Methotrexate - behandling med

Methotrexate (MTX) anvendes til børn og voksne med gigt- og bindevævssygdomme.

Methotrexate (MTX) anvendes til børn og voksne med gigt- og bindevævssygdomme.

Indtagelse
MTX indtages en gang om ugen, enten som piller eller som en indsprøjtning under huden. 

Pillerne skal opbevares i den originale emballage, tæt lukket for at undgå sollys og fugt. Sprøjterne skal opbevares tørt, uden direkte sollys, og ved stuetemperatur.

Kvalmestillende medicin kan anvendes ved MTX-behandling. 
Folinsyre (et B-vitamin) anbefales én gang om ugen mindst 24 timer efter MTX. 

Virkning
Ved gigt og bindevævssygdomme er dele af immunsystemet overaktiveret. MTX dæmper immunsystemet ved at hæmme produktionen af immunceller. MTX hæmmer alle hurtigt voksende celler og nedsætter celledelingen. Effekt af behandlingen indtræder i løbet af 4-12 uger. 

MTX bruges derfor til kræftbehandling, men i en mængde, der er ca. 100 gange højere end ved gigtbehandling. 

Bivirkninger
De hyppigste bivirkninger er kvalme og mavesmerter. MTX nedbrydes i leveren. Der kan ses påvirkning af leveren med forhøjelse af leverenzymerne (ALAT).  

I sjældne tilfælde hæmmes af dannelsen af blodets celler, der foregår i knoglemarven. Det kan vise sig som et nedsat antal hvide blodlegemer og kan give risiko for infektioner og/eller et nedsat antal blodplader, der kan give blødningstendens, og/eller et nedsat antal røde blodlegemer, der kan give blodmangel. 

Bivirkningerne svinder efter ophørt behandling.

Idet MTX dæmper immunsystemet, er der en øget infektionsrisiko, hvorfor vi anbefaler følgende forholdsregler. 

Forholdsregler

Skoldkopper:
Inden start af MTX undersøges man for tidligere skoldkopper, idet infektionen kan blive meget voldsomt under MTX-behandling. Der tilbydes en vaccine mod skoldkopper, hvis man ikke tidligere har haft skoldkopper. Hvis du/dit barn har været udsat for skoldkopper/udvikler skoldkopper eller helvedes ild, skal du stoppe MTX og kontakte ambulatoriet for at få en behandling.

Vacciner:
Vacciner med ”levende virus” (f.eks. MFR, skoldkopper og gul feber) frarådes, idet immundæmpende medicin kan medføre abnorm reaktion på en levende vaccine. Rådfør dig/jer gerne med ambulatoriet før vaccinationer og før udlandsrejser. 

EBV (kyssesyge):
Hvis du får EBV skal du stoppe MTX og kontakte ambulatoriet næste hverdag. 

Feber:
Du/dit barn må gerne fortsætte MTX-behandlingen ved feber.  

Kontrol

Regelmæssig klinisk kontrol og blodprøvekontrol er nødvendig, for at opdage eventuelle bivirkninger til medicinen.

For en mere detaljeret information henvises til www.min.medicin.dk.

Redaktør