Operation for ansamling af blodrester mellem hjernehinde og hjerne

Kronisk subduralt hæmatom er en almindeliglidelse, hvor der kan opstå en ansamling af blodrester i en lomme mellem hjernehinden og hjernen på den ene side eller på begge sider.

Velkommen til Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi. Her modtager vi patienter til pleje, observation og behandling af sygdomme i hjerne og nerver.
Ofte melder mange tanker sig i forløbet og vi håber, at pjecen kan besvare nogle af dine spørgsmål. Skriv gerne andre spørgsmål ned, så du får bevaret det som du finder vigtigt.

Er du efterfølgende i tvivl om noget angående tiden før, under og efter operationen, er du og dine pårørende velkomne til at kontakte os. Kontaktinformation finder du sidst i pjecen.

Sygdom og behandling

Kronisk subduralt hæmatom er en almindelig lidelse, hvor der kan opstå en ansamling af blodrester i en lomme mellem hjernehinden og hjernen på den ene side eller på begge sider, sådan som det ses på figuren herunder. Lidelsen er især udbredt hos ældre og opstår i mange, men ikke alle, tilfælde, efter et mindre traume mod hovedet.

Billeder viser ansamling på én side og ansamling på begge sider

Ansamlingen er uden for hjernen, og der altså ikke tale om en hjerneblødning. Ansamlingen kan af uvisse årsager vokse med tiden og forårsage tryk på hjernen således, at der opstår symptomer som fe.sk. hovedpine, lammelse, forvirring, balanceproblemer eller talebesvær. Typisk opdages sygdommen først efter flere måneder, hvor man godt har kunnet mærke, at noget var galt, og også har været hos lægen – måske endda flere gange – uden at diagnosen dog er blevet stillet. Vi opdager kun de tilfælde af sygdommen, hvor der er symptomer. Nogle gange forsvinder ansamlingen af sig selv.

Du er indlagt med henblik på operation, fordi vi vurderer, at din sygdom ikke vil bedres uden. Man kan i mange tilfælde komme sig fuldstændigt efter sygdommen. For at det kan ske, er det vigtigt at komme ud af sengen og genoptage daglige aktiviteter hurtigst muligt efter operationen. Det vil vi hjælpe dig med.

Forberedelser inden du møder på hospitalet

Noget medicin kan betyde, at din operation bliver udsat

Det er vigtigt, at du læser pjecen ”Vigtig information om medicin og kosttilskud”. Din operation kan blive udsat, hvis du har taget medicin, der påvirker dit blods evne til at størkne.

Pak en taske med det mest nødvendige

Medbring gerne medicin i originalpakninger, toiletsager, hjemmesko, blødt/behageligt tøj og underholdning for eksempel læsestof, PC eller
tablet. Husk opladere. Lad gerne dine smykker og andre værdigenstande blive hjemme.

Du skal gå i bad

Inden din operation skal du tage et bad, vaske dit hår og tage rent tøj på. Du må gerne tage badet inden du går i seng aftenen før, hvis det er mest praktisk.
Af hensyn til hygiejnen og vores mulighed for at observere dig, må du ikke have make-up eller creme i ansigtet. Neglelak, kunstige negle, piercinger og smykker skal du fjerne inden operationen.

Du skal faste inden operationen

For at mindske risikoen for opkastning under bedøvelsen, er det vigtigt at mavesækken er tom.
Det vil sige:

  • 6 timer før din operation skal du stoppe med at spise. Det gælder også tyggegummi, bolsjer og pastiller.
  • 6 timer før din operation skal du stoppe med at drikke mælkeprodukter og juice med frugtkød. Du må heller ikke drikke mælk i kaffe eller te.
  • 2 timer før operationen skal du stoppe med at drikke alle former for kold og varm væske. Som det sidste er det en gode ide at drikke 1-2 glas sød saft. Sukkeret i saften modvirker kvalme og utilpashed både før og efter operationen.
  • 2 timer før skal du stoppe med at ryge, da rygning giver mavesyre.

På hospitalet

Du får anvist en stue og får udleveret hospitalstøj – af hygiejniske årsager kan du ikke have dit eget tøj eller undertøj på til operationen.

Der kan være behov for supplerende blodprøver, og du skal have målt blodtryk osv. Inden operationen taler du med din kirurg.

Du bliver fulgt til operationsafsnittet af en portør.
Du bestemmer selv om du vil gå ned til operationsafsnittet eller om du vil blive kørt i sengen. Én af dine pårørende må gerne følge med dig, ned til operationsafsnittet. Der er ikke toilet i operationsafsnittet, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at du klarer toiletbesøg, inden du bliver hentet.

Operationen

Operationen foregår som regel i lokalbedøvelse. Lokalbedøvelse vil sige, at du får lagt bedøvelsen ved operationsstedet. Dermed er kun operationsstedet bedøvet, mens du er vågen. Du vil ikke føle smerte, men kan mærke berøring. Har du brug for det, tilbyder vi dig beroligende medicin. Inden du får lokalbedøvelsen, får du lagt et drop, som giver dig væske gennem et plastikrør i håndryggen. Før selve indgrebet fjernes håret i operationsområdet og huden bliver vasket.
Under operationen kan du tale med lægen og i øvrigt høre, hvad der foregår. En sygeplejerske vil være hos dig under hele operationen. Under indgrebet laver lægen et mindre snit i huden. Herefter borer lægen hul i kraniet med et håndbor. Det gør ikke ondt, men det larmer lidt. Boret er konstrueret, så det ikke lige pludselig kan gå hele vejen igennem knoglen.

Lægen åbner så hjernehinden og blodansamlingen tømmer sig ud. Herefter skylles hulrummet efter med saltvand og der efterlades vand og et dræn. Huden sys sammen, og der tømmes væske ud via drænet i minimum 24 timer, før vi fjerner drænet.

I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at operere i fuld bedøvelse. Her er det nødvendigt at save en lille kranieplade af under indgrebet, som sættes på plads igen efter indgrebet.

Efter operationen

Opvågning

Du bliver efter operationen kørt til vores opvågning NOPA på afsnit 6021. Du skal være i opvågningen i ca. 6 timer. I opvågningen ligger flere patienter på samme stue og personalet er til stede hele tiden.

Besøgstider under opvågning

1-2 af dine nærmeste pårørende kan besøge dig i opvågningen. Vi anbefaler korte besøg, så der er mest mulig ro på opvågningsstuen. Hvis det er muligt, vil kirurgen tilse og informere dig om operationens forløb allerede mens du er
i opvågningen. Alternativt vil kirurgen tale med dig dagen efter.

Dagene efter operationen

Efter opvågningen kommer du tilbage til sengeafsnittet. For at forebygge komplikationer opfordrer vi til, at du kommer ud af sengen allerede på operationsdagen. Første gang skal du ledsages af personale. Herefter anbefaler vi, at du i det omfang det er muligt, er ude af sengen. Sæt dig gerne i stolen eller gå små ture på afsnittet. Det har stor betydning for hvor hurtigt du kommer dig efter operationen.

Husk, at vi har mad tilgængeligt døgnet rundt. Det er vigtigt, at du kommer godt i gang med at spise og drikke efter operation. Både for at tilføre kroppen den nødvendige næring, og fordi det er gavnligt for din mave- og tarmfunktion.

Sig til, hvis du har gener

Hvis du oplever gener efter operationen, kan det påvirke din lyst til at spise og bevæge dig. Derfor er det vigtigt, at du taler med sygeplejersken med henblik på at generne afhjælpes. Det er således især vigtigt, at du siger til, hvis du har smerter eller kvalme. Du kan få ekstra medicin, hvis du har behov for det.

Almindelige gener, du kan opleve efter operationen

  • At være træt. Træthed efter operationen kan strække sig over flere måneder.
  • At have klukkende fornemmelse i hovedet. Det skyldes, at der under operationen er kommet lidt luft ind. Luften forsvinder typisk efter nogle uger.
  • At du kan få føleforstyrrelser i huden omkring såret. Det skyldes, at der bliver skåret små nervetråde over under operationen. Dette vil hos mange være varigt.

Du kan gå i bad dagen efter operationen

Men håret må du først vaske når såret er tørt og tidligst 24 timer efter drænet er fjernet. Det er en god idé at føntørre håret, efter du har været i bad, så såret fortsat holdes tørt.

Udskrivelse

Hvis du er oppegående og velbefindende, vil du typisk blive udskrevet når drænet er fjernet eller dagen efter. Inden udskrivelsen vil du og dine pårørende have en samtale med læge og sygeplejerske med det formål at opsummere dit forløb og lægge plan for det videre forløb.

Hvis du har behov for indlæggelse mere end 2-3 dage efter operationen, eksempelvis til planlægning af genoptræning, har vi mulighed for at arrangere flytning til dit lokale sygehus. Meget genoptræning foregår kommunalt.

Medicin/smertebehandling

Når du kommer hjem, kan det være nødvendigt at fortsætte med smertestillende medicin, derfor er det en god ide at have købt Panodil/Pamol
inden du skal indlægges. Hvis du har behov for stærkere medicin som ikke er håndkøb, udleverer vi det ved udskrivelse. Vi kan også lægge en  recept på receptserveren.

I gang igen

Efter operation i hjernen må du genoptage normal fysisk aktivitet. Det er positivt hvis du er fysisk aktiv efter operationen. Du skal dog finde en balance og lytte til din krop. Sørg for at hvile når du har brug for det, uden at det går ud over din døgnrytme. Det er er ikke ualmindeligt at være mere træt end vanligt i måneder efter operationen.

Støttemuligheder og patientforening

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Institution under Social- og Integrationsministeriet, der rådgiver om handicapkompenserende ydelser i sager mellem borger og kommune.

Læs mere på www.dukh.dk

Min Sundhedsplatform

Tilgå www.minsundhedsplatform.dk eller hent Appen ”MinSP”.

Her kan du bl.a.:

  • Orientere dig om dine aftaler og aflyse, hvis du bliver forhindret.
  • Skrive direkte til afdelinger, du er tilknyttet, hvis du har spørgsmål.
  • Se prøvesvar og læse notater.
QR kode - link til film om patientforløbet i Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi
QR kode - link til film om patientforløbet i
Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi

Tilgå også filmen om patientforløb via hjemmesiden www.rigshospitalet.dk/hnk

Redaktør