Nyrerne - undersøgelse (renografi, Hornbæk)

Nyrernes funktion undersøges ved en skanning, hvor der bruges radioaktive sporstoffer. Skanningen kan også vise, om der er sygdom i nyrerne.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt dine nyrers funktion ved en renografi. En renografi er en skanning, hvor vi bruger to forskellige radioaktive sporstoffer. Sporstofferne gør nyrernes funktion og eventuel sygdom synlig på skanningsbillederne. Vi CT-skanner også nyrerne for at se efter nyresten.

Du er meget velkommen til at have en pårørende eller hjælper med til undersøgelserne, især hvis du har brug for meget hjælp.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer cirka 4 timer i alt.

Foto af en patient på skanneren.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Undgå rygning på dagen

Du må ikke ryge på dagen for undersøgelsen, da rygning kan påvirke resultatet. 

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Vi tager en blodprøve og sprøjter sporstof ind i en blodåre i din arm. Sporstoffet udskilles via nyrerne og kan senere måles i blodprøver. På den måde kan vi se, hvor godt dine nyrer udskiller affaldsstoffer. Sporstoffet er cirka 3 timer og 20 minutter om at fordele sig i kroppen, hvorefter vi tager en ny blodprøve.

Mens sporstoffet fordeler sig, skal du drikke cirka 1 liter vand som forberedelse til renografiundersøgelsen.

Sideløbende med, at du drikker vand, bliver du CT-skannet. Det foregår på Afdeling for Røntgen og Skanning. Du er alene i rummet, mens du bliver skannet, men personalet kan se og høre dig hele tiden. Skanningen varer 5 minutter.

Når du har drukket vandet og er blevet CT-skannet, kommer du tilbage til os og får lavet renografien. Du ligger ned, og vi sprøjter sporstof ind i din arm, inden vi skanner dig med et gammakamera. Skanningen varer cirka 20 minutter.

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om undersøgelse af nyrerne på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’skintigrafi af nyrerne, renografi’ og ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør