Morfinpræparater - nedtrapning af

Et tilbud til dig der ønsker hjælp til at tage mindre Morfin eller helt stoppe med Morfinbehandling.

Vi har i Tværfagligt Smertecenter mange års erfaring med behandling og nedtrapning af morfinpræparater. Vi ved derfor, at nedtrapning af morfinpræparater ikke altid er så lige til.
Mange patienter har haft dårlige og skræmmende erfaringer med nedtrapninger, hvor det pga. uacceptabel smerteforværring og abstinenser ikke er lykkedes. Dette skyldes typisk, at nedtrapningen er foregået for hurtigt, hvorfor kroppen reagerer mere voldsomt. 

Vores erfaring er, at langsom nedtrapning under tæt professionel opfølgning begrænser smerteforværring og abstinenser, hvilket øger succesraten for en vellykket nedtrapning af morfin. Vi har derfor udviklet et tilbud til dig, der ønsker hjælp til at tage mindre morfin eller helt stoppe med morfinbehandlingen, som du kan læse mere om i denne pjece.

Hvorfor nedtrapning af morfin?

Der kan være flere grunde til at nedtrapning af morfinpræparater bliver nødvendigt. 
Det kan fx være på grund af: 

  • Dårlig smertestillende effekt
  • Uacceptable bivirkninger 
  • Smerteforværring til trods for høje medicindoser
  • Hurtig toleransudvikling (man skal gradvist have en højere dosis for at opnå samme smertestillende effekt) 
  • Psykisk afhængighed – se pjecen: ”Vanedannende medicin – fysisk og psykisk afhængighed”.

Du kan selv have taget initiativet til nedtrapningen af din medicin eller måske har din læge og sygeplejerske anbefalet dig det. Lige meget hvad, så er det vigtigt, at forberede dig selv og dine nærmeste inden nedtrapningen starter.

Før selve nedtrapningen

Du bliver under nedtrapningen af morfin fulgt af en smertesygeplejerske, som vil følge dig under hele nedtrapningsforløbet. Inden der ændres på morfindosis, kommer du til en ambulant sygeplejesamtale, hvor du er meget velkommen til at tage en pårørende med. 
Ved den første samtale tales der bl.a. om:

  • Hvordan morfin fysisk virker på kroppen ift. smertelindring, toleransudvikling, abstinenser og bivirkninger. 
  • Dine evt. tidligere erfaringer med nedtrapning af morfin.
  • Dine evt. bekymringer for nedtrapning af morfin.
  • Hvilke fordele du håber nedtrapning kan medføre.

Ved den første samtale ændres der ikke på medicinen. Du får nogle spørgsmål med hjem, som handler om planlægningen af nedtrapningen både rent praktisk men også mentalt. Vi vil løbende under forløbet vende tilbage til disse spørgsmål.

Nedtrapningen

Efter den første samtale går der ca. en uge før du igen kommer ambulant til din anden samtale. Ved den anden samtale påbegyndes nedtrapningen af morfin. Vi anbefaler en langsom nedtrapning, hvor der fjernes en mindre andel morfin med minimum en uges mellemrum. Den langsomme nedtrapning minimerer abstinenssymptomer og smerteforværring. Hvis du får generende abstinenser, så tilbyder vi NADA (øreakupunktur) og Clonidin (medicin), som kan lindre abstinenser.

Du er selv med til at bestemme tempoet af nedtrapningen, hvorfor der ikke lægges en fast nedtrapningsplan på forhånd, men vi drøfter morfinjusteringerne løbende og så vidt muligt efter dine behov. 
Under nedtrapningen skal du forvente en ugentlig kontakt til din smertesygeplejerske. På en måned vil du ca. have to ambulante 
tider og to telefonkonsultationer

Hvor lang tid varer et nedtrapningsforløb?

Varigheden af et nedtrapningsforløb er individuelt, da det afhænger af flere faktorer. Startdosis har helt grundlæggende en betydning, da en høj morfindosis forståeligt tager længere tid at nedtrappe. Desuden reagerer kroppen forskelligt fra person til person, nogen mærker meget få gener ved nedtrapning, og det går derfor relativt hurtigt. Mens andre mærker flere abstinenssymptomer, og nedtrapningen går derfor lidt langsommere.

Der kan også være behov for pauser i nedtrapningen fx hvis du skal på ferie, starte nyt arbejde eller andre begivenheder som kræver ro omkring din medicin.
Et nedtrapningsforløb kan derfor typisk varer mellem 2 – 6 måneder.

Når nedtrapningen er slut

Efter du er nedtrappet til den optimale morfindosis uden uacceptable bivirkninger, eller helt er udtrappet af morfin, afsluttes den tætte kontakt med din smertesygeplejerske. Du vil få en ambulanttid et par måneder efter nedtrapningsforløbet er afsluttet, hvor vi taler om hvordan det er gået siden sidst. Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os ved behov i mellemtiden.

Redaktør