Meningitis - viral

Viral meningitis er en irritation af de hinder, der ligger omkring hjernen. Denne irritation skyldes virus.

Patientinformation

Hvad er viral meningitis?

Viral meningitis er en irritation af de hinder, der ligger omkring hjernen. Denne irritation skyldes virus, og kaldes derfor også en virusbetinget hjernehindebetændelse. I Danmark er der ca. 200-300 tilfælde om året.

Når hjernehinderne er irriterede, kan man blive stiv i nakken, få hovedpine og være generet af lys og lyde, samt have svært ved at koncentrere sig. Nogle er også generet af kvalme.

Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor nogle bliver ramt af viral meningitis og andre ikke gør. 

Viral meningitis er IKKE smitsomt, hvorfor du heller ikke vil være isoleret herinde på hospitalet.

Hvordan konstateres viral meningitis?

Når der er mistanke om meningitis undersøges man ved at foretage en lumbalpunktur, hvor man tager en smule af den væske, der omgiver hjernen og rygmaven ud til undersøgelse. En lumbalpunktur foretages af en læge og sendes til forskellige undersøgelser. De første svar modtager afdelingen i løbet af et par timer, hvorimod de sidste svar først kommer i løbet af nogle dage. Samtidig med lumbalpunkturen tages også blodprøver.

Selve undersøgelsen foretages ved, at en nål føres ind mellem ryghvirvlerne og derefter kan væsken løbe ud gennem nålen. Som ved alle undersøgelser, hvor man går igennem huden, er der en lille risiko for infektion. Desuden er der risiko for at få en såkaldt spinal hovedpine. Denne er karakteriseret af at blive forværret når man kommer op at sidde eller stå. Behandlingen af denne hovedpine er smertestillende. I de tilfælde hvor dette ikke er tilstrækkeligt, kan der udføres en blood-patch, hvor man tager en smule af dit eget blod (man tager en blodprøve) og fører dette ind, der hvor lumbalpunkturen blev foretaget. Ved dette er der dog også en lille risiko for infektion og derfor vurderes behovet for en blood-patch altid af en læge.

Hvordan behandles viral meningitis?

Da viral meningitis skyldes virus, er der ikke nogen antibiotisk behandling, der har effekt. Dog med undtagelse af herpes virus, hvor der kan behandles med Aciclovir eller Zelitrex. Ellers gør din krop selv al arbejdet med at gøre dig rask, den skal bare have tid, ro og hvile.

Hvad skal jeg selv gøre?

Det vigtigste du kan gøre, når du har fået konstateret viral meningitis er at give dig selv ro. Kroppen har brug for ro til selv at bekæmpe virus infektionen. Så derfor skal du prøve at slappe af og ligge/sidde så du har det bedst.
Derudover skal du have smertestillende for din hovedpine – normalt paracetamol (Pinex, Panodil, Pamol) 1 g x 4 samt evt. ibuprofen eller andet lidt stærkere smertestillende. Hvis du har kvalme er det også en god idé at få kvalmestillende medicin, da hovedpinen kan forværres ved opkastninger.
Er du generet af lys eller lyde skal du prøve at undgå dette. Fx ved at ligge for nedrullede gardiner hjemme og lade være med at høre musik/se tv.
Ellers skal du prøve at spise og drikke godt.

Hvor lang tid tager det at blive rask igen?

De fleste bliver friske igen i løbet af 1-2 uger. Men det er ikke usædvanligt at det kan trække ud.

Får jeg mén af min meningitis?

Nogle ganske, ganske få får mén i form af ændret følesans. Men disse mén er forbigående og forsvinder i løbet af ca. 6 måneder. Så et kort svar er nej, du får ingen mén.

Efter indlæggelsen

Når du bliver udskrevet fra Afdeling for Infektionssygdomme vil du få en tid i vores klinik (opgang 86, 2. sal. Tlf. 35 45 86 22) til opfølgning hos en af vores læger. Efter udskrivelsen skal du forvente at være sygemeldt fra dit studie eller arbejde. Har du brug for en sygemelding laver vi gerne sådan en til dig. Det er ikke til at sige hvor lang tid du skal være sygemeldt, det er individuelt.

Redaktør