NIV behandling - start af

NIV står for Non Invasiv Ventilation og er en behandling, der gives over et apparat, som er en slags respirator.


Til information

Når du møder i afsnittet kl. 11, vil du blive modtaget af et personale, som vil orientere dig om din forestående indlæggelse og planen for start af din behandling.

Afsnittet består af en klinik og et sengeafsnit, Ekstern funktion der varetager kontakten i hjemmet hos patienter med respiratoriske hjælperhold samt to social faglig rådgiver til give råd og vejledning til forhold til kommunale og regionale ydelser.

Huskeliste til indlæggelsen

  • Egen medicin og opdateret medicinliste
  • Evt. respiratorisk udstyr
  • Evt. egen hovedpude el. lign.
  • Særlige forflytningsremedier

Undersøgelser

Du skal være forberedt på, at du muligvis skal have taget en blodprøve, når du ankommer i afsnittet og eventuelt, når du vågner næste morgen. Om morgenen skal denne blodprøve tages så snart du er vågnet. Dette er for at sikre at apparaturets indstillinger er tilpasset dig, derfor er det vigtigt, at du ringer efter personalet i det øjeblik du vågner, da prøven ellers ikke vil kunne anvendes.

Hvad er NIV behandling

NIV står for Non Invasiv Ventilation og er en behandling, der gives over et apparat, som er en slags respirator. Den giver luft via en maske, vha. et fast tryk under indånding og et lavere tryk under udånding. Derudover er den indstillet til at give et fast antal vejrtrækninger i minuttet, som supplement til de antal vejrtrækninger du selv tager.

Under indlæggelsen

Plejepersonalet vil i samarbejde med dig, finde de/den maske der er egnet til dit behov. Du vil om eftermiddagen blive bedt om at ligge og hvile dig med maske og udstyr, for at afprøve og sikre det bedste udstyr til dig. Under indlæggelsen vil du modtage information og vejledning i, hvordan du varetager behandlingen og rengøring af apparatur/udstyr i hjemmet. Om natten skal du sove med dit nye apparatur og maske og vi vil i samarbejde med dig tilrette masken, hvis der opstår problemer med denne.
Du kan frit vælge, om du vil sove i dit eget tøj eller om du vil låne noget patienttøj af os,

Du får påsat bånd og elektroder på kroppen, som du skal sove med hele natten.
Når du er gjort klar til din søvnmonitorering, kan du pga. elektroderne ikke bare gå på toilettet, du skal derfor ringe efter personalet, som vil koble dig fra noget af udstyret imens og tilkoble dig igen efter dit toiletbesøg.
Om morgenen (evt. efter blodprøven) tager vi bånd og elektroder af dig. Dette for at sikre at behandlingen har den ønskede effekt på din vejrtrækning under søvn. Undersøgelsen vil blive analyseret og gennemgået af en læge.

Masker

Der findes masker, der dækker næsen (nasal) og masker der dækker både næse og mund (Fullface).

Tryk fra masken

Det er meget vigtigt at masken hverken sidder for stramt eller løst. Læg derfor mærke til, om der er røde mærker efter at masken er taget af. Hvis disse ikke forsvinder efter ca. en halv time, har masken siddet for stramt, som i værste tilfælde kan resultere i tryksår. Særligt næseryggen er udsat for tryk.  For at aflaste det trykudsatte område, kan man, om nødvendigt, benytte trykaflastende plaster (siltape).

Der må godt være lidt luftudslip fra masken, det forringer ikke behandlingen. Blot må der ikke slippe luft ud omkring øjnene, da det kan give øjenbetændelse.

Tørhed

Der kan i starten være gener i form af tørhed i næse, mund og svælg. Denne periode varierer meget, men bliver som regel afløst af en periode med øget sekret i næsen, dog uden den almene følelse af ubehag som ved forkølelse. Dette er slimhindernes reaktion på udtørring og går oftest i sig selv igen efter et par uger. I denne periode kan man bruge saltvandsspray fra apoteket, som sprayes i begge næsebor, inden masken sættes på og maskinen startes. Ved forkølelse kan der kortvarigt – op til en uge – anvendes medicinsk næsespray (som Otrivin el. lign.) Dette kan være nødvendigt hvis der anvendes næsemaske.

Fugter

Hvis tørheden forbliver et problem, kan det være nødvendigt at have en fugter tilsluttet apparatet. Det forsøges i første omgang at undgås, da der ellers er mere udstyr, der skal vedligeholdes.

NIB mappe

Du vil ved indlæggelse få udleveret en mappe som indeholder informationsmateriale vedrørende dit udstyr, behandling, bestilling af nyt udstyr og rengøring/vedligeholdelse af din behandling. Du vil få gennemgået mappen med personalet ved indlæggelsen.

Stuegang

Der er daglig stuegang mandag til fredag med afsnittets læger og plejepersonale mellem kl. 9-12. Lægen gennemgår resultatet af nattens søvnmåling og andre undersøgelsesresultater sammen med dig. I weekenderne er der ikke stuegang ved læge, du vil derfor blive ringet op i den efterfølgende uge, hvis du har været indlagt over en weekend.

Rejsebrev

Hvis du skal ud og flyve, kan du få et brev fra Respirationscenter Øst på engelsk med nøje information om, at din maskine er til medicinsk brug, så du kan tage den med igennem tolden uden problemer.

Kontrol

Husk altid at medbringe dit NIV apparat og eventuelt andet respiratorisk apparatur, maske og evt. fugter ved kontrol tid i ambulatorie eller ved indlæggelse på sengeafsnittet til søvnmonitorering.

Angående tider

OBS: Det er vigtigt, at du ringer til sekretariatet, hvis tiden ikke passer dig. Så finder vi en ny tid i samråd med dig. Vi gør opmærksom på, at der kan være ventetider.

Har du været syg i ugen op til indlæggelsen, bedes du ringe til os, da det kan have indflydelse på din behandling og evt. medføre udsættelse af din indlæggelse.

Redaktør