NIV behandling - start af med hjælperhold

NIV står for Non Invasiv Ventilation og er en behandling, der gives over et apparat, som er en slags respirator.

Velkommen

Når du møder i Respirationscenter Øst, vil du blive modtaget af et personale, som vil orientere dig om din forestående indlæggelse og planen for start af din behandling.

Respirationscenter Øst består af en klinik og et sengeafsnit, en ekstern funktion der varetager kontakten i hjemmet hos patienter med respiratoriske hjælperhold samt en social faglig rådgiver til give råd og vejledning til forhold til kommunale og regionale ydelser.

Hvad er NIV behandling

NIV står for Non Invasiv Ventilation og er en behandling, der gives over et apparat, som er en slags respirator. Den giver luft via en maske, vha. et fast tryk under indånding og et lavere tryk under udånding. Derudover er den indstillet til at give et fast antal vejrtrækninger i minuttet, som supplement til de antal vejrtrækninger du selv tager.

Huskeliste til indlæggelsen 

  • Egen medicin og opdateret medicinliste
  • Evt. respiratorisk udstyr
  • Evt. egen hovedpude eller lign.
  • Særlige forflytningsremedier

Respiratorisk hjælperhold

Det er vurderet, at du har behov for et respiratorisk hjælperhold, der kan varetage din behandling og overvågningen om natten. Hjælperholdet skal oplæres af plejepersonalet om natten i håndteringen af dit udstyr, maskepåsætningen og overvågningsopgaven.

Hver hjælper skal have 1 vagt under din indlæggelse samt et supplerende teori- og ansvars kursus som varetages af personalet på Respirationscenter Øst.

Det supplerende kursus tilmeldes af hjælperbureauet.
Det kan være en stor omvæltning at få et hjælperhold i hjemmet, vores personale stiller sig gerne til rådighed for en snak og gode råd om det at have en arbejdsplads i eget hjem. I har fået information inden I sagde ja til at få et hold, men vores erfaring er, at der ofte opstår spørgsmål, når I er kommet hjem og har etableret jer. Har I spørgsmål er i velkomne til at kontakte os. 

Hjælpermappe

Dit hjælperhold får udleveret en fælles hjælpermappe, hvori informationsmateriale vedrørende dit udstyr, behandling, bestilling af nyt udstyr og rengøring/vedligeholdelse er opbevaret.

Rejsebrev

Hvis du skal ud og flyve, kan du få et brev fra Respirationscenter Øst på engelsk med nøje information om, at din maskine er til medicinsk brug, så du kan tage den med igennem tolden uden problemer.

Kontrol

Husk altid at medbringe dit apparat, maske og evt. fugter ved kontroltid i ambulatoriet eller ved indlæggelse på sengeafsnittet til søvnmonitorering.

Redaktør