Micrel Perf+ pumpe - forklaringsbillede og quick problemløser

Forklaring af Micrel Perf+ pumpen, som bruges til hjemmebehandling. Derudover en vejledning til løsning af nogle af pumpens hyppigste problemer.

Forklaringsbillede til Micrel Perf+ pumpen

  1. On/Off knap
  2. Enter
  3. Start/stop
  4. Purge - Fyldning af sættet
  5. "Bløde knapper" - bruges til at vælge modus og indstille infusionen
Billede af pumpen med 5 pile mærket 1-5

Quick alarmløser

Ved en alarm stopper infusionen automatisk. Alarmen identificeres med en besked på skærmen og en alarm lyd fremkommer. Tryk på højtaler knappen, for at stoppe alarmtonen i en time. Årsagen til alarmen vil fortsat blive vist på skærmen.

Okklusion

Fjern årsagen til okklusion eller kontroller at infusionssættet er sat korrekt i pumpen. Når okklusionen fjernes starter pumpen igen.

Opbrugt batteri

Batteriet er opbrugt. Tryk på Enter for at sætte pumpen på pause. Sluk pumpen på ON/OFF knappen og skift batteriet. Tænd pumpen og tryk Enter (0000 er genoptagelseskode). Tryk Enter igen og derefter på start/stop 2 gange. Pumpen starter på den igangværende infusion.

Infusion slut

Den programmerede volumen, som skal infunderes, er givet eller infusionsposen er tom.

Hvis infusionsposen skal skiftes: Tryk på Enter for at sætte pumpen på pause. Sluk pumpen eller skift posen ved at trykke på ”Program” og indtast skift pose kode: 0011.

Påvis Upstream okklusion eller luft

Dette er alarmen for en okklusion eller luft mellem pumpen og posen. Kontroller slangen mellem pumpe og pose for okklusion eller luft. For at genoptage infusionen tryk start 2 gange.

Åben låg

Denne alarm lyder, hvis låget til pumpe mekanismen ikke er lukket korrekt inden infusionsstart.

Teknisk alarm

En kodebesked vises på skærmen, når en intern fejl er fundet. Bemærk fejlkoden, sluk pumpen og tænd igen. Hvis alarmen stadig fremkommer noteres fejlkoden. Pumpen skal til service og tjekkes af en tekniker.

Advarsler

Ved en advarsel fortsætter infusionen. Ved advarsler lyder der et signal og der kommer et synligt skærmbillede periodevis.

Tæt på slut infusion

Pumpen bipper og viser ”NEOI”. Beskeden starter 20 min. før den programmerede volumen er indgivet, med en besked efter 10 min., når ”V/T” og ”Autorampe” modus anvendes. Beskeden kommer ved 3 ml. tilbage ved andre modus.

Lavt internt batteri

Skift batteri. Den første gang advarslen udløses kan batteriet køre ca. 15 min. ved 100 ml/t. Tryk på højtalerknappen to gange for at anerkende advarslen og for at fjerne gentagelsen af advarselstonen.

Præventiv vedligeholdelsesdato

Når der er behov for præventiv vedligeholdelse, vises en advarselsskærm ved opstart. Tryk på Enter for at bekræfte beskeden. Infusionen kan fortsættes, men pumpen skal returneres til teknisk service for præventiv vedligeholdelsesprocedure.
 

Redaktør