NPH - Ny Patientinformation

NPH er en sjælden tilstand, der viser sig ved normalt tryk i hjernen, men for meget væske i hjernens hulrum.

Information til dig der skal undersøges for NPH

Du er blevet henvist til Hukommelsesklinikken, 80158025 for at blive undersøgt for tilstanden NPH (normaltrykshydrocephalus). 

NPH er en sjælden tilstand, der viser sig ved normalt tryk i hjernen, men for meget væske i hjernens hulrum.

Hydrocephalus, der betyder ‘vand i hovedet’, kan være medfødt eller kan opstå senere i livet, men tilstanden er sjældent arvelig.

HVAD SKER DER VED DET FØRSTE BESØG? 

Ved det første besøg møder du en sygeplejerske og en læge. Vi undersøger din hukommelse og gang og spørger til din vandladning, da disse funktioner kan blive påvirket af tilstanden NPH.

Da problemer med gang, vandladning og hukommelse også kan have mange andre årsager, vurderer vi, om dine symptomer kan skyldes NPH. 

Det gør vi ved at undersøge dig, tage blodprøver og vurdere den skanning, du har fået foretaget, før du blev henvist til Hukommelsesklinikken, 8015/8025.
Du skal afsætte 2-2½ time til det første besøg. Det er en god idé at tage et familiemedlem eller en god ven med.

Du får besked om, hvorvidt dine symptomer kan skyldes NPH samme dag, som første besøg finder sted. Vi giver også besked til den læge, der har henvist dig, og til din praktiserende læge.

TRYKMÅLING OG TAPTEST VED MISTANKE OM NPH 

Hvis vi mistænker, at du har NPH, bliver du tilbudt at komme i klinikken til en trykmåling og taptest en dag efter aftale.

En trykmåling er en undersøgelse, hvor trykket i hjernen måles ved hjælp af to nåle i lænden. Det sker under lokalbedøvelse. Taptest foregår i forlængelse af trykmålingen, hvor der udtages væske fra rygmarvskanalen for at måle på, om det har effekt på gangfunktionen.

Du får yderligere information om undersøgelserne, inden du går hjem fra første besøg.

Besøget vil ofte tage 5-6 timer.

HVIS DU TAGER BLODFORTYNDENDE MEDICIN

Tager du blodfortyndende/blodpropsforbyggende medicin, får du en pjece med hjem, hvor der står, hvor mange dage du skal holde pause med denne medicin inden trykmålingen.

En uge før undersøgelsen ringer sygeplejersken til dig og aftaler en plan for, hvordan du skal tage den blodfortyndende medicin.

Har du spørgsmål til dit besøg, kan du kontakte din kontaktsygeplejerske.

Redaktør