Multiresistente bakterier VRE

Vancomycin resistent enterokok er en form for multiresistente bakterier. I denne patientinformation findes gode råd om håndhygiejne og andre forholdsregler når man har multiresistente bakterier.

Hvad er VRE?

Enterokokker er bakterier, der er en del af den normale tarmflora hos både mennesker og dyr. Bakterierne forårsager stort set aldrig sygdom hos raske mennesker, men kan give alvorlige infektioner hos syge mennesker. Du har fået påvist en multiresistent bakterie, som er modstandsdygtig (resistent) overfor behandling med almindelig antibiotika. Man kan være rask bærer og ikke mærke noget til bakterien eller bakterien kan medføre infektion. Da bakterien er resistent overfor de fleste antibiotika, er det vigtigt at undgå smittespredning til andre patienter.

Forholdsregler på hospitalet

Under indlæggelse:
Under din indlæggelse vil du blive afskærmet (isoleret) fra de øvrige patienter i afsnittet. Dette betyder, at du vil få en enestue med eget toilet.

Besøg ambulant

Ved besøg ambulant vil du ikke blive afskærmet (isoleret) fra de øvrige patienter, men personalet vil anvende overtrækskittel og handsker ved pleje og behandling. Du må ikke selv tage mad- og drikkevarer.

Gode råd om håndhygiejne

Med rene hænder undgår du at smitte andre og at blive smittet. Smitte sker oftest med hænderne. Det er derfor vigtigt, at du følger disse regler for håndhygiejne under dit besøg på hospitalet.

Sprit hænderne

  • Når du ankommer til hospitalet og når du kommer til afsnittet.
  • Når du forlader sengestuen.
  • Efter toiletbesøg (efter toiletbesøg skal du både vaske og spritte hænder).
  • Før du spiser.
  • Efter hoste, nys og brug af lommetørklæde.
  • Efter berøring af sår, forbinding, urinkolbe, ble, kateter, dræn og lignende.

Ved ambulant besøg, skal du altid spritte toiletsædet af efter brug.

Hygiejniske forholdsregler for personalet

Personalet vil altid benytte overtrækskittel, handsker og evt. maske, når de plejer og behandler dig.

Blodprøver

Hvis du skal aflevere eller have taget blodprøver i laboratoriet, er det vigtigt, at du spritter hænder, inden du går ned og afleverer prøver og ved ankomst.

Forholdsregler i eget hjem

Vi anbefaler, at du følger de nævnte regler om håndhygiejne. Håndvask kan erstatte håndsprit.

Udskrivelse til genoptræning, plejehjem eller hvis du skal modtage hjemmepleje

Hvis du udskrives til genoptræning, plejehjem eller skal modtage hjemmepleje gælder særlige forholdsregler for det personale, som skal hjælpe dig med personlig pleje eller træning. Du skal følge de nævnte regler for håndhygiejne.

Ved genindlæggelse på hospital

Hvis du genindlægges på et hospital, skal du ved indlæggelsen oplyse om, at du er fundet positiv for multiresistent bakterie VRE. Medbring dette brev ved genindlæggelse. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at spørge afsnittets personale. 

Redaktør