MR-skanning

Ved en MRskanning anvendes et magnetfelt, radiobølger og en computer til at fremstille meget detaljerede billeder af dele af kroppen.

I denne pjece vil vi kort gennemgå forløbet, så I er informerede og velforberedte til undersøgelsen.

Billeder viser en MR-skanner

Hvad er MR-skanning?

MR står for Magnetisk Resonans. Ved en MRskanning anvendes et magnetfelt, radiobølger og en computer til at fremstille meget detaljerede billeder af dele af kroppen. Undersøgelsen foregår ved, at jeres barn ligger på et leje, der køres ind i skanneren. Undersøgelsen varer ca. 90-120 minutter.

Forberedelse

Jeres barn skal ligge helt stille under skanningen, derfor har vi aftalt bedøvelse (anæstesi) under skanningen. I får som forberedelse mulighed for at tale med en sygeplejerske i ambulatoriet, og I skal eventuelt også til anæstesitilsyn.

Anæstesitilsynet foregår i Rigshospitalets Nordfløj. I skal henvende jer i receptionen i Nordfløjens stueetage, opgang 6, senest dagen før skanningen, hvis i skal til anæstesitilsyn.

Før bedøvelse

Barnet skal være fastende og tørstende:

  • Indtil 6 timer før bedøvelsen, må dit barn spise og drikke normalt.Herefter må de ikke få noget mad, mælkeprodukter eller modermælkserstatning
  • Indtil 4 timer før må barnet ammes
  • Indtil 1 time før bedøvelsen må dit barn drikke klare væsker, dvs. vand, saftevand, sukkervand. Frugtjuice uden frugtkød må barnet også drikke

I forbindelse med bedøvelsen skal jeres barn have et drop til at give bedøvende medicin igennem. I skal derfor sætte EMLA-plaster på 1 time før undersøgelsen. Sygeplejersken/anæstesilægen fortæller jer, hvor det skal sidde.

Andre forholdsregler

Dit barn må ikke have tøj på med metalknapper, glimmertryk eller lynlåse. Undlad hårspænder, elastikker og smykker.

Skanningstidspunkt og faste-/tørstetider

Dagen før skanningen, bliver I ringet op mellem kl. 13-15 og får at vide, hvad tid du og dit barn skal møde til skanningen, og hvad tid barnet skal faste og tørste fra.

På selve skanningsdagen

Mødested

I skal møde i Nordfløjens reception i stueetagen mellem opgang 6 & 7, som illustreret på billedet. Tjek ind på standeren, og vent i receptionen. I vil blive kaldt op til Afsnit for Operationsmodtagelse og Opvågning. Her vil I blive taget godt imod og hjulpet gennem undersøgelsesdagen.

Under skanningen

Når jeres barn skal bedøves og skannes, kan I som forældre være til stede sammen med barnet, indtil det er bedøvet. Når skanningen er slut, bliver I hentet, så I kan være ved barnet i opvågningen.

Efter skanning og opvågning

På opvågningsafsnittet bliver jeres barn observeret, og I skal blive der indtil barnet er vågnet og har spist, drukket og tisset og er klar til at komme hjem.

Spørgsmål efter skanningen

Ved akutte problemer, kan I kontakte BørneUngeModtagelsen på 35 45 50 62 eller det sengeafsnit/ambulatorium, I hører til.

Svar på undersøgelsen

I får svar på undersøgelsen fra det ambulatorium eller den læge, der har bestilt undersøgelsen, enten pr. telefon eller brev, eller I vil blive indkaldt til en ny tid.

Kontakt Afsnit for Operationsmodtagelse og Opvågning

Hvis I f.eks. på grund af sygdom eller andet har behov for at kontakte Afsnit for Operationsmodtagelse og Opvågning, skal I ringe på telefon 35 45 70 14

Redaktør