Ny kontaktlægeordning i Team 1

Udviklingen i sundhedsvæsenet går i retning af mere ambulant behandling og mindre behov for indlæggelser.

Ny kontaktlægeordning i Afdeling for Blodsygdomme, Team 1

Udviklingen i sundhedsvæsenet går i retning af mere ambulant behandling og mindre behov for indlæggelser. Derfor vil nogle patienter komme til at møde og blive behandlet af nye læger 

Udviklingen i sundhedsvæsenet går i retning af mere ambulant behandling og mindre behov for indlæggelser. Det gælder også i Afdeling for Blodsygdomme Team 1. Vi har over de senere år fået mange nye behandlinger og forskellige tiltag har betydet, at langt flere patienter heldigvis nu og fremover skal behandles ambulant.

Denne udvikling betyder, at vi har behov for at åbne endnu flere ambulante linjer i TEAM 1. Derfor vil nogle patienter komme til at møde og blive behandlet af nye læger. Nogle af disse læger betegnes som yngre læger, hvilket er læger under uddannelse til speciallæge i blodsygdomme. 

I klinikken arbejder speciallæger, læger og sygeplejersker i teams omkring den enkelte patient og derfor vil du som patient ikke se den samme læge ved hvert fremmøde. Alle patienter er tilknyttet en speciallæge, som har det overordnede ansvar for behandlingen. Vi vil sikre, at du som patient møder din kontaktlæge med passende interval i dit forløb.

Inden en patient møder hos en yngre læge eller en speciallæge i blodsygdomme, vil alle patienters behandlinger være afklaret på fælles konferencer med tilstedeværelse af flere speciallæger i blodsygdomme. Derudover superviseres de yngre læger af en speciallæge forud for den aktuelle konsultation. Vi sikrer ved denne arbejdsgang, at alle patienter får behandling iht. gældende guidelines. 

Du har altid mulighed for at logge dig på Min Sundhedsplatform via minsundhedsplatform.dk., hvor du kan se de aftaler, du har med vores klinik.
Oplever du, at noget er uklart eller uhensigtsmæssigt, vil vi som teamledelse meget gerne høre om det på nedenstående mailadresser.

Med venlig hilsen

Rikke Skjøde Baes      
Afdelingssygeplejerske
rikke.skjoede.baes@regionh.dk    

Jette Sønderskov Gørløv
Overlæge, Ph.D. Teamleder
jette.soenderskov.goerloev@regionh.dk

Redaktør