Neuropsykologisk test, information om

Information om neuropsykologisk test af børn, unge og voksne med PKU.

af børn, unge og voksne med PKU

Klinik for PKU tilbyder neuropsykologisk test af børn, unge og voksne med PKU. En neuropsykologisk test er en bred undersøgelse, der udover at afdække intelligens også indeholder opgaver til at afdække hukommelse, opmærksomhed, indlæringsevne, sprogfærdigheder og styringsfunktionerne. Sidstnævnte beskriver hjernens højeste kontrolfunktion og indebærer færdigheder som problemløsning, initiativ, strategisk tænkning, skift􀅌af strategier og evnen til at bremse sig selv. Styringsfunktionerne kaldes også eksekutive funktioner.

Hvorfor laver man en neuropsykologisk test?

De fleste børn, unge og voksne med PKU har en intelligens på samme niveau som andre. Selvom de fortsat ligger fint i normalområdet, kan børn, unge og voksne med PKU have en lidt lavere intelligens end deres søskende og forældre, og andre funktioner kan være påvirket; det gælder især hvis PKU’en ikke er behandlet korrekt eller tidligt nok. Formålet med at lave en neuropsykologisk test er at undersøge ovennævnte funktioner, så man kan sætte ind så hurtigt som muligt med støtte, vejledning og hjælp, hvis der er tegn på vanskeligheder.
Den neuropsykologiske test kan dermed være med til at fastlægge på hvilke områder den enkelte evt. har brug for hjælp. Det kan f.eks. være i forhold til, hvordan man planlægger diæten.

Hvad indeholder testen?

En neuropsykologisk test omfatter en samtale og en række test og spørgeskemaer. Det er en neuropsykolog, der gennemfører testen sammen med barnet, den unge eller den voksne. Der er ofte tale om både en samtale og nogle opgaver, man skal løse, spørgsmål man skal svare på og andre undersøgelser.

I Klinik for PKU tilbyder vi både en kognitiv test og en eksekutiv test:

 • Den kognitive test er en undersøgelse af kognitive funktioner som intelligens, hukommelse, sprogfærdigheder, indlæringsevne og opmærksomhed
 • Den eksekutive test er en undersøgelse af evnen til at planlægge, løse problemer, skifte strategi, arbejde vedholdende frem mod et mål og vurdere egen adfærd undervejs

Hvad kan neuropsykologiske tests vise?

De neuropsykologiske tests, som vi tilbyder i Klinik for PKU, kan vise, om et barn, en ung eller en voksen med PKU har vanskeligheder inden for følgende kognitive og eksekutive funktioner:

 • Intelligensniveau
 • Hukommelse og indlæringsevne
 • Opmærksomhed og koncentrationsevne
 • Sproglige færdigheder, begrebsdannelse og ordmobilisering (evne til at fremfinde ord)
 • Evnen til at tage initiativ og løse problemer
 • Evnen til at skifte strategi og ændre tilgang i tænkningen
 • Impulshæmning (evnen til at bremse sig selv)
 • Dagligdags funktionsniveau

Disse funktioner er valgt, da det er på disse områder, at der er observeret problemer hos nogle personer med PKU.

Hvornår anbefaler og tilbyder vi neuropsykologisk test?

Klinik for PKU tilbyder neuropsykologisk test på flere forskellige alderstrin. Vi anbefaler følgende, men det er ikke noget, der sker automatisk. Du skal selv bestille tid til undersøgelsen.

Anbefalede alder for neuropsykologisk test

Børn og unge:
5 år ‐ kognitiv testning
10 år ‐ kognitiv testning
11 år ‐ eksekutiv testning
17 år ‐ kognitiv og eksekutiv testning

Voksne:
25 år eksekutiv og kognitiv testning 
35 år eksekutiv og kognitiv testning

Bestilling af tid

Den neuropsykologiske test er et frivilligt tilbud og skal bestilles af forældrene eller den voksne med PKU. Vi sender derfor ikke automatisk en tid, men tilbuddet vil være beskrevet i de indkaldelsesbreve, du får fra lægen, sygeplejersken eller ernæringsrådgiveren på de forskellige alderstrin.

Neuropsykologisk test kan også bestilles på andre alderstrin, hvis I som forældre eller voksen med PKU ser nogle problemstillinger, som I gerne vil have undersøgt nærmere. I er meget velkomne til at kontakte vores psykolog for en snak omkring mulighederne. Vi har forsøgt at tilgodese, at behovene for støtte kan ændre sig gennem livet. Vi oplever, at særlig testning i 17 års alderen er vigtig, da mange kommuner er afhængig af en meget præcis beskrivelse af den unge, hvis der eventuelt er brug for støtte i voksenregi.

Hvordan foregår den neuropsykologiske test?

Testen begynder oftest kl. 09:00 om morgenen og varer fra 1-2 timer og op til 4-5 timer (hvis der skal laves en bred neuropsykologisk undersøgelse bestående af både intelligens og eksekutive funktioner). Længden er også afhængig af, hvor meget du eller dit barn har brug for pauser, måltider osv.

Den neuropsykologiske test bliver som udgangspunkt gennemført samme dag, som du er til diætist og lægekontrol, men det er helt op til dig. Det kan sagtens være en anden dag.

Vi anbefaler, at du tager et nærtstående familiemedlem eller din kæreste eller anden pårørende med til testen, så de kan være med til at give oplysninger og lytte til resultaterne af testen sammen med dig.

De oplysninger vi har brug for under testen er f.eks. oplysninger om dit eller dit barns opvækst, hvordan du eller barnet fungerer i dagligdagen og særlige behov. Derfor skal du og evt. dine pårørende udfylde et par spørgeskemaer under testen, der svarer på spørgsmål om dagligdagsfunktioner. Vi sammenholder disse med testresultaterne for at få så mange oplysninger med i vurderingen som muligt.

Den neuropsykologiske konklusion og anbefalinger

Den neuropsykologiske test afsluttes ofte med en skriftlig konklusion om testens samlede resultater. Hvis testen viser problemer, vil konklusionen indeholde konkrete anbefalinger til, hvordan vi samlet set bedst kan hjælpe den undersøgte med at udnytte sit fulde potentiale og til at få hjælp til eventuelle vanskeligheder. Hvis der er brug for det, skriver vi en mere detaljeret rapport.

Det er vigtigt at understrege, at Klinik for PKU kun kan give anbefalinger og pege på behov, men vi har ingen bevillingsmyndighed. Det betyder, at vi ikke kan bevillige den hjælp, der evt. er brug for. Dette skal efterfølgende drøftes og aftales med den kommune, hvor I bor (hjemkommunen).

Klinik for PKU understøtter dog gerne processen ved at gå i dialog med kommunen om eventuelle støttebehov eller lave netværksmøde, hvis I ønsker det.

Vi aftaler på test‐dagen, hvordan det er mest hensigtsmæssigt for jer at få resultatet af testen. Resultatet er ofte klar ca. 7‐14 dage efter testen.
I kan få resultaterne mundtligt fx over telefonen, ved et møde eller i form af den skriftlige konklusion/rapport, enten som opsummering eller i sin fulde længde. Uanset hvad, er I altid velkomne til at kontakte vores neuropsykolog
med spørgsmål eller kommentarer. Se kontaktoplysningerne nederst..

Husk, at de neuropsykologiske test er frivillige og skal bestilles hos sekretæren
 

Psykologen i Klinik for PKU kan tilbyde:

 • Neuropsykologiske udredninger af børn, unge og voksne med PKU
 • Krise‐/afklarende samtaler med patienter med PKU efter behov
 • Netværksmøder med samarbejdspartnere for at hjælpe barnet, den unge eller den voksne med at opnå relevant hjælp i nærmiljøet
 • Undervisning i PKU fra et neuropsykologisk perspek􀆟v
 • Vejledning og rådgivning i PKU fra et neuropsykologisk perspektiv

Camilla Wulf‐Andersen
Neuropsykolog
Tlf: 43 26 01 13
camilla.wulf‐andersen.02@regionh.dk

Anne‐Marie Bisgaard Pedersen
Overlæge, Ph. D.
Tlf: 43 26 01 66
Anne‐Marie.Bisgaard.Pedersen@regionh.dk

Maibritt􀆩Helbæk Kjær
Sundhedsservicesekretær
Tlf: 43 26 01 46
maibri􀆩.helbaek.kjaer@regionh.dk
Telefontid mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:30-12:30
Torsdag kl. 12.00-15.00

Kennedy Centret
Gl. Landevej 7
2600 Glostrup
Telefon: 43 26 01 00
www.rigshospitalet.dk/pku
Email: RH‐kennedy@regionh.dk

Redaktør