Operation af ydre næse

En operation af ydre næse er ofte, men ikke altid, en operation af skillevæg, næsemuslinger eller næseknoglen.

Med denne pjece vil vi gerne informere om din forestående operation af ydre næse.

Operation af ydre næse

En operation af ydre næse er ofte, men ikke altid, en operation af skillevæg, næsemuslinger eller næseknoglen. Du må forvente, at operationen på den ydre næse, ændrer næsens udseende. Næseoperationen er tilpasset dig og dit problem med den ydre næse.

Skævheder og ujævnheder er ofte en følge af tidligere traumer mod næsen, men kan også være medfødt. I tilfælde af tidligere traumer vil operationen ofte være kompliceret pga. arvæv og forkalkninger.

En ydre næseoperation foretages kun meget sjældent af livstruende grunde. Derfor opfordres du til at overveje, om indgrebet er nødvendigt for dig, i betragtning af de risici der er forbundet med operationen, som nævnt nedenfor

Operationstyper

Alle operationstyperne kan kombineres med en individuel operationsplan.

Saddelnæse (boksernæse)

Saddelnæse skyldes, at næsens skillevæg er sunket sammen. Det giver en bue på næsen, da det midterste stykke er sunket i forhold til resten. Det kan både give problemer med luftpassagen og næsens kosmetiske udseende. I disse tilfælde kan man enten flytte på skillevæggen eller hente noget brusk fra øret og lægge ind under huden på næsen.

Risici

Den største risiko er, at næsen synker sammen igen, enten fordi skillevæggen ikke kan bære, eller fordi det flyttede indlagte brusk svinder med årene. Der kan også forekomme  en forkert bruskvækst. Huden over næseryggen kan blive tyndere og rødere.

Alainsufficiens

Alainsufficiens skyldes, at næsefløjene er for snævre, oftest fordi næsen er meget smal. Næsefløjene kan også være meget bløde og lukker til ved kraftig indsnusning. Dette bevirker nedsat luftpassage.

Man kan forsøge at afhjælpe Alainsufficiens enten ved at fjerne væv inde i næseåbningen eller ved at lægge ekstra brusk i næsefløjene. Det sidste medfører en ændring af næsens udseende, så næsen bliver lidt bredere. Brusken kan hentes fra øret eller fra næseskillevæggen.

Risici

Der er en lille risiko for, at den indlagte brusk svinder med tiden. Der kan også meget sjældent opstå en asymmetri, hvis brusken kun vokser og svinder i den ene side. Huden over næsefløjene kan blive tyndere og rødere.

Skæv næse

Denne operation indebærer oftest at hele næseskelettet skal mejsles op. Dette vil give ’blå øjne’ på grund af blodunderløbne hudpartier omkring de steder, hvor der har været mejslet op. Der er flere smerter end ved de andre typer af næseoperationer. Der skal lægges gips på næsen i 7 - 10 dage.  

Risici 

Knoglen kan blive tykkere (pga.nydannelse af knogle) de steder, hvor der er mejslet. Undertiden sidder næseknoglen så fast på ansigtets skelet, at det ikke lader sig gøre at rette på skævheden uden brud på ansigtets skelet. Dette viser sig først under operationen og operationen må så opgives eller ændres. I stedet kan man forsøge at forbedre næsens form ved f.eks. at slibe på knoglen eller lægge brusk ind.  

Fjernelse af hump 

Nogle mennesker har et udtalt ”skihop”, også kaldet hump på næseryggen, som mejsles af under operationen. Hvis næsen i forvejen er bred, er man nødt til at mejsle hele næseskelettet op, som beskrevet ved operation for skæv næse. Det gøres for at undgå ”åbent tag” over næseryggen, hvilken kan give gener i form af ømhed og trykkende fornemmelse over næseryggen. 

Ofte vil man slutte operationen af, med en tynd bruskskive langs næseryggen under huden, for at give en jævn overflade og for at formindske risikoen for at der dannes ny knogle. 

Risici 

Der kan opstå nydannelse af knogle og evt. 
gendannelse af humpen. 
Indlagt brusk kan vokse eller svinde.  Huden over næseryggen kan blive tyndere og rødere. 

Tipplastik 

Næsetippen peger nedad, så vinklen mellem overlæbe og næsetip er lille. Tippen kan også være skæv eller asymmetrisk. Næsetippen er opbygget af to vingebruske, som møder hinanden i midten og danner en søjle imellem de to næsebor. De to vingebruske kan være vokset skævt på grund af et traume i barndommen eller det kan være medfødt . 

Ved en tipplastik vil kirurgen oftest være nødt til at lave et W-formet snit i huden på søjlen mellem de to næsebor. Herefter løsnes huden over næsetippen og der ”klappes op” så bruskvingerne kan korrigeres. Ofte lægger vi også brusk fra øret eller næseskillevæggen ind. 

Risici 

Du får et lille fint ar på søjlen imellem næseborene. Indlagt brusk kan vokse eller svinde. Huden over næseryggen og næsetippen kan blive tyndere og rødere. Næsetippen kan være øm i op til et år.

Inden operationen

  • Du skal faste og tørste som aftalt med anæstesilægen
  • Du skal have taget et bad og vasket hår på operationsdagen.
  • Du må ikke have kontaktlinser, neglelak og make-up på, når du kører til operationsgangen
  • Du bør så vidt muligt, lade værdigenstande blive hjemme
  • Det vil være muligt at have nærmeste pårørende (højest to) med på operationsgangen.

Faste og bedøvelse

Du kan læse mere om forholdene i forbindelse med faste og bedøvelse i pjecerne: ’Patientinformation om bedøvelse’ (Rigshospitalet) ’Om fuld og lokal bedøvelse’ (Gentofte Hospital)

Efter operationen

Du bliver observeret et par timer på opvågningsstuen. 
De fleste patienter bliver udskrevet samme eftermiddag/aften. Dog kan din tilstand gøre, at du er nødt til at overnatte. 

Smerter 

Der vil altid være hævelse og smerter efter en næseoperation. 
Efter nogle operationer lægges et stramt plaster over næsen, for at begrænse hævelse. Hævelsen aftager gradvist i løbet af 14 dage.  I andre tilfælde lægger vi gips på næsen, som skal sidde 7 - 10 dage. 

Vi anbefaler følgende smertestillende behandling til voksne: 

  • Paracetamol 2 tabletter á 500 mg 4 gange i døgnet (fås i håndkøb)
  • Evt. suppleret med Ibuprofen 2 tabletter á  200 mg 3 gange i døgnet (fås i håndkøb)

Forholdsregler, når du er kommet hjem

Det anbefales, at du ikke er alene de første døgn efter operationen.  

Sport og fritid 

Vi anbefaler, at du undgår fysisk anstrengende aktiviteter og sport i 14 dage. Du skal kontakte os, hvis:

  • Du får blødning
  • Du får feber
  • Du får tiltagende smerter

Ambulant kontrol

Du skal komme til kontrol i ambulatoriet efter ca. 10 dage afhængigt af hvilken operation der er foretaget.

Redaktør