Observation ved mistanke om graviditet udenfor livmoderen

Ved mistanke om graviditet udenfor livmoderen, skal der foretages nogle undersøgelser og der tages blodprøver. Ved en graviditet udenfor livmoderen, er der chance for at skulle behandles medicinsk eller ved operation.

Du er blevet henvist hertil grundet komplikationer i din tidlige graviditet. Vi har ved scanningen ikke set en graviditet inde i livmoderen, og kan derfor ikke kan udelukke, at graviditeten sidder uden for livmoderen. Men det kan også være, at du er meget tidligt gravid eller er ved at abortere spontant.

Hvad er en graviditet uden for livmoderen?

Man taler om en graviditet uden for livmoderen, når det befrugtede æg sætter sig fast uden for livmoderhulen. Dette kaldes en ekstrauterin graviditet (EUG). Graviditeten kan sidde i æggestokkene, i livmoderhalsen, i bughulen eller som det hyppigste,( 95%) i æggelederen. En graviditet uden for livmoderen er normalt ikke levedygtig, og ved de fleste graviditeter uden for livmoderen udvikles der ikke et foster. En graviditet uden for livmoderen kan give de almindelige graviditetssymptomer såsom brystspænding og kvalme. Nogle har dog ingen symptomer.

En graviditet uden for livmoderen kan være farlig, da det kan medføre blødning i bughulen. Dette kan ske i forbindelse med at graviditeten vokser og og der kommer blødning ud i bughulen eller får æggelederen til at briste hvorved der kommer blødning.

Årsag

Ved en normal graviditet i livmoderhulen transporteres det befrugtede æg gennem æggelederen ind til livmoderens slimhinde, hvor det sætter sig fast. Æggelederen kan som følge af for eksempel tidligere underlivsbetændelse, tidligere maveeller bækkenoperationer, tidligere graviditet uden for livmoderen eller endometriose, være ødelagt og helt eller delvist lukket. Det befrugtede æg fanges derfor i æggelederen og sætter sig fast her.

Hvordan stilles diagnosen?

Der vil altid være en positiv graviditetstest, men den kan være meget svagt positiv. Vi tager en blodprøve og måler graviditetshormonet hCG i blodet, som ved normale tidlige graviditeter ca. fordobles hvert andet døgn. Hvis hCG derimod ikke stiger normalt, eller man har et meget højt graviditetshormon, uden man har set en graviditet inden i livmoderen, tyder det på en graviditet uden for livmoderen. Nogle gange kan man ved ultralydsundersøgelsen direkte se graviditeten udenfor livmoderen.

Behandling

Hvis du er upåvirket, eller kun har lette underlivssmerter og ikke bløder i bughulen, vil vi se tiden an et par dage og følge dig med blodprøver. Ud fra blodprøvesvarerne og din tilstand lægger vi en plan for det videre forløb.

Halvdelen af alle graviditeter uden for livmoderen går til grunde af sig selv, og hvis det sker, vil der ikke være behov for yderligere behandling. Her vil vi følge dig med blodprøver, indtil du ikke har mere hCG i blodet, og herefter bliver du afsluttet.

I andre tilfælde kan det være nødvendigt at operere eller behandle medicinsk. Behandlingen besluttes i samarbejde med dig, og ud fra dine symptomer og blodprøvesvar.

Smerte- og blødningsvarsel

Hvis du er gravid uden for livmoderen, kan du have lette smerter og/eller blødning. Blødningen kan være svag som pletblødninger eller brunligt udflåd, men du kan også have en menstruationslignende blødning. I værste tilfælde kan en graviditet uden for livmoderen være en livstruende tilstand. Det er derfor meget vigtigt, at du er opmærksom på og reagerer på følgende:

  • Tiltagende eller pludseligt opståede kraftige smerter i mave, underliv og/eller skulder
  • Besvimelse eller voldsom svimmelhed
  • Kraftig blødning fra skeden.

Da du kan risikere at blive meget utilpas rigtig hurtigt, anbefaler vi, at du ikke er alene, men at du er sammen med en anden voksen person, der kan tilkalde hjælp, hvis det bliver nødvendigt. Vi fraråder også flyvning og sejlads, da man skal kunne søge akut hjælp ved forværring af symptomer.

Oplever du ovenstående skal du ringe og rådføre dig med os i akutmodtagelse 5032. Vi er her hele døgnet. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at ringe akut efter en ambulance.

Hvad gør jeg hvis jeg har spørgsmål til min behandling eller efterforløbet?

Du er velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål vedrørende din behandling/tilstand. Hvis det ikke er et akut opstået problem er det bedst, at du ringer til akutmodtagelse 5032 i dagtiden (kl. 9-15).

Når du er blevet afsluttet herfra, er du velkommen til at henvende dig telefonisk her den førstkommende uge, hvis der opstår problemer eller spørgsmål. Herefter skal du henvende dig hos din egen læge eller vagtlæge ved behov.

Redaktør