bedøvelse’

Operationen

Operationen foregår gennem munden og i fuld bedøvelse. Under operationen vil man foretage stivgørende operation på den bløde gane og formindske drøbelen. I de fleste tilfælde foretages dette som en laseroperation. De fleste patienter får også samtidig fjernet mandler, da det kan give et bedre resultatet. Operationen tager ca. en time.

Efter operationen

Du bliver observeret på en opvågningsstue i et par timer efter operationen. De fleste patienter overnatter i sengeafdelingen efter operationen, men i enkelte tilfælde kan du udskrives samme aften.

Kosten efter operationen

Kold, flydende kost, f.eks. is, anbefales de første timer. Herefter kan du spise efter eget ønske. Sure, krydrede og hårde (eks cornflakes) fødevarer kan føles ubehagelige i svælget den første uge efter operationen. 
Det er en god idé at tage den smertestillende medicin en time før hovedmåltiderne.

Forholdsregler når du er kommet hjem

Du må ikke være alene det første døgn efter operationen. Komplikationer er sjældne, men der er en mindre risiko for blødning fra sårene i svælget. Efter ca. en uge falder sårskorperne af. I den forbindelse kan der komme blødning, som oftest kan afhjælpes ved, at du spiser isterninger, sodavandsis eller drikker kolde drikke. 

Stopper blødningen ikke, skal du ringe til øre- næse-hals afdelingen på et af de telefonnumre der er anført på sidste side.

Bløder du meget eller kaster blod op, skal du ringe 112 (ambulancen kører til nærmeste skadestue).

Der dannes hvid-gullige sårbelægninger i svælget efter operationen. De falder af efter ca. 7 dage. Indtil da kan der være en ubehagelig lugt fra halsen.

Der kan forekomme hævelse af tungen og drøb- len efter operationen, og det kan derfor være en god idé at sove med et par ekstra hovedpuder. Dette varer vanligvis i få dage.

Efterforløbet

Nogle oplever forbigående smagsforstyrrelser, som sædvanligvis er ovre efter nogle dage til uger. I sjældne tilfælde påvirkes din tale, så stemmen kan lyde anderledes end før operationen på grund af de bedre pladsforhold i svælget. De fleste oplever, at stemmen bliver ”mere klar”. 
Det kan være svært at udtale enkelte bogstaver,  f.eks. at ”rulle på R´erne”.

Hvis du er blevet opereret på grund af vejrtrækningspauser og kraftig snorken, kan der være kortvarig forværring i dette efter operationen. Nogle oplever dog, at søvnen bedres allerede første nat efter operationen.

Effekten af operationen indtræder i løbet af de første par måneder efter operationen.

De fleste patienter oplever nogen eller fuldstændig lindring af snorken, og i nogen grad vejrtrækningspauser under søvn. Desværre er der også en gruppe, der ikke har effekt af operationen. Desuden kan effekten aftage med tiden.

Lige efter operationen vil en del patienter have tendens til, at ganen ikke lukker helt tæt i for- bindelse med synkning. Dette kan medføre, at den væske, man drikker, løber op i næsen. Dette forsvinder hos de fleste i løbet af nogle måneder, men hos ca. 5 procent af patienterne er det vedvarende.

Nogle patienter oplever en klumpfornemmelse i halsen, som er tydeligst ved synkning. Dette aftager som oftest i løbet af nogle måneder men er vedvarende hos ca. 10 procent. 

Vi fraråder operationen til patienter, som spiller blæseinstrument, da det efter operationen kan være vanskeligt at frembringe et tilstrækkeligt lufttryk.

Smerter

Der er sædvanligvis meget kraftige smerter i halsen de første 2 uger efter operationen. Disse smerter er værst ved synkning. Smerterne topper oftest efter 4-7 dage.

Vi anbefaler følgende smertestillende behandling:

  • Paracetamol 1 g 4 gange i døgnet
  • Ibuprofen 400 mg 3-4 gange i døgnet
  • Morfin 10 mg efter behov, dog maximalt 6 gange i døgnet
  • De første 3-5 dage efter operationen suppleres den ovenstående behandling med binyrebarkhormon tabletter.

Restitution

Vi anbefaler 14 dages rekreation hjemme, hvor du bør holde dig i ro og undgå fysisk anstrengende aktiviteter og sport.

Hvis du har brug for dokumentation for indlæggelsen, kan dette udleveres inden udskrivelsen.

Du skal kontakte os hvis:

  • Du får vedvarende blødning
  • Du får feber over 38,5 grader
  • Du får tiltagende smerter

Telefonnumre står nederst på denne pjece

Ambulant kontrol

Ved udskrivelsen får du en tid til en ambulant kontrol efter ca. 2-3 mdr.
Såfremt du er opereret på baggrund af vejrtræk- ningspauser under søvn, vil du efterfølgende blive henvist til en søvnklinik med henblik på videre udredning og evt. behandling.

Afbud

Hvis du ikke ønsker at benytte operationstilbuddet, bedes du venligst meddele os det hurtigst muligt.

Afbud på operationsdagen

Hvis du bliver syg på dagen, hvor du skal opereres skal afdelingen kontaktes.

Redaktør