MR-skanning - børn

En MR-skanning af børn adskiller sig fra en skanning af voksne. Her kan læses om forløbet før, under og efter MR-skanning af børn på afsnit for Operationsmodtagelse og Operation (OMO), samt hvordan der meldes afbud.

I denne pjece vil vi kort gennemgå forløbet, så I er informerede og velforberedte til undersøgelsen.

MR-skanner

Hvad er MR-skanning?

MR står for Magnetisk Resonans. Ved en MR-skanning anvendes et magnetfelt, radiobølger og en computer til at fremstille meget detaljerede billeder af dele af kroppen. Undersøgelsen foregår ved, at jeres barn ligger på et leje, der køres ind i skanneren. Undersøgelsen varer ca. 90-120 minutter.

Forberedelse

Jeres barn skal ligge helt stille under skanningen, derfor har vi aftalt bedøvelse (anæstesi) under skanningen. I får som forberedelse mulighed for at tale med en sygeplejerske i klinikken, og I skal eventuelt også til anæstesitilsyn.

Anæstesitilsynet foregår i Rigshospitalets Nordfløj, og vil være booket forinden.
I denne pjece vil vi kort gennemgå forløbet, så I er informerede og velforberedte til undersøgelsen.

Før bedøvelse

Jeres barn skal være fastende og tørstende:

  • Indtil 6 timer før bedøvelsen må jeres barn spise og drikke normalt. Herefter må barnet ikke få noget mad, mælkeprodukter eller modermælkserstatning
  • Indtil 4 timer før må jeres barn ammes
  • Indtil 1 time før bedøvelsen må jeres barn drikke klare væsker, dvs. vand, saftevand, sukkervand. Frugtjuice uden frugtkød må barnet også drikke

I forbindelse med bedøvelsen skal jeres barn have et drop til at give bedø-
vende medicin igennem. I skal derfor sætte EMLA-plaster på 1 time før mødetid. Sygeplejersken/anæstesilægen fortæller jer, hvor det skal sidde.

Andre forholdsregler

Jeres barn må ikke have tøj på med metalknapper, glimmertryk eller lynlåse. Undlad hårspænder, elastikker og smykker.

Skanningstidspunkt og faste-/tørstetider

Dagen før skanningen bliver I ringet op mellem kl. 13-15 og får at vide, hvad tid I og jeres barn skal møde til skanningen, og hvad tid barnet skal faste og tørste fra.

På selve skanningsdagen

Mødested

I skal møde i Nordfløjens forhal i stueetagen mellem opgang 6 & 7, som illustreret på billedet på næste side. Tjek ind på velkomststanderen og vent i forhallen. I vil blive kaldt op til Afsnit for Operationsmodtagelse og Opvågning. Her vil I blive taget godt imod og hjulpet gennem undersøgelsesdagen.

Under skanningen

Når jeres barn skal bedøves og skannes, kan I som forældre være til stede sammen med barnet, indtil det er bedøvet. Når skanningen er slut, bliver I hentet, så I kan være ved jeres barn i opvågningen.

Efter skanning og opvågning

På opvågningsafsnittet bliver jeres barn observeret, og I skal blive der, indtil barnet er vågnet og har spist, drukket og tisset og er klar til at komme hjem. Ved akutte problemer efter skanningen kan I kontakte BørneUngeModtagelsen på 35 45 50 62, eller den klinik I hører til.

Svar på undersøgelsen

I får svar på undersøgelsen fra den klinik eller den læge, der har bestilt undersøgelsen, enten pr. telefon eller brev, eller I vil blive indkaldt til en ny tid.

Ved sygdom eller forsinkelse på dagen for skanningen

Hvis I f.eks. på grund af sygdom eller andet har behov for at kontakte Afsnit for Operationsmodtagelse og Opvågning, skal I ringe på tlf. 3545 7014

Kort over Rigshospitalet Blegdamsvej
Redaktør