Min SP information

Heri findes information om Min SP information.

Digital adgang til hospitalet 

Min Sundhedsplatform gør det nemt for dig at følge med i din behandling. Du logger på med Nem ID: minsundhedsplatform.dk. 

Se dine sundhedsoplysninger og prøvesvar 

Du kan se journalnotater, når de er journalført og godkendt, og prøvesvar, når de er klar. Det giver dig overblik over din behandling. Det betyder også, at du kan se svar, som lægen endnu ikke har haft mulighed for at gennemgå eller kontakte dig om. Hvis et prøvesvar giver anledning til videre undersøgelser eller behandling, vil du blive kontaktet. 
Har du har spørgsmål til dine sundhedsoplysninger eller prøvesvar, er du altid velkommen til at kontakte den afdeling, som du er tilknyttet. 

Modtag påmindelser - eller fravælg dem

Du kan modtage påmindelser via e-mail eller pushnotifikationer via appen, når der fx er nye prøvesvar. Når du logger på minsundhedsplatform.dk første gang, bliver du bedt om at skrive din e-mailadresse og afkrydse, hvilke påmindelser du ønsker. Du kan altid til- eller fravælge påmindelser. 
Hvis du benytter appen, kan du til- eller fravælge pushnotifikationer i indstillinger for appen. 

Skriv til afdelingen 

Du kan skrive til den afdeling, som du er tilknyttet, hvis du har spørgsmål til din undersøgelse eller behandling. Du får svar inden for tre hverdage. Ved akutte meddelelser skal du altid ringe. 

Aftaler 

Du kan se dine kommende ambulante aftaler i Min Sundhedsplatform - og du kan anmode om at aflyse en aftale, hvis du bliver forhindret. 

Aftaler om indlæggelse og operation fremgår ikke. Husk derfor fortsat at tjekke borger.dk eller eBoks.dk. Her kan også ligge indkaldelser eller anden information, som ikke fremgår af Min Sundhedsplatform. 

Besvar spørgeskemaer 

Du kan besvare og sende spørgeskemaer digitalt, som du får i forbindelse med din behandling. 

Indtast målinger 

Du kan blive bedt om selv at måle og indtaste f.eks. puls, blodtryk og blodsukker. Det giver dig et overblik og betyder, at du løbende kan følge udviklingen i målingerne. Ved dit næste besøg vil personalet kunne følge op på dine målinger. 

Hvem har adgang til dine sundhedsoplysninger?

Du kan se hvilke fagpersoner, der har lavet opslag i dine sundhedsoplysninger. Der vil typisk være navne på f.eks. læger og sygeplejersker, som du har talt med, men der kan også være navne på personer, som du ikke har haft personlig kontakt med. Det er helt normalt og afspejler, at der ofte er mange forskellige fagpersoner involveret i dine undersøgelser og behandling.

Giv fuldmagt 

Du kan give fuldmagt til, at en pårørende over 18 år kan få adgang til din profil på Min Sundhedsplatform. Det kræver, at I begge underskriver en fuldmagtserklæring. Læs mere om fuldmagt og find fuldmagtserklæringen under 'Fuldmagter' på minsundhedsplatform.dk 

Adgang til dit barns profil 

Du kan få adgang til dit barns profil, hvis barnet er under 15 år. Læs mere om adgang til børns Min Sundhedsplatform og find den påkrævede aftaleerklæring på minsundhedsplatform.dk - under 'Fuldmagter'. 

Hent appen MinSP 

Appen MinSP giver dig hurtig adgang til Min Sundhedsplatform fra din smartphone. Du logger på med NemlD første gang og herefter pinkode eller touch-id. 

Teknisk support 

Hvis du har spørgsmål af teknisk karakter til Min Sundhedsplatform: 
Ring til 69 90 68 00, hverdage kl. 9-14 
Skriv til minsundhedsplatform@regionh.dk 
 

Redaktør