Operation for fjernelse af nyren (nefrektomi) eller fjernelse af dobbeltanlæg (heminefrektomi)

Heri kan der læses om, hvad der skal ske, når et barn skal opereres for fjernelse af nyren eller et dobbelt nyreanlæg.

Information til forældre

I denne pjece kan du læse om, hvad der skal ske, når dit barn skal opereres for fjernelse af nyren eller et dobbelt nyreanlæg

Om Indlæggelsesforløbet

Ved denne type operation skal I regne med at være indlagt i 3-4 dage.

Efter operationen

Efter operationen vil jeres barn have:

  • Et drop til væske og medicin
  • En smertepumpe
  • Evt. et kateter igennem urinrøret
  • Evt. et dræn

Kateteret lægges for at aflaste operationsområdet og for at være sikker på, at der kommer urin ud. Der sættes pose på kateteret til at opsamle urinen.

Dræn er en slange, der går gennem maveskindet til det opererede området for, at evt. blod og væske kan løbe ud.

Antibiotika og smertestillende medicin

Det er almindeligt, at barnet får antibiotika i droppet under selve operationen, men nogle gange skal barnet også have antibiotika i nogle døgn efter operationen. Det gives også i drænet, men om natten når jeres barn sover, så barnet mærker ikke noget.

Smertepumpen er en lille maskine på størrelse med en lille spillemaskine. Den kan være tilsat droppet eller en lille tynd slange, der ligger i ryggen (epidural). Pumpen indeholder morfin og er indstillet til selv at dosere morfinen.

Jeres barn skal også have Panodil, der næsten altid gives som stikpiller. Det kan dog også gives som mikstur, tabletter eller i droppet.

Der vil komme en smertesygeplejerske og se til jeres barn og tale med jer om smertebehandlingen de første dage efter operationen.

Pleje og pasning af barnet under indlæggelsen

Jeres barn vil være mest tryg ved, at det er mor og far, der hjælper med f.eks. at blive vasket, få rent tøj på samt få noget at spise og drikke. Det er dog sygeplejerskens ansvar at passe operationsområdet og skifte forbindinger samt passe katetre, drop og lignende.

Tal med sygeplejerskerne om jeres behov for hjælp og ønsker til fælles rammer om pasning af barnet, så det bliver så trygt som muligt for jeres barn og jer, mens I er indlagt.

Vi anbefaler, at jeres barn kommer ud af sengen så hurtigt som muligt. Det gør, at barnet vil komme sig hurtigere.

Mad og drikke

Jeres barn må få noget at drikke (saft/vand), når barnet er vågen. Det er en god ide at give lidt af gangen, da barnet ellers kaster op. Når jeres barn er helt frisk, må barnet få mad. Jeres barn kan spise i køkkenet, når barnet har tid og lyst til det. Der er både buffet på faste tidspunkter og retter i fryseren, man kan få
lavet på alle tider af døgnet.

Underholdning

I dagtiden har afdelingen en pædagog tilknyttet, som kan hjælpe jer med ideer til lege og aktiviteter. Der er TV og playstation ved hver seng. Medbring høretelefoner for ikke at forstyrre medpatienter.

Kateter

Under indlæggelsen er det vigtigt, at I husker på, at kateterslangen ikke må være snoet og have knæk. Det er derfor vigtigt at holde øje med, om der kommer urin i posen. Det er altid personalets ansvar at sørge for, at alt fungerer, som det skal. Men børn bevæger sig og kan hurtigt blive viklet ind i slangerne.

Det er kirurgen, der vurderer, hvornår kateter og dræn kan fjernes. Typisk 1-2 dage efter operationen. Hvis der er lagt et smertekateter i ryggen (epidural), skal blærekateteret blive liggende til epidural fjernes.

Det er sygeplejersken, der fjerner katetre og dræn. Det kræver ingen forberedelse og tager blot et øjeblik.

Husk efter udskrivelse

Når I er kommet hjem igen, skal I huske, at: tråde skal sidde i 10 dage og kan fjernes hos jeres egen læge, hvis ikke andet er aftalt. Barnet må ikke komme i karbad, før trådene er fjernet. Men barnet må godt komme i brusebad. Ca. 1 måned efter operationen vil I blive indkaldt til en kontrol af nyrefunktionen, en renografiundersøgelse. Det er individuelt, om jeres barn skal følges ambulant herefter.

Læs pjecen: Indlæggelse og operation på Børnekirurgisk Afdeling 4053

Redaktør