Øjenlåg - operation for tilbagetrukket nedre øjenlåg med brug af hård ganetransplantat

Ved tilbagetrukket/nedadtrukket nedre øjenlåg bliver en større del af øjet synligt nedadtil.

I denne patientinformation vil vi forsøge at besvare de praktiske spørgsmål, du kan have i forbindelse med din operation.
Patientinformationen indeholder generel information som ikke kan erstatte samtaler med personalet i Afdeling for Øjensygdomme.

Baggrund for operation

Ved tilbagetrukket/nedadtrukket nedre øjenlåg bliver en større del af øjet synligt nedadtil. Dette kan medføre at øjet bliver kronisk irriteret med rødme, tåreflåd og fremmedlegemefornemmelse. Det kan også give problemer med at lukke øjet helt, dette kan forværre symptomerne. I nogle tilfælde kan øjenvipperne på det nedre øjenlåg ligeledes berøre øjet.

Tilbagetrukket nedre øjenlåg ses hyppigst hos patienter som har stofskiftebetinget øjensygdom (TAO), eller som følge af operationer i øjenomgivelser eller øjenhule.

Nogle patienter er født med tilbagetrukket nedre øjenlåg, mens andre udvikler det gradvist igennem livet.

Operation for tilbagetrukket nedre øjenlåg med brug af hård ganetransplantat

Formålet med operationen er

 1. at afhjælpe de gener som et tilbagetrukket nedre øjenlåg giver
 2. at opnå så pænt kosmetisk resultat som muligt

Ved operationen tager man et stykke af slimhinden fra mundhulens hårde gane og syer det ind i det nedre øjenlågs bagside for at det nedre øjenlåg bliver løftet op. Det hårde ganetransplantat er derfor ikke umiddelbart synligt, men ses kun på bagsiden af det nedre øjenlåg, hvis der trækkes ud i det.

Ved operationens afslutning sættes der ofte en tråd i det nedre øjenlåg som tapes fast i panden. Denne tråd skal løfte det nedre øjenlåg opad, og tråden skal som regel fjernes 1-3 dage efter operationen. Man kan selv fjerne tråden eller få dette gjort i ambulant i Afdeling for Øjensygdomme. Dette aftales med operatøren.

Risici og komplikationer ved operationen

 • Blødning. 10 % oplever forbigående blødning fra såret i ganen. Diskret blødning fra øjenlåget kan ligeledes forekomme.
 • Misfarvning af huden. I dagene efter operationen er øjenomgivelserne som regel misfarvede og hævede. Det vil som regel aftage i løbet af 1-2 uger.
 • Infektion. Infektion er sjælden og behandles med antibiotika.
 • Ikke optimalt løft og facon af det nedre øjenlåg kan forekomme.

Før operationen

Forundersøgelse før operationen

Operationen foretages i fuld bedøvelse og du skal derfor undersøges af en læge og måske også tale med en narkoselæge, som planlægger din bedøvelse. Disse undersøgelser foregår oftest en uge før operationen i Afdeling for Øjensygdomme eller du bliver evt. ringet op fra afdelingen.

Blodfortyndende medicin

Hvis du normalt tager blodfortyndende medicin (herunder visse kosttilskud / naturmedicin) skal du muligvis holde pause op til operationen. Pausens længde skal du aftale med kirurgen. Hvis du let får blå mærker i huden eller har øget blødningstendens, skal du fortælle det til kirurgen.

Recepter på øjendråber, øjensalve eller anden medicin til efter operationen

Efter operationen skal du evt. bruge øjendråber eller, øjensalve eller anden medicin. Der lægges recepter på apotekernes server. Vi anbefaler at du køber medicinen et par dage inden operationen.

På operationsdagen

På operationsdagen skal du vaske dit ansigt grundigt. Make-up rester skal være omhyggeligt afrenset.

Operationen udføres som regel som 'sammedags-kirurgi', dvs. at du skal møde om morgenen på dagkirurgisk afsnit og har mulighed for at blive udskrevet senere samme dag.

I nogle tilfælde hvor det vurderes, at der er risiko for blødning fra ganen, kan det være nødvendigt at overnatte på afdelingen til dagen efter.

Da du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du faste inden operationen. Det vil sige

 • Du må ikke spise fast føde eller indtage mælkeprodukter eller andre uklare væsker de sidste 6 timer inden operationen
 • Du må drikke klar væske (vand, saftevand, sort kaffe) frem til 2 timer før operationen

Før operationen vil du blive tilbudt en beroligende tablet.

Operationen

Operationen varer ca. 1 time. Dertil skal du lægge lidt tid til bedøvelsen og opvågningen.
Du vil blive hjulpet til rette på operationsstuen.
Du vil få et drop i armen, dvs. en plastikslange i en veneblodåre, til bedøvelsesmidler og anden nødvendig medicin. Når du sover, vil du få anbragt en slange i halsen eller luftrøret for at sikre vejrtrækningen under operationen. Denne slange kan give lidt irritation i halsen efter operationen.
Under operationen skæres en del af slimhinden i mundhulens hårde gane ud. Det slimhindestykke der skæres ud, kan have en størrelse på op mod 3 cm x 1,5 cm. Såret i ganen syes ikke sammen, men skal vokse sammen af sig selv. Dette kan tage 2-6 uger og i den periode har man et sår i ganen, som kan være ømt.
Slimhindestykket syes ind i bagsiden af det nedre øjenlåg som derved forlænges og løftes op.
Herefter sættes der ofte en tråd i det nedre øjenlåg som tapes fast i panden.
Til sidst får du en forbinding over øjet. Forbindingen kan fjernes samtidig med, at suturen som løfter øjenlåget op fjernes.

Efter operationen

Efter operationen vil du i en seng blive kørt til dagkirurgisk afsnit. Når du er velbefindende, bliver du udskrevet.
Hvis du er utilpas efter operationen, vil en læge skønne, om du skal forblive indlagt. I så fald overflyttes du til Afdeling for Øjensygdommes sengeafsnit.

Øjendråber

Du skal bruge øjendråber 1-2 uger efter operationen. Øjendråberne forebygger infektion

Smerter

Hvis du får ondt umiddelbart efter operationen, vil sygeplejersken give dig noget smertestillende medicin.
Når du kommer hjem, kan der være ømhed, specielt i ganen. For at afhjælpe dette, må du tage tbl. Paracetamol 1 gram, højst 4 gange om dagen og tbl. lbumetin 400 mg, højst 3 gange om dagen.

Ganen

Såret i ganen kan være ømt i 2-6 uger efter operationen. Såret i ganen kan ligeledes give lidt dårlig ånde i en periode. Du kan med fordel skylle munden med danskvand de første dage efter operationen

Forholdsregler efter operationen

Vi anbefaler, at du 2-3 dage efter operationen

 • Tager den lidt med ro og ikke løfter tunge ting
 • Du skal forsøge at holde hovedet over hjertets niveau
 • Efter to dage kan du vaske hår og tage brusebad

De første dage er det ofte nogen ubehag svarende til såret i ganen, og det kan være ubehageligt at spise groft mad f.eks. rugbrød.

Kontrol efter operationen

 • 1-3 dage efter operationen, fjernes klappen og suturen i nedre øjenlåg, som er tapet fast i panden. Du kan også selv fjerne klappen og suturen. Dette aftales med operatøren
 • 6-8 uger efter operationen skal du til ambulant kontrol i Afdeling for Øjensygdomme, på Rigshospitalet­ Blegdamsvej eller på Rigshospitalet-Glostrup.

Sygemelding

Afhænger af dit arbejdes karakter, men det er almindeligt at være væk fra arbejde i 1 uge.

Ved uventede gener efter operationen

Mens du går til kontrol i Afdeling for Øjensygdomme, kan du kontakte Afdeling for Øjensygdomme.

Redaktør