Øjenlåg - vævsprøve

En vævsprøve fra øjenlåget kan vise, om der er tale om kræft, forstadier til kræft eller en godartet lidelse.

I denne patientinformation vil vi forsøge at besvare de spørgsmål, du kan have i forbindelse med din vævsprøve. Indholdet er generelt og kan ikke erstatte samtaler med personalet i Afdeling for Øjensygdomme.

Undersøgelse og behandling

Du er blevet henvist til Afdeling for Øjensygdomme. Vores speciallæger har ud fra de oplysninger, vi har om dig, vurderet at en vævsprøve er nødvendig for at planlægge det videre forløb. En vævsprøve kan vise, om der er tale om kræft, forstadier til kræft eller en godartet lidelse.

Efter vævsprøven er taget, går der oftest mellem 10 og 14 dage, før der kommer svar.

På dagen for vævsprøvetagningen vil vi sammen med dig lave en plan for, hvad der skal ske efter prøvetagningen.

Der er forskellige muligheder:

  • Hvis prøven er godartet og du ikke skal have fjernet mere væv, vil du få svar i din E-Boks
  • Hvis prøven er godartet og du ønsker at få fjernet mere væv ("det hele"), vil du få svar og en tid til operation i lokal bedøvelse i din E-Boks
  • Hvis prøven viser hudkræft, vil du få svar og en tid til operation i lokal bedøvelse i din E-Boks.

Hvad kan gå galt?

Det er sjældent der kommer infektion i forbindelse med en vævsprøve.

På dagen for vævsprøven

Forundersøgelse

Du får målt dit syn og der bliver taget foto af de relevante områder

Du vil blive spurgt om din vanlige medicin, herunder specielt blodfortyndende medicin og eventuelle allergier.

Selve vævsprøven

En specialuddannet sygeplejerske eller en læge tager vævsprøven.

  • Du får en lokalbedøvende dråbe i øjet
  • Huden omkring dit øje renses
  • Ved hjælp af en tynd kanyle får du sprøjtet lokalbedøvelse ind i huden omkring knuden. Bedøvelsen kan spænde og nogle synes, at det gør ondt. Du kan mærke en berøring af huden under operationen
  • Med en stanse, en saks eller en kniv fjernes et lille stykke væv.

Efter vævsprøven

Du får måske øjensalve i øjet eller på såret og der lægges en øjenforbinding. Du skal sidde i venteværelset i ½-1 time.
Herefter vil sygeplejersken tjekke, om evt. blødning er ophørt, så du kan tage hjem.

Hvad er normalt efter vævsprøven?

Let blødning fra såret er normalt det første døgn.
Hvis det bløder: hold med et let tryk på såret med et rent gazestykke i 5 minutter.

Smerter

Hvis der evt. er lette smerter, kan du tage 1 gr. Paracetamol.

Redaktør