Nyrernes pulsåre - ballonudvidelse

Ved en ballonudvidelse af nyrernes pulsårer forbedrer vi blodforsyningen til dine nyrer for at sænke blodtrykket og forebygge, at nyrefunktionen bliver dårligere.

Kort om behandlingen

Formålet med behandlingen er at forbedre blodforsyningen til dine nyrer og dermed blandt andet sænke dit blodtryk og forebygge, at din nyrefunktion bliver dårligere. Vi udvider en eller flere pulsårer til nyrerne med en ballon og indsætter eventuelt en stent, som er et rørformet metalgitter. Behandlingen tilbydes, hvis dine nyrers pulsårer er så påvirkede, at nyrerne svigter, eller hvis dit blodtryk ikke kan sænkes alene med medicin.

Du skal forvente at være indlagt en enkelt nat i forbindelse med behandlingen.

Det er sjældent, at behandlingen kan sikre helt normalt blodtryk, og de fleste skal fortsat tage blodtryksmedicin efter behandlingen. Undtagelsen er unge patienter, som behandles på grund af fibromuskulær dysplasi. Her bliver blodtrykket som regel normalt efter ballonudvidelsen. Det er desværre også sjældent, at en dårlig nyrefunktion bliver helt normal af behandlingen, ligesom en forbedring af blodtrykket og nyrefunktionen kan aftage med tiden.

Illustrationen viser en ballonudvidelse af nyrernes pulsårer

Vigtig forberedelse

Fortsæt med acetylsalicylsyre og clopidogrel

Hvis du tager medicin med acetylsalicylsyre eller clopidogrel, skal du fortsætte med det op til operationen. Vi aftaler med dig, om der er andre typer af blodfortyndende medicin, som du skal holde pause med og hvor længe. Du må ikke holde pause med medicin, før vi har aftalt det med dig. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Undgå visse typer medicin mod diabetes

Du skal holde pause med medicin mod diabetes med metformin, orabet eller glucophage 3 dage før behandlingen.

Drik rigeligt med væske inden behandlingen

Du skal drikke rigeligt med væske fra 2 dage før til 2 dage efter din behandling for at beskytte nyrerne mod det kontraststof, vi bruger under behandlingen. Vi anbefaler 2-3 liter væske dagligt. Brug skemaet bagerst i denne pjece til at holde styr på, hvor meget du drikker.

Giv besked, hvis du tidligere har reageret på kontraststof

Har du tidligere oplevet en reaktion på grund af kontraststof, skal du kontakte os inden behandlingen.

Spis, som du plejer

Det er ikke nødvendigt at faste før behandlingen, så du kan spise, som du plejer.

Gå i bad hjemmefra

Du skal tage et bad, før du møder på hospitalet på dagen for din behandling. Du må ikke bruge creme efter badet.

Fjern makeup, neglelak og smykker

Under behandlingen sætter vi et måleapparat på en af dine fingre, som måler iltmætningen i dit blod. Derfor skal du fjerne neglelak og kunstige negle inden din behandling. Du skal desuden fjerne al make-up hjemmefra. Tag ur, smykker og piercinger af og lad dem blive hjemme. Du har selv ansvaret for de ting, du tager med. Hospitalet erstatter som udgangspunkt ikke tabte eller stjålne ting.

På hospitalet 

Du får udleveret hospitalstøj

Vi udleverer hospitalstøj, som du skal have på ved behandlingen

Du får eventuelt væske i et drop

Inden behandlingen får du ekstra væske i et drop gennem en blodåre i armen, hvis du har dårlig nyrefunktion. Nogle patienter har også behov for et blærekateter, så vi kan holde øje med, hvor meget urin der produceres.

Du bliver lokalbedøvet

Du er vågen, mens vi behandler dig, men din lyske er bedøvet. Du vil derfor ikke føle smerte, men du kan mærke berøring og tryk.

Behandlingen

Når bedøvelsen virker, fører vi et kateter fra lysken til nyrepulsåren. Du kan ikke mærke kateterets bevægelser i blodåren.

Du får sprøjtet kontraststof ind via kateteret, og vi gennemlyser området med røntgenstråler, så vi kan se billeder på en skærm. Kontraststoffet kan kortvarigt give en metalsmag, en følelse af varme i kroppen og fornemmelsen af at skulle lade vandet.

Vi fører en ballon gennem kateteret og placerer den i nyrepulsåren. Ballonen fyldes med væske, så pulsåren udvider sig. I det øjeblik, hvor ballonen fyldes op, kan du kortvarigt få lændesmerter. Vi fjerner ballonen og sætter eventuelt en stent ind, der hjælper med at holde den forsnævrede pulsåre åben. Til sidst fjernes kateteret, og såret i lysken lukkes ved, at vi trykker på det, indtil det ikke bløder.

Behandlingen varer 1-2 timer. Efter behandlingen kommer du tilbage på sengeafdelingen, hvor du er indlagt, oftest indtil dagen efter.

Lig stille lige efter behandlingen

Vi måler blodtryk, puls, temperatur, samt hvor godt dit blod bliver iltet. Du skal ligge stille på ryggen i op til 4 timer efter behandlingen for at undgå, at det bløder fra såret. Du må ikke løfte benene og hovedet. Vi hjælper dig med at finde en stilling, hvor du ligger behageligt. Hvis du har brug for at komme på toilettet, hjælper vi dig med et bækken eller en kolbe i sengen. Vi hjælper dig også første gang, du skal op at stå.

Du må spise og drikke

Vi tilbyder dig noget at spise og drikke efter behandlingen. Du skal drikke mindst 1 liter væske i timerne efter behandlingen.

Hold øje med blod i urinen

Du skal holde øje med din urin og sige til os, hvis du opdager blod i urinen. Det kan være tegn på problemer med nyren, som kræver behandling.

Sig til, hvis du har ondt

Hvis du har smerter, lindrer vi dem. Fortæl os, hvis du har ondt eller er utilpas, så vi kan hjælpe dig.

Du bliver udskrevet 

Dagen efter behandlingen får du taget blodprøver og målt dit blodtryk. Når vi har set svarene på undersøgelserne, bliver du udskrevet.

Risiko ved behandlingen

Ved nogle behandlinger er der risiko for ubehag og komplikationer undervejs og bagefter. Hvis der er forhold, der gør, at du er udsat for en særlig risiko, taler vi med dig om det. 

  • Reaktion på kontraststof: I sjældne tilfælde kan man få kløe, udslæt og faldende blodtryk, som kan være reaktioner på kontraststoffet. Gælder det for dig, giver vi dig medicin.  
  • Blødning fra lysken: Hvis det bløder fra det sted, hvor vi har stukket dig i lysken, kan det blive nødvendigt med en operation. Det sker sjældent.
  • Blødning fra pulsåren: Der kan i meget sjældne tilfælde opstå en blødning omkring ballonudvidelsen. Vi stopper blødningen ved at sætte en stentgraft ind i pulsåren. En stentgraft er et foret rør, som består af en blanding af et metalgitter og et kunstmateriale. I sjældne tilfælde er en akut operation nødvendig.
  • Blodprop: Hvis det sker, behandler vi dig med medicin eller ved en operation. Det sker meget sjældent.
  • Skade på nyren: I yderst sjældne tilfælde sker der skade på nyren. I så fald er en akut operation nødvendig, og i værste fald kan du få brug for regelmæssig dialyse.  

Hjemme igen

Vent med at køre bil

Du må ikke køre bil hjem fra hospitalet. Vi anbefaler, at du får en pårørende til at følge dig hjem. Du skal regne med, at du kan begynde at køre bil igen 2-3 dage efter behandlingen. Hvis vi vurderer, at der gælder noget særligt for dig omkring bilkørsel, taler vi med dig om det. 

Drik rigeligt med væske efter behandlingen

Du skal drikke rigeligt med væske i dagene efter din behandling for at beskytte nyrerne. Vi anbefaler 2-3 liter væske dagligt. Brug skemaet bagerst i denne pjece til at holde styr på, hvor meget du drikker.

Sygemelding

Alt efter typen af arbejde kan du starte allerede dagen efter, at du er udskrevet, eller så snart du føler dig parat til det. Hvis du arbejder med tunge løft,kan det være nødvendigt at vente lidt længere. Hvis du har brug for en sygemelding i en periode, kan du få den hos din egen læge.

Undgå hård motion og tunge løft

Områderne omkring de små sår må ikke blive belastet. Derfor må du ikke cykle, dyrke motion eller løfte tunge ting over 4 kilo (2 kilo i hver hånd) de første 4 dage.

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du skal ud at rejse

Hvis du skal ud at rejse de første 3 måneder efter behandlingen, anbefaler vi, at du i god tid kontakter dit forsikringsselskab. Både forsikringsselskaber og flyselskaber kan have særlige retningslinjer, som du skal følge.

Du får mere information med hjem

Vi giver dig information om, hvad du skal være opmærksom på, når du er hjemme igen. I informationen kan du læse om praktiske forholdsregler og se, hvad du skal gøre i forhold til fx hygiejne eller smerter.

Få mere viden

Du kan få mere viden om ballonudvidelse af nyrernes pulsårer på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’nyrearteriestenose’ eller ’ballonudvidelse’.

Skema til væskeregnskab

1 glas: cirka 1,5 dl
1 lille kop: cirka 1,5 dl
1 stor kop: cirka 2 dl
1 dåsesodavand/dåseøl: 3,3 dl

Før behandling

2 dage før
Dato: ___/___ - 20___

1 dag før
Dato: ___/___ - 20___
08.00-12.00 

Eks: 1 glas vand: 1,5 dl

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Eks: 1 kop te: 2 dl

_____________________________

_____________________________

_____________________________

12.00-16.00

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

16.00-sengetid

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

I alt(Skal være mellem
20-30 dl = 2-3 liter) ___________
(Skal være mellem
20-30 dl = 2-3 liter) ___________

 

Skema til væskeregnskab

1 glas: cirka 1,5 dl
1 lille kop: cirka 1,5 dl
1 stor kop: cirka 2 dl
1 dåsesodavand/dåseøl: 3,3 dl

Efter behandling

Dagen efter
Dato: ___/___ - 20___

2 dage efter
Dato: ___/___ - 20___
08.00-12.00 

Eks: 1 glas vand: 1,5 dl

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Eks: 1 sodavand: 3,3 dl

_____________________________

_____________________________

_____________________________

12.00-16.00

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

16.00-sengetid

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

I alt(Skal være mellem
20-30 dl = 2-3 liter) ___________
(Skal være mellem
20-30 dl = 2-3 liter) ___________
Redaktør