Maven - undersøgelse for blødning (Blødningsskintigrafi)

Ved en skanning med radioaktivt sporstof undersøger vi for en blødning i maven.

Kort om undersøgelsen

Du skal undersøges for blødning i maven ved en skintigrafi. En skintigrafi er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof. Sporstoffet gør eventuelle blødninger synlige på skanningsbillederne.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer 2 timer.

Vigtig forberedelse

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Vi tager en blodprøve fra din arm. Du skal vente i cirka 30 minutter, mens vi tilsætter sporstof til blodprøven. Herefter sprøjter vi blodet ind igen. Du ligger ned, mens vi skanner din mave.

Skanningen varer cirka 1 time.

I nogle tilfælde er det nødvendigt at skanne igen – eventuelt efter nogle timer.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Redaktør