Medicin og recepter i Afdeling for Nyresygdomme

Heri findes information om medicin og recepter som nyresyg i Afdeling for Nyresygdomme.

Patientinformation

Som nyresyg, vil du opleve at skulle indtage en del medicin.
Nogle former for medicin får du udleveret på hospitalet (hospitalsudleveret medicin), andre former skal du have recept på og købe på apoteket.
Sygeplejersken vil, ved dit besøg/kontrol orientere dig om, hvilken medicin du får udleveret af hospitalet.

Før det ambulante besøg

 • Husk at tjekke, hvor meget af den hospitalsudleverede medicin du har derhjemme. Så kan vi bedre finde ud af, hvor meget du skal have med hjem, så du har nok til det næste besøg i klinikken.
 • Husk at kontrollere, hvilken medicin du mangler recepter på. Det er en stor hjælp, at du har recepter nok til dit næste besøg.
 • Hvis du løber tør for medicin mellem besøgene, kan du hente hospitalsudleveret medicin i klinikken i åbningstiden fra kl. 8-15 i hverdagene, eller aftale at medicinen bliver lagt ned i sengeafsnittet, så du kan hente den der, udenfor klinikkens åbningstid.
 • Hvis du henter medicin i sengeafsnittet, uden at have en aftale om dette, kan du få hospitalsudleveret medicin til max. 3 hverdage, eller indtil der igen er åbent i klinikken.
 • Husk at medbringe taske eller net til medicinen.

Er du hæmodialysepatient

Du kan få udleveret medicin i hæmodialyseklinikkens åbningstid.

Medicin du ikke længere bruger

Medicin du ikke længere bruger, også medicin i uåbnede æsker, skal afleveres på dit lokale apotek.

Hvis du bliver indlagt

Husk at medbringe medicinliste og den medicin du tager til daglig.

Når du bliver udskrevet

Vi sørger for, at du får ny medicin med hjem til 3 dage, samt recepter på den medicin du selv skal købe. Hvis du får hospitalsudleveret medicin, får du udleveret medicin så du har nok indtil du skal møde i klinikken næste gang.

Overblik

Der findes flere app’s og hjemmesider, der kan hjælpe dig med et overblik over din medicin og recepter. Nedenfor nævner vi, nogle få.

Medicinkortet

Med denne app kan du se din aktuelle medicin, som er registeret på Fælles Medicinkort af en læge. Du kan også se dine åbne recepter, det vil sige recepter, hvor du fortsat kan få udleveret medicin på apoteket. Sammen med de åbne recepter ser du også den medicin, du allerede har fået udleveret på apoteket.
Du kan sende anmodning om receptfornyelse til din praktiserende læge på de lægemidler, der optræder som aktive. Visse lægemidler kan ikke receptfornyes via appen. Du skal bede om disse, når du er til kontrol, behandling eller indlagt.
Download gratis app’en Medicinkortet via App Store eller Google Play.

Hjemmesiden

sundhed.dk er den offentlige sundhedsportal, og her kan du se de sundhedsdata, som det offentlige sundhedsvæsen har registreret om dig.
Du skal logge på med NemID for at se dine personlige oplysninger på sundhed.dk.
Du kan blandt andet se:

 • Din sundhedsjournal: Et samlet overblik over de seneste oplysninger registreret om dig vedrørende behandlinger, medicin, lægemiddelallergier m.m.
 • Journal fra sygehus (e-journal): Adgang til dine personlige journaloplysninger fra de offentlige sygehuse i Danmark.
 • Journal fra egen læge og speciallæger (p-journal)
 • Medicinkortet: Se hvilken medicin, du har fået ordineret af din læge og købt på recept på apoteket.
 • Konsultationer hos læge m.fl.: En oversigt over de besøg, du har haft hos din praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl.
 • Behandlinger på sygehuse: En oversigt over alle de kontakter, du har haft til danske sygehuse.
 • Min log: Hvem der har set dine personlige oplysninger på sundhed.dk, og hvilke oplysninger de har set.
Redaktør