Operation for forsnævring på urinleder (uretero pelvin strictur)

Heri kan læses om, hvad der skal ske, når et barn skal opereres for forsnævring af urinlederen.

I denne pjece kan du læse om, hvad der skal ske, når dit barn skal opereres for forsnævring af urinlederen

Indlæggelsesforløbet

Ved denne type operation skal I regne med at være indlagt i 3-5 dage.

Efter operationen

Jeres barn vil efter operationen vågne op med en eller flere af følgende i/på kroppen:

Drop:

en direkte adgang til blodåren til væske, medicin og ernæring.

Kateter:

kateteret er indsat for at aflaste operationsområdet og sikre afløb fra blæren. Et kateter igennem urinrøret eller et kateter i urinlederen / nyren.

En smertepumpe:

enten sat til droppet eller som en lille tynd slange lagt i rygsøjlen (epidural).

Dræn:

en slange der går til selve operationsområdet og som sørger for, at blod og sekret kan komme ud.

Antibiotika og smertestillende medicin

Det er almindeligt, at barnet skal have antibiotika i nogle døgn efter operationen. Det gives også om natten, men medicinen bliver givet i droppet, mens jeres barn sover, så barnet mærker ikke noget.

Smerter

Det er vigtigt, at jeres barn ikke har ondt, derfor vil jeres barn have en smertepumpe.
Udover smertepumpen, som indeholder morfin, skal jeres barn have Panodil, der næsten altid gives som stikpiller. Det kan dog også gives som mikstur, tabletter eller i droppet.

Der vil komme en smertesygeplejerske og se til jeres barn og tale med jer om smertebehandlingen de første dage efter operationen.

Pleje/pasning af barnet under indlæggelsen

Jeres barn vil være mest tryg ved, at det er mor og far, der hjælper med f.eks. at blive vasket, få rent tøj på samt få noget at spise og drikke. Det er dog sygeplejerskens ansvar at passe operationsområdet og skifte forbindinger samt passe katetre, drop og lignende.

Tal med sygeplejerskerne om jeres behov for hjælp og ønsker til fælles rammer om pasning af barnet, så det bliver så trygt som muligt for jeres barn og jer, mens I er indlagt.

Vi anbefaler, at jeres barn kommer ud af sengen så hurtigt som muligt. Det gør, at barnet vil komme sig hurtigere.

Mad og drikke

Jeres barn må få noget at drikke (saft eller vand), så snart barnet er vågent. Det er godt ikke at give for meget på en gang, da jeres barn ellers kan kaste op. Jeres barn må spise, når det er frisk og ikke kaster op.

Jeres barn kan spise i køkkenet, når barnet har tid og lyst til det. Der er både mad i køleskabet og retter i fryseren, man kan få lavet på alle tider af døgnet. Ellers henter I mad i et fælleskøkken.

Underholdning

I dagtiden har afdelingen en pædagog tilknyttet, som kan hjælpe jer med ideer til lege og aktiviteter. I er velkomne til at medbringe i-pad og lignende. Husk at tage høretelefoner med.

Kateter/dræn

Under indlæggelsen er det vigtigt, at I husker på, at kateterslangen ikke må være snoet og have knæk. Det er derfor vigtigt at holde øje med, om der kommer urin i posen. Det er altid personalets ansvar at sørge for, at alt fungerer, som det skal. Men børn bevæger sig og kan hurtigt blive viklet
ind i slangerne.

Det er kirurgen, der vurderer, hvornår katetrene kan fjernes efter følgende retningslinjer:

  • Kateteret til blæren fjernes, når der ikke er blod i urinen 1-2 dage efter operationen.
  • Hvis der er dræn, fjernes dette, når der ikke kommer væske/blod i det mere.
  • Hvis der er kateter i nyre/urinleder, skal det ofte ligge i lidt længere tid for at aflaste nyr en.
  • Det er sygeplejersken, der fjerner katetrene. Det kræver ingen forberedelse og tager blot et øjeblik.

Husk efter udskrivelse

Når I er kommet hjem igen, skal I huske, at:

  • Tråde skal sidde i 10 dage og kan fjernes hos jeres egen læge, hvis ikke andet er aftalt.
  • Barnet må ikke komme i karbad, før trådene er fjernet, men barnet må godt komme i brusebad.
  • Ca. 1 måned efter operationen vil I blive indkaldt til en kontrol af nyrefunktionen, en renografi-undersøgelse og lægesamtale.

Forældre

Som forældre følger I med ned på operationsgangen og er hos jeres barn, til det er blevet bedøvet. Det er ikke muligt for forældre at være tilstede ved operationen. Det anbefales, at I venter i afdelingens køkken, så vi nemt kan kontakte jer.

Giv altid personalet besked, hvis I forlader afdelingen og sørg for, at de har jeres mobilnummer.

Når operationen er færdig, køres barnet på opvågningsstuen, og I forældre bliver kaldt derned.

Redaktør