Lungetransplantation, Forløbet på intensiv efter lungetransplantation

Efter en lungetransplantation overføres patienten til intensiv afsnittet. Dette pjece giver viden om forventninger og forløb under opholdet på Hjerte- og Lungesygdomme, intensiv behandling 4141.

Denne pjece er skrevet til dig, der skal have lavet en lungetransplantation, for at give dig viden om, hvad du kan forvente under den del af din indlæggelse, hvor du er på et intensivafsnit

Som lungetransplanteret patient er du altid indlagt på intensiv efter operationen – ofte i få dage, men der kan også være behov for længere indlæggelse på intensiv. Der kan være mange årsager hertil, men som lungetransplanteret vil det oftest skyldes, at din vejrtrækning og dine lunger kræver ekstra behandling i begyndelsen.

Vi gennemgår her udvalgte områder i forløbet på intensiv, som vi ved, at mange patienter enten bliver overraskede over eller mangler viden om.

Det er f.eks. betydningen af, at du skal op at sidde i en stol, selvom du lige er opereret og måske stadig er i respirator. Eller hvor svært det kan være at gøre sig forståelig, mens du er i respirator.

Vi beskriver også områder, hvor det er vigtigt, at du som patient er med til at gøre en forskel. Det er vigtigt at understrege, at din indsats har betydning for forløbet.

Med denne pjece håber vi, at du vil være godt forberedt på indlæggelsen på intensiv efter din transplantation

Patient ligger i seng, med en sygeplejerske på hver side af sengen.

Sådan ser der typisk ud på en patientstue

Her gennemgår vi, hvad der almindeligvis er at finde på en patientstue. Til hvert tal knytter sig en redegørende tekst, som illustreres på nedenstående billede.

  1. Medicinpumper.  - Bruges til medicininfusion.
  2. Overvågningsskærm. - Her kan personalet bl.a. se dit blodtryk og din iltmætning.
  3. Skærm til respirator. - Her kan personalet indstille respiratoren og holde øje med den luft, du får.
  4. Respirator. - Herfra kommer luften via slanger ind og ud af dine lunger.
  5. Respiratoren er koblet til en slange, der går fra munden ned i dit luftrør.
  6. Vakuumsug. - Dette bruges både til at fjerne slim fra dine luftveje og til at skabe undertryk i dine dræn.
  7. Dræn fra brystkasse. - Du vil have 3-6 dræn afhængigt af operationsteknikken.
  8. Kateter. - Bruges til måling og opsamling af urin.

Isolation

Når du er indlagt på intensivafsnittet, vil du være i isolation. Dette skyldes behandlingen med immundæmpende medicin, som gør, at du er i større risiko for at få infektioner.
  
Personalet vil bære specielle kitler og i nogle tilfælde masker, når de er tæt på dig. Endvidere er der nogle hygiejnemæssige forholdsregler, som skal overholdes, hvis du fx skal udenfor din sengestue. Du vil derfor også opleve, at der vil blive gjort rent med klor.
 

Billedet gennemgår en almindelig patientstue udfra det ovenstående listede tal
Gennemgang af en almindelig patientstue udfra ovenstående tal.

Respirator

Efter operationen vil du være tilkoblet en respirator, som er en maskine, der regulerer den luft, du skal have ind og ud af lungerne. På billedet kan du se en patient i respirator.

Der er stor forskel på, hvor længe respiratorbehandlingen varer. Ofte bliver respiratoren fjernet indenfor 12 timer efter operationen, men i andre tilfælde kan du have brug for behandlingen i længere tid. Det er ikke muligt inden operationen at forudse hvor længe, respiratorbehandlingen kommer til at vare. Personalet vil hele tiden vurdere behandlingen på baggrund af dine lungers tilstand. Når du og dine nye lunger er klar til det, vil respiratoren blive fjernet, og du kan trække vejret selv.
 
Det kan føles anderledes end normalt at trække vejret gennem en respirator. Nogle patienter oplever ubehag ved respiratorrøret, mens andre ikke er generet heraf. Det kan være svært at bevæge sig, som man plejer, fordi man er koblet til respiratoren. Det er vigtigt, at du prøver at trække vejret roligt.

Personalet kan hjælpe dig med at dæmpe nogle af generne eller det ubehag, som du kan opleve ved at være i respirator.

Når du kommer ud af respiratoren, får du ilttilskud afhængigt af dit behov via en næsebrille eller maske. Endvidere skal du lave lungeøvelser, hvilket personalet og afdsnittets fysioterapeuter vil hjælpe dig med. Disse består bl.a. af hosteøvelser og vejrtrækningsøvelser med CPAP-maske og PEP-fløjte. De medvirker bl.a. til at holde lungerne udfoldede og mobilisere evt. sekret.
 

Sygeplejersken fjerner slim fra lungerne med en slange med vakuumsug.
Sygeplejersken er i gang med at fjerne slim fra lungerne ved hjælp af en slange med vakuumsug.
Patienten benytter en pegetavle.
Patienten benytter en pegetavle.

Respiratorrøret er placeret mellem stemmelæberne, og dette bevirker, at du ikke kan tale. Det kan derfor være sværere for dig at give udtryk for, hvordan du har det, og hvad du har brug for. Personalet kan ofte forstå enkelte ord og fagter. Andre gange er det muligt for dig at bruge en staveplade for at gøre dig forståelig.

Har du brug for respiratorbehandling i flere dage, kan det være en fordel at flytte respiratorrøret fra adgangen via munden og direkte ind i luftrøret på forsiden af halsen. Dette kaldes en trakeotomi og ses på billedet her.

Med en trakeotomi vil du have lettere ved at bevæge dig i sengen, træne, børste tænder og spise mad. Endvidere kan udtrapningen fra respiratoren foregå mere skånsomt over en længere periode.
 

På billedet ses en patient med en trakeotomi.
På billedet kan du se en patient med en trakeotomi.
Billedet viser en patient benytte nogle af de hjælpemidler klinikken har til rådighed.
Klinikken har forskellige hjælpemidler, som kan bruges afhængigt af, hvor meget du selv har kræfter til.
Sygeplejersken hjælper patienten til at sidde komfortabelt.
Personalet vil hjælpe dig med at sidde komfortabelt på trods af overvågningsudstyr og dræn.
Patienten træner med håndvægte.
På billedet her kan du se en patient, som træner med håndvægte.

Mobilisering og træning

Nogle af de vigtigste ting i forløbet efter en transplantation er at træne og komme ud af sengen.
 
Mange patienter er overraskede over, hvor trætte de er efter operationen, og hvor hårdt det er at komme op at sidde, stå og gå. Det er dog nødvendigt at understrege, at dette er en vigtig del af den samlede behandling, idet sengeleje øger risikoen for bl.a. blodpropper, forstoppelse, smerter og ikke mindst ophobning af slim i lungerne og dermed infektioner.

Det at sidde i en stol er også træning for kroppen. Du vil ofte sidde i en stol flere timer dagligt, da dette er den bedste position for din krop og dine lunger. Når du sidder op, vil dine lunger have lettere ved at blive foldet ud og renset for slim, fordi du pga. brystkassens position hoster bedre og trækker vejret anderledes.

Samtidig med at du skal ud af sengen flere gange om dagen, vil du også blive tilknyttet en fysioterapeut. Fysioterapeuten vil hjælpe dig med at lave lungeøvelser og træne kroppens muskler.

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at du kommer ud af sengen og træner efter en lungetransplantation. Kroppen skal have genopbygget muskler, og lungerne skal have så gode vilkår som muligt. Derfor vil du opleve, at personalet er insisterende ift. denne del af behandlingen, også selvom du måske er træt eller uoplagt.
 

En patients medicin.
Dette er noget af medicinen, som tages i klinikken.

Medicin

Efter transplantationen vil du opleve, at du skal indtage en del medicin. 

Noget af medicinen skal du have resten af dit liv, mens anden medicin kun bruges i forløbet lige efter operationen.
 
Mængden af medicin kan i begyndelsen virke overvældende. Medicinen er dog livsvigtig, så det er nødvendigt, at du indarbejder det som en daglig rutine at tage denne.
 
Mens du er indlagt på intensiv, vil personalet stå for at forberede og dosere den medicin, som du skal have.

Ernæring

Kroppen har brug for energi og næringsstoffer efter en transplantation, og det er nødvendigt, at din mave og dine tarme fungerer for at kunne optage medicinen. En anden vigtig del af behandlingen på linje med medicin og træning er derfor at spise og komme på toilettet.

Mad i klinikken.


 
Du kan efter operationen opleve, at du ikke har megen appetit, men det er vigtigt, at du alligevel får ernæring svarende til kroppens behov.
 
Kvalme er en hyppig bivirkning til behandlingen efter en stor operation, og denne vil i mange tilfælde kunne afhjælpes med medicin.
 
Personalet kan hjælpe dig med små eller særligt energirige måltider. Andre gange vil det være nødvendigt med en ernæringssonde, som personalet kan give mad igennem.
 
Samtidig er det vigtigt, at du drikker tilstrækkelig væske efter operationen. Personalet vil dagligt vejlede dig i dette og ved behov supplere med væske via drop.

Smerter og ubehag

Du kan opleve smerter pga. selve operationen, respiratorrøret og dine dræn. Nogle af smerterne vil ikke kunne fjernes helt, men personalet kan hjælpe dig med smertestillende medicin og eksempelvis lejring, som kan lindre nogle af dine gener.

Det er vigtigt, at din vejrtrækning ikke bliver påvirket af smerter. Oplever du, at du ikke tør ”hoste igennem” eller ikke kan bevæge dig normalt pga. smerter, skal du derfor gøre personalet opmærksom herpå.

Når du ikke længere har brug for at have dræn, vil disse blive fjernet, oftest et ad gangen og over flere dage. De fleste patienter oplever et kortvarigt ubehag ved dette.

Fordi en lungetransplantation er et stort indgreb og pga. medicinen efterfølgende, kan din hjerne risikere at reagere ved, at du kortvarigt bliver forvirret eller oplever ting, som ikke er virkelige.

Dette kaldes delirium og er ikke unormalt, når man er indlagt på et intensivafsnit efter en stor operation. Det kan dog være ubehageligt for dig, og derfor er det vigtigt, at du fortæller personalet, hvis du oplever vrangforestillinger, da de derved har mulighed for at hjælpe dig.

Hverdagen på intensiv

På et intensivafsnit er man overvåget alle døgnets timer. Personalet holder hele tiden øje med fx blodtryk og iltmætning og med dig for at sikre, at du har det godt. Du har derfor et begrænset privatliv, mens du er indlagt.

Samtidig kan det føles mærkeligt for dig at skulle have hjælp til ting, som du hjemmefra er vant til at klare selv. Personalet er opmærksomme på dette og vil så vidt muligt respektere dine ønsker og behov for privatliv.

Hverdagen på intensiv vil være præget af træning, spisning, undersøgelser og hvile.

Der er dog forskel på, om du er indlagt i få dage eller i flere uger. Når du er indlagt i længere tid, vil du ofte opleve, at mange dage ligner hinanden.

Det er af stor betydning, at du får en normal døgnrytme, således at du træner og spiser om dagen og sover om natten. Herved får din krop de bedste muligheder for at komme sig.

Der er mulighed for at se TV og i nogle tilfælde at have en computer på stuen. Medbringer du ting hjemmefra, er det vigtigt, at de kan holdes rene. Blomster er ikke tilladt pga. risikoen for infektioner.

Er du indlagt i en længere periode, kan det være rart for både for dig, din familie og personalet med familiefotos og tegninger til at udsmykke stuen med.

Endvidere kan personlige ting som cremer eller egen deodorant være rare at benytte.

Dine pårørende er velkomne på afsnittet, og afsnittet har ikke besøgstider. Det er dog hensigtsmæssigt, at du har mulighed for at få hvilet i løbet af dagene, og at du får din nattesøvn. Derfor anbefaler vi ikke, at du har besøgende døgnet rundt.

Som udgangspunkt skal dine pårørende ikke bære masker eller kitler ved besøg. Der kan dog være tilfælde, hvor dette alligevel er relevant, eksempelvis hvis du har en infektion eller dine pårørende er forkølede.

På billedet kan du se "udsigten" fra din seng.
På billedet kan du se "udsigten" fra din seng.

At blive lungetransplanteret kræver meget af dig, og det er af stor betydning, at du forstår dette, inden du siger ja til operationen.

Du kan under din indlæggelse på intensiv opleve forløbet som uoverskueligt og hårdt, og dette kan påvirke din lyst til at tage del i behandlingen.

Personalet har stor erfaring med lungetransplantationer, og de vil gøre deres yderste for, at alt går godt.

Vi håber, at denne information har givet dig et godt indblik i en indlæggelse på et intensivafsnit efter en lungetransplantation.

Har du spørgsmål til indholdet eller om en lungetransplantation i øvrigt, vil vi anbefale, at du skriver dem ned.

Redaktør