Octostim, Subkutan injektion

Octostim stimulerer blodets evne til at størkne. Patientinformationen forklare hvad præparatet kan, og hvordan det injiceres.

Octostim (Desmopressin) er et lægemiddel, der stimulerer blodets evne til at størkne via øget frisættelse af koagulationsfaktor 8 og Von Willebrand faktor.

Præparatet anvendes til forebyggelse eller behandling af blødninger hos patienter med mild hæmofili A eller Von Willebrands sygdom.

Du kan selv lære at tage præparatet som subkutan injektion.

Remedier der skal benyttes til injektionen.

Disse remedier skal du bruge: Octostim ampul, kanylespand, 3 spritswaps, sprøjte (2,5 ml.), rød optrækskanyle samt orange kanyle til subcutan
injektion.

Start med at vaske dine hænder og brug derefter håndsprit.

Toppen knækkes af en ampul.

Knæk ”hovedet” af ampullen med Octostim. Der er en blå markering på ampullen, hvor den kan knækkes. Brug en spritserviet, så du ikke skærer dig på skårene.

Kanylen fyldes med præparatet

Træk det ønskede antal ml op i sprøjten. Brug den røde kanyle.

Påsæt den orange kanyle til injektion. Afsprit huden der, hvor du vil stikke. Lad huden tørre.

Kanylen stikkes i maveskindet.

I en vinkel på ca. 45 grader stikkes nålen ind i én hurtig bevægelse (ca. 1 cm).

Træk forsigtigt lidt tilbage på sprøjtens stempel – dette for at sikre, at du ikke har ramt et lille blodkar.

Hvis der kommer blod ud, når du trækker tilbage, skal du tage kanylen ud og stikke på ny. Injicér, i et passende tempo, den mængde Octostim, du har trukket op.

Træk kanylen halvt ud – vent et par sekunder – træk herefter kanylen helt ud. Ampul, sprøjte og kanyler kasseres i den gule kanylebox.

Redaktør