Operation for svulst i hjernen

Symptomerne på en hjernesvulst er afhængigtaf svulstens placering og størrelse.

Velkommen til Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi. Her modtager vi patienter til pleje, observation og behandling af sygdomme i hjerne og nerver.
Ofte melder mange tanker sig i forløbet og vi håber, at pjecen kan besvare nogle af dine spørgsmål. Skriv gerne andre spørgsmål ned, så du får bevaret det som du finder vigtigt.

Er du efterfølgende i tvivl om noget angående tiden før, under og efter operationen, er du og dine pårørende velkomne til at kontakte os. Kontaktinformation finder du sidst i pjecen.

Sygdom og behandling

Symptomerne på en hjernesvulst er afhængigt af svulstens placering og størrelse. Nogle oplever primært almene gener som hovedpine og kvalme.
Andre oplever symptomer som krampeanfald, lammelser, syns- og taleforstyrrelser, ændringer i hukommelse, koncentration og væremåde.

Der findes flere typer svulster, i og udenpå hjernen. Hovedtyperne er:
Meningeom: godartet bindevævsknude
Metastaser: kræftsvulster fra andre steder i kroppen
Gliomer: svulster opstået i hjernen og som inddeles i lavgrads- eller højgradsgliomer alt efter, hvor hurtigt de vokser.

Formålet med operationen er at fjerne din svulst helt eller delvist. Hvor meget der kan fjernes afhænger af, hvor i hjernen, svulsten sidder. Der er altid en risiko ved operation i hjernen. Ved alle operationer kan der forekomme infektion og blødning. Netop fordi, at der er tale om en operation i hjernen, kan der som nævnt ovenfor også komme lammelser i kroppen, talebesvær, synsforstyrrelser og mentale forstyrrelser. Hvis svulsten sidder, så der er for stor risiko for disse udfald, vil kirurgen kun fjerne en del af svulsten. Du bliver ved samtalen med lægen informeret om mulige risici ved lige præcis din operation. For at afhjælpe dine symptomer, kan det forud for operationen være nødvendigt at give dig medicin (binyrebarkhormon), som mindsker hævelsen i hjernen eller medicin som mindsker/fjerner dine krampeanfald.

Forberedelser inden du møder på hospitalet

Noget medicin kan betyde, at din operation bliver udsat

Det er vigtigt, at du læser pjecen ”Vigtig information om medicin og kosttilskud”. Din operation kan blive udsat, hvis du har taget medicin, der påvirker dit blods evne til at størkne.

Pak en taske med det mest nødvendige

Medbring gerne medicin i originalpakninger, toiletsager, hjemmesko, blødt/behageligt tøj og underholdning for eksempel læsestof, PC eller tablet. Husk opladere.
Lad gerne dine smykker og andre værdigenstande blive hjemme.

Du skal gå i bad

Inden din operation skal du tage et bad, vaske dit hår og tage rent tøj på. Du må gerne tage badet inden du går i seng aftenen før, hvis det er mest praktisk.
Af hensyn til hygiejnen og vores mulighed for at observere dig, må du ikke have make-up eller creme i ansigtet.
Neglelak, kunstige negle, piercinger og smykker skal du fjerne inden operationen.

Du skal faste inden operationen

For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt at mavesækken er tom.
Det vil sige:

 • 6 timer før din operation skal du stoppe med at spise. Det gælder også tyggegummi, bolsjer og pastiller.
 • 6 timer før din operation skal du stoppe med at drikke mælkeprodukter og juice med frugtkød. Du må heller ikke drikke mælk i kaffe eller te.
 • 2 timer før operationen skal du stoppe med at drikke alle former for kold og varm væske. Som det sidste er det en gode ide at drikke 1-2 glas sød saft. Sukkeret i saften modvirker kvalme og utilpashed både før og efter operationen.
 • 2 timer før skal du stoppe med at ryge, da rygning giver mavesyre.

På hospitalet

Du får anvist en stue og får udleveret hospitalstøj – af hygiejniske årsager kan du ikke have dit eget tøj eller undertøj på til operationen.

Der kan være behov for supplerende blodprøver, og du skal have målt blodtryk osv. Inden operationen taler du med din kirurg.

Du bliver fulgt til operationsafsnittet af en portør. Du bestemmer selv om du vil gå ned til operationsafsnittet eller om du vil blive kørt i sengen. Én af dine pårørende må gerne følge med dig, ned til operationsafsnittet. Der er ikke toilet i operationsafsnittet, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at du klarer toiletbesøg, inden du bliver hentet.

Du bliver fuldt bedøvet

I operationsafsnittet bliver du modtaget af det personale, som skal være med ved din operation. Du får lagt et drop og anæstesilægen giver dig sovemedicin, så du er fuldt bedøvet under operationen.

Operationen

Når du sover, klargør kirurgen dig til operation, herunder placering af hovedet og hvis nødvendigt fjernes noget af håret. For at komme ind til hjernen er det nødvendigt at fjerne et stykke af kraniet.
Ved afslutningen af din operation, sættes kraniestykket igen fast med ”klemmer”. Klemmerne er lavet af titanium og skal ikke fjernes igen. De forhindrer dig ikke i at få foretaget MR-skanning i fremtiden, da de ikke er magnetiske, og de har ingen betydning, hvis du skal igennem en metaldetektor.
Afslutningsvis sys huden sammen, og ofte lægges der et dræn, som giver ro til såret. Drænet fjernes dagen efter.

Varigheden af indgrebet varierer fra 1½ time, for de mest almindelige indgreb, til flere timer. Hertil skal der lægges tid til bedøvelse, klargøring og vækning. Således er den samlede tid på operationsafsnittet 3-4 timer eller mere.

Under operationen bliver der typisk lavet en foreløbig analyse af det syge væv – en såkaldt frysemikroskopi. Denne kan give et hurtigt, men foreløbigt svar på diagnosen. Fra alle svulster tages der derudover prøver fra til endelig diagnose. Disse prøver skal analyseres over flere dage.

Se mere om operationen på http://neurowiki.dk/index.php?title=Kraniotomi

Efter operationen

Opvågning

Du bliver efter operationen kørt til vores opvågning NOPA på afsnit 6021. Du skal være i opvågningen i ca. 6 timer. I opvågningen ligger flere patienter på samme stue og personalet er tilstede hele tiden.

Besøgstider under opvågning

1-2 af dine nærmeste pårørende kan besøge dig i opvågningen. Vi anbefaler korte besøg, så der er mest mulig ro på opvågningsstuen.

Hvis det er muligt, vil kirurgen tilse og informere dig om operationens forløb allerede mens du er i opvågningen. Alternativt vil kirurgen tale med dig dagen efter.

Dagene efter operationen

Efter opvågningen kommer du tilbage til sengeafsnittet. For at forebygge komplikationer opfordrer vi til, at du kommer ud af sengen allerede på operationsdagen. Første gang skal du ledsages af personale. Herefter anbefaler vi, at du i det omfang det er muligt, er ude af sengen. Sæt dig gerne i stolen eller gå små ture på afsnittet. Det har stor betydning for, hvor hurtigt du kommer dig efter operationen.

Husk, at vi har mad tilgængeligt døgnet rundt. Det er vigtigt, at du kommer godt i gang med at spise og drikke efter operation. Både for at tilføre kroppen den nødvendige næring, og fordi det er gavnligt for din mave- og tarmfunktion.

Sig til, hvis du har gener

Hvis du oplever gener efter operationen, kan det påvirke din lyst til at spise og bevæge dig. Derfor er det vigtigt, at du taler med sygeplejersken med henblik på at generne afhjælpes. Det er således især vigtigt, at du siger til hvis du har smerter eller kvalme. Du kan få ekstra medicin, hvis du har behov for det.

Almindelige gener, du kan opleve efter operationen

 • At du hæver omkring øjnene. Det er ganske ufarligt. Hævelsen vil forsvinde af sig selv efter 3-5 dage. Hvis der også er misfarvning (blåt øje), kan det være synligt i 1-2 uger.
 • At være træt. Træthed efter operationen kan strække sig over flere måneder.
 • At have klukkende fornemmelse i hovedet. Det skyldes, at der under operationen er kommet lidt luft ind. Luften forsvinder typisk efter nogle uger.
 • At du kan få føleforstyrrelser i huden omkring såret. Det skyldes, at der bliver skåret små nervetråde over under operationen. Dette vil hos mange være varigt.

Du kan gå i bad dagen efter operationen

Men håret må du først vaske når såret er tørt og tidligst 24 timer efter drænet er fjernet. Det er en god idé at føntørre håret, efter du har været i bad, så såret fortsat holdes tørt.

Udskrivelse

Hvis du er oppegående og velbefindende, vil du typisk blive udskrevet 1-2 dage efter operationen.

Inden udskrivelsen vil du og dine pårørende have en samtale med læge og sygeplejerske med det formål at opsummere dit forløb og lægge plan for det videre forløb.

Hvis du har behov for indlæggelse mere end 2-3 dage efter operationen, eksempelvis til planlægning af genoptræning, har vi mulighed for at arrangere flytning til dit lokale sygehus. Meget genoptræning foregår kommunalt.

Medicin/smertebehandling

Når du kommer hjem, kan det være nødvendigt at fortsætte med smertestillende medicin, derfor er det en god ide at have købt Panodil/Pamol inden du skal indlægges.
Hvis du har behov for stærkere medicin som ikke er håndkøb, udleverer vi det ved udskrivelse. Vi kan også lægge en recept på receptserveren.

I gang igen

Efter operation i hjernen må du genoptage normal fysisk aktivitet.
Det er positivt hvis du er fysisk aktiv efter operationen. Du skal dog finde en balance og lytte til din krop. Sørg for at hvile når du har brug for det, uden at det går ud over din døgnrytme. Det er er ikke ualmindeligt at være mere træt end vanligt i måneder efter operationen.

Svar på prøverne

Hvis du har fået taget prøver fra under din operation, bliver du kontaktet, når vi har resultatet fra laboratoriet.

Støttemuligheder og patientforening

Hjernetumorforeningen

En forening for patienter, der har eller har haft hjernesvulst, og for deres pårørende. Her har du mulighed for at møde andre, der står i samme situation som dig.

Du kan læse mere om foreningen og finde oplysninger på din lokale kontaktperson på hjemmesiden www.hjernetumorforeningen.dk

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Institution under Social- og Integrationsministeriet, der rådgiver om handicapkompenserende ydelser i sager mellem borger og kommune.
Læs mere på www.dukh.dk

Min Sundhedsplatform

Tilgå www.minsundhedsplatform.dk eller hent Appen ”MinSP”.
Her kan du bl.a.:

 • Orientere dig om dine aftaler og aflyse, hvis du bliver forhindret.
 • Skrive direkte til afdelinger, du er tilknyttet, hvis du har spørgsmål.
 • Se prøvesvar og læse notater.
QR kode - link til film om patientforløbet i Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi
QR kode - link til film om patientforløbet i
Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi

Tilgå også filmen om patientforløb via hjemmesiden
www.rigshospitalet.dk/hnk

Redaktør