Melphalan og Prednison - behandling med

Melphalan er kemoterapi, der bruges til behandling af myelomatose og flere andre kræftsygdomme.

Indledning

Vi håber, denne patientinformation kan være en hjælp til at få et overblik over den behandling, du skal have. Dine pårørende kan også have glæde af at læse patientinformationen for bedre at kunne støtte dig i behandlingsforløbet. Inden behandlingen starter, vil du også blive informeret mundtligt om behandlingens virkning og bivirkninger.

Præparatnavne

M = Melphalan (Alkeran®)(kemoterapi)
P = Prednison (binyrebarkhormon) 

Behandlingens virkning på din sygdom

Melphalan er kemoterapi, der bruges til behandling af myelomatose og flere andre kræftsygdomme. Melphalan krydsbinder arvematerialet (DNA) i cellerne, hvorved kopieringen forhindres. Det påvirker især de celler, der deler sig hurtigt. Melphalan får kræftceller til lettere at gå til grunde, da de netop deler sig hurtigt. Prednison er kunstigt binyrebarkhormon, der i store doser også får kræftcellerne til at gå til grunde.

Behandlingsforløbet

Her kan du se et eksempel på en behandlingsserie

Behandlingen foregår dels i klinikken, dels i hjemmet og er baseret på tabletter. En behandlingsserie består af 4 dages behandling og knap 6 ugers pause. Der planlægges som regel 6 til 8 behandlings-serier. 

Opbevaring af tablet Melphalan

Tablet Melphalan skal opbevare på køl og utilgængeligt for børn.

Sådan gives behandlingen

 • Inden du kommer i klinikken, skal du have taget blodprøver i blodprøvetagningen på 5001 
 • Du møder i klinikken og skal afsætte en dag til besøget
 • Under konsultationen vil vi høre til dit helbred, eventuelt undersøge dig og give svar på blodprøverne
 • Dagens behandling og det næste besøg planlægges 
 • Sygeplejersken udleverer medicinen til dig

Sådan tager du din medicin 

 • Melphalan tages om aftenen - mindst to timer efter maden ELLER om morgenen fastende, og så må du først spise noget 1½ time efter
 • Prednison tages om morgenen - gerne sammen med mad

Supplerende behandling 

Der kan i nogle tilfælde være behov for at tage medicin, der hjælper med udskillelsen af affaldsstoffer, Allopurinol®

Undersøgelser i behandlingsforløbet

 • Inden start på en behandlingsserie tager lægen stilling til om behandlingen har den ønskede virkning. 
 • det gøres på baggrund af dine symptomer, blodprøver og sjældnere røntgen-, scanningsbilleder eller knoglemarvsundersøgelse.

Bivirkninger til behandlingen

Alle mennesker er forskellige og reagerer derfor forskelligt på behandlingen. Du kan risikere at få bivirkninger af behand¬lingen med Melphalan og Prednison. Tal med din læge eller sygeplejerske, hvis du oplever bivirkninger under behandlingen. Vi kan som regel hjælpe dig med at lindre disse. Hvis bivirkningerne er alvorlige, kan din læge reducere dosis, afbryde behandlingen midlertidigt eller vælge at stoppe behandlingen. De hyppigste og mest alvorlige bivirkninger, der kan forekomme ved din behandling, er nævnt i denne patientinformation. Ønsker du uddybende information om bivirkningerne, er du altid velkommen til at spørge personalet. Du kan også vælge at opsøge information om medicinen på internettet, f.eks. på indlaegsseddel.dk eller medicin.dk

Bivirkninger til Melphalan

 • Kvalme er sjældent. Hvis du alligevel oplever kvalme, skal du kontakte personalet. 
 • Dit hår kan blive lidt tyndere. Det er meget sjældent at håret mistes helt.

Infektion

Du vil have øget risiko for infektioner i perioder af din behandling. Det skyldes kemoterapiens virkning på de raske celler i knoglemarven, der medfører, at antallet af hvide blodlegemer (leukocytter) bliver nedsat. De hvide blodlegemer er vigtige i kroppens forsvar mod infektioner.
Hvis du får et eller flere af de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afsnittet. Lægen vurderer, om du skal indlægges og behandles med antibiotika i blodåren, eller om du kan være hjemme og få antibiotika som tabletter.

Hvilke symptomer skal du især være opmærksom på:

 • temperatur over 38.5
 • almen utilpashed, svimmelhed og kulderystelser.

Hvad kan du selv gøre for at undgå infektioner:

 • hold god håndhygiejne – vask hænder efter toiletbesøg og før måltider.

Blodmangel (lav blodprocent)

Du har lidt øget risiko for at få blodmangel i perioder af din behandling. Antallet af røde blodlegemer kan blive nedsat, fordi kemoterapien ødelægger de raske celler i knoglemarven. Hvis blodprocenten er lav, skal du måske have blodtransfusion.
Hvis du får de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afsnittet. 

Hvilke symptomer skal du være opmærksom på:

 • hvis du bliver mere forpustet end normalt 
 • hjertebanken

Hvad kan du selv gøre for at mindske generne ved lav blodprocent:

 • undgå større fysisk anstrengelse
 • rejse dig forsigtigt, så du ikke falder

Blødning

Du kan have lidt øget risiko for blødning i perioder af behandlingen. Det skyldes også kemoterapiens virkning på de raske celler i knoglemarven. 
Antallet af blodplader (trombocytter) kan falde. Trombocytter er med til at stoppe blødninger. Hvis du får et eller flere af de symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du kontakte afsnittet. Du skal måske have transfusion med blodplader. 

Hvilke symptomer skal du især være opmærksom på:

 • blødning fra næse, mund eller skede
 • blod i afføring eller urin
 • mange blå mærker eller røde prikker i huden.

Hvad kan du selv gøre for at undgå blødning:

 • brug en blød tandbørste
 • brug elektrisk barbermaskine i stedet for barberblad
 • tag ikke gigtpiller (Burana®, Ibumetin®, Todolac® o. lign.) og smertestillende medicin, der indeholder acetylsalisylsyre (Kodimagnyl®, Treo®) 
 • undgå kraftig fysisk anstrengelse.

Bivirkninger til Prednison

Behandlingen er kortvarig og giver sjældent bivirkninger. De fleste oplever dog opstemthed eller rastløshed, mere energi og øget appetit på de dage der gives Prednison. Nattesøvnen bliver tit forstyrret. Prednison gør, at man ikke får feber i samme grad som sædvanligt. Derfor; kontakt afsnittet hvis du føler dig syg uden at have feber. Nogle oplever at få væske i kroppen. Væsken forsvinder igen når behandlingen stopper. 

Hvis man har sukkersyge kan reguleringen af ens blodsukker blive besværlig, og Prednison kan udløse en skjult sukkersyge.  Ved brat ophør med Prednison kan man opleve at få ondt i muskler og led, blive ked af det og mangle energi. Nogle oplever også svimmelhed og kvalme. Hvis du oplever dette er det vigtigt at fortælle det til personalet. Vi vil så forsøge at forebygge det ved næste behandling. 

Sjældne men alvorlige bivirkninger

Behandling med Melphalan kan i meget sjældne tilfælde medføre lungeskade. Det vil vise sig som lufthunger og usædvanlig forpustelse (åndenød). 

Kontakt til afsnittet

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte afsnittet.

Kontakt altid afsnittet ved:

 • Temperatur over 38,5 oC eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 oC 
 • Blødning, som ikke standser af sig selv
 • Stærke smerter
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Åndenød eller stakåndethed
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre 
 • Udslæt
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, som rækker ud over 1-2 dage
 • Vedvarende opkastninger i mere end ca. 1-2 dage
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, fx på grund af kvalme
Redaktør