OGTT - Væksthormonmåling spontant og under glukosebelastning

Undersøgelsen foretages for at undersøge om der produceres for meget væksthormon som giver akromegali (gigantisme). Der tages blodprøver hvert 10. minut i en time. Patienten skal møde fastende.

Formål med undersøgelsen

At undersøge om du producerer for meget væksthormon som giver akromegali (gigantisme). Normalt producerer hypofysen væksthormon i pulse, således kan en enkelt blodprøve ikke afsløre en normal eller for stor mængde væksthormon i blodet. Derfor laves spontan væksthormon kurve, hvor der tages en blodprøve hver 10. minut i en time. Ved akromegali vil der være konstant høje værdier af væksthormon på disse målinger.

Højt sukkerindhold i blodet vil normalt sænke væksthormonproduktion hos raske mennesker. Derimod ser man manglende sænkning af væksthormon eller paradoksal stigning ved akromegali under sukkerbelastning. Derfor suppleres spontan væksthormonmåling med glukose belastningstest, hvor der måles blodsukkerværdier og tilsvarende væksthormonværdier efter indtagelse af sukkerholdigt vand.

Forbredelse

Du skal faste fra kl. 23 aftenen før. At faste vil sige, at du ikke må spise, drikke, ryge eller dyrke motion. Du må dog godt drikke 1-2 glas vand (kun vand).

Du skal medbringe evt. medicin og evt. læsestof. Der serveres lidt at spise og drikke ved afslutning af undersøgelsen.

Du må ikke indtage medicin om morgenen.

Undersøgelsen

Du møder fastende. Du ligger på en briks. Laboranten lægger en kanyle (venflon) ind i en blodåre i armen. Denne bruges til blodprøvetagning, det drejer sig således kun om et enkelt stik. Efter et kvarter trækkes syv blodprøver til måling af væksthormon og til blodsukkermåling med 10 minutters mellemrum.

Derefter skal du drikke ca. ¼ liter sukkeropløsning tilsat lidt citronsaft, herefter tages fem blodprøver - efter 30, 45, 60, 90 og 120 minutter til måling af væksthormon, blodsukker og evt. andre prøver.

Hele undersøgelsen tager fire timer.

Gør det ondt?

Nej, og der er ingen bivirkninger eller ubehag forbundet med undersøgelsen.

Svar på undersøgelsen

Der går ca. to uger, inden der er svar på alle blodprøverne. Du vil få svar på undersøgelsen ved en efterfølgende ambulant tid hos en læge.

Bemærk venligst

Det er vigtigt, at du møder fastende til undersøgelsen.

Hvis får Hydrokortison, må du ikke tage det 12 timer før undersøgelsen,
da vi så ikke kan gennemføre den.

Redaktør