Medicinoverforbrugshovedpine

Et stort forbrug af smertestillende medicin kan forværre din hovedpine. Hovedpinen behandles i Dansk Hovedpinecenter.

Et stort forbrug af smertestillende medicin kan forværre din hovedpine.

Hvad er medicinoverforbrugshovedpine?

Medicinoverforbrugshovedpine kan opstå, hvis man tager smertestillende medicin for hyppigt gennem en periode på mindst 3 måneder. Der kan være mange årsager til, at man udvikler et overforbrug af smertestillende medicin, f.eks. at ens hovedpine er blevet værre i en presset periode, og man derfor kommer til at skrue op for sit medicinforbrug. Ofte vil man opleve, at den smertestillende medicin virker dårligere eller i kortere tid end før, eller slet ikke har nogen virkning på smerterne mere. Det fører meget nemt til, at man øger sit forbrug af smertestillende medicin, der forsat har forringet virkning – og en ond cirkel er startet. Alle typer af anfaldsmedicin mod smerter kan fremkalde medicinoverforbrugshovedpine, også selvom det tages for en anden type smerte end hovedpine. Ved medicinoverforbrugshovedpine virker tiltag som fysioterapi eller forebyggende medicinsk behandling sjældent

Hvor meget medicin er for meget?

Der er risiko for at udvikle medicinoverforbrugshovedpine, hvis man tager: Migrænemedicin, morfinpræparater og kombinationspræparater som f.eks Treo og Kodimagnyl i 10 dage eller mere per måned i minimum 3 sammenhængende måneder eller svage smertestillende præparater, som kan være Paracetamol og Ibuprofen i 15 dage eller mere per måned i minimum 3 sammenhængende måneder.

Hvad er behandlingen?

I Dansk Hovedpinecenter er behandlingen medicinsanering, hvilket betyder ophør af alle former for migræne- og smertestillende medicin i en periode på 2 måneder. Dette eventuelt med samtidig opstart af forebyggende medicinsk behandling.

Dansk Hovedpinecenter kan tilbyde hjælp til behandling af medicinoverforbrugshovedpine på 2 måder. I samråd med en læge og sygeplejerske vælges det behandlingsforløb, der er bedst for den enkelte patient:

  • For mange patienter er det muligt at klare behandlingen på egen hånd efter vejledning fra sygeplejegruppen. Der tilbydes en støttende telefonsamtale med sygeplejegruppen undervejs i behandlingen.
  • Indlæggelse på sengeafsnittet for Søvn- og Hovedpinesygdomme de første 12 dage af behandlingsperioden. Under indlæggelsen er man en del af en gruppe på op til 5 patienter. Efter udskrivelse tilbydes støtte og vejledning af sygeplejegruppen. Under indlæggelsen kan man tilegne sig viden om hovedpine, behandling, forebyggelse og smertehåndtering (se endvidere patientinformation om indlæggelse på sengeafsnit 48).

Hvad kan du forvente i perioden for behandling af medicinoverforbrugshovedpine?

Ved vores vanlige behandling af medicinoverforbrugshovedpine kan du de første 1-2 uger af medicinsaneringen opleve, at smerter og ubehag kan ligne svære migræneanfald og/eller tilfælde af influenza. Herefter vil de fleste de næste 6-8 uger opleve, at hovedpinen gradvist aftager. Til de værste hovedpineanfald kan man efter aftale med lægen få afslappende medicin. Forløbet af medicinsaneringsperioden er meget individuelt. Nogle patienter oplever en hurtig bedring, mens andre oplever, at deres hovedpine forbliver uændret. I sjældne tilfælde ses en forværring af hovedpinen. Uanset forløbet brydes ”den onde cirkel”, og hovedpinen vil igen kunne være modtagelig for behandling.

Hvad sker der efter behandlingen af medicinoverforbrugshovedpine?

Efter 2 måneders behandling af medicinoverforbrugshovedpine vil der ved et lægebesøg i Dansk Hovedpinecenter blive taget stilling til fremtidig behandling ud fra, hvordan hovedpinen har udviklet sig under behandlingen for medicinoverforbrugshovedpine. Man vil i en periode fortsat være tilknyttet Dansk Hovedpinecenter. 

Sygeplejegruppens telefon

Har du spørgsmål til din behandling, kan du ringe til sygeplejegruppen.

Afbud og tidsbestilling

I tilfælde af afbud kan du sende en mail til hovedpine@regionh.dk eller ringe til sekretæren i Dansk Hovedpinecenter.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på sundhed.dk.

Redaktør