Neuropsykologisk undersøgelse

En neuropsykologisk undersøgelse bidrager til at stille en diagnose og til at få en bedre forståelse af konsekvenserne af en sygdom eller en skade i hjernen.

Hvorfor skal man undersøges?

En neuropsykologisk undersøgelse bidrager til at stille en diagnose og til  at få en bedre forståelse af konsekvenserne af en sygdom eller en skade i hjernen.

Hvad sker der ved undersøgelsen?

Undersøgelsen består af en række korte opgaver, der undersøger f.eks. koncentration og hukommelse. Undersøgelsen foretages af en psykolog, der er specialist i hjernens funktion. 

Tidsforbrug: 

Undersøgelsen må forventes at vare ca. 2 timer, men kan i enkelte tilfælde vare op til 3 timer.

Medbring: 

Eventuelle læsebriller og høreapparat.

Pårørende: 

Er meget velkommen til at deltage i den indledende samtale, men ikke under selve testningen.

Yderligere information:

www.neuropsykologi.dk

Redaktør