Lungekræft, behandling med ceritinib

I denne information kan du læse om, hvordan behandling af lungekræft med ceritinib foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og om hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Du har fået tilbudt behandling med ceritinib. I denne pjece kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og om hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Sådan virker behandlingen

Ceritinib hæmmer kræftcellernes vækst. Formålet med behandlingen er at lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan den få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid. 

Ceritinib er en tabletbehandling som tages 1 gange dagligt. Hver 3. måned vil du blive scannet, komme til svar hos lægen og få udleveret ceritinib-tabletter til de næste 3 måneder. Du skal regne med at hvert besøg i klinikken tager et par timer. 
Den første måned af behandlingen, vil du komme til kontrol hos lægen hver 14. dag. Der er ikke nogen tidsbegrænsning på, hvor længe ceritinib kan gives og behandlingen vil derfor fortsætte så længe der er effekt på din sygdom. Behandlingen afbrydes dog, hvis du ønsker det eller hvis der er for mange bivirkninger. Beslutningen om at stoppe behandling tager du i samråd med din læge i klinikken.

Før start af behandling

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen

Du skal have taget blodprøver før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus i forbindelse med scanningen. Vi kontrollerer blodprøvesvarene for at se, hvordan du tåler behandlingen og sikre at alt er, som det skal være for, at du kan fortsætte. 

Forholdsregler ved tablet ceritinib

Må medicinen deles eller knuses?
Nej, medicinen skal synkes hel.

Hvordan skal medicinen tages?
Medicinen tages i forbindelse med et måltid.

Mad og drikke
Du må spise og drikke, som du plejer.

Hvornår skal medicinen tages?
Du skal tage Ceritinib én gang daglig på ca. samme tidspunkt hver dag.

Opbevaring af medicinen
Opbevares utilgængeligt for børn.

Hvis du glemmer at tage en dosis eller kaster op
Hvis der er mere end 12 timer, til du skal have næste planlagte dosis, skal du tage den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det.
Hvis der er mindre end 12 timer, til du skal have næste planlagte dosis, skal du springe den glemte dosis over og i stedet tage den næste dosis på det tidspunkt, du plejer.

Hvis du kaster op, skal du ikke tage en ny dosis, men tage næste dosis som planlagt.

Hvis du tager for stor en dosis
Kontakt straks klinikken, hvis du har taget mere medicin, end lægen har foreskrevet.

Bivirkninger af behandlingen

Du kan få en række bivirkninger ved ceritinib. 
Listen med bivirkninger kan virke voldsom, men det er de færreste, der får alle bivirkningerne. Og det er ikke alle, der er lige alvorlige. Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger. Nogle bivirkninger kan vi behandle eller lindre og nogle kan vi forebygge udvikler sig til permanente gener. Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, vil lægen udsætte eller stoppe din behandling.

De fleste patienter oplever følgende bivirkninger:

 • Kvalme og opkastning. Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
 • Træthed. Kræftrelateret træthed (fatigue) kan forekomme. Her kan du undersøge hvilke aktiviteter, der giver dig energi og forsøge at undgå dem, der gør dig mere udmattet.

Mange patienter oplever følgende bivirkninger:

 • Forstoppelse og diarré. Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Vi kan vejlede dig om medicin mod generne, hvis du har brug for det.
 • Gener fra spiserøret.
 • Hævelse i ansigtet.
 • Manglende appetit. Kan både komme på baggrund af kvalme og smagsforstyrrelser.
 • Leverpåvirkning. Vi kontrollerer din leverfunktion hver gang du møder til lægesamtale.

Nogen oplever følgende sjældne, men alvorlige bivirkninger

 • Synsforstyrrelser. Kan komme i form af lysglimt eller flimmer for øjnene, sløring af synet, nedsat synsstyrke og fornemmelse af ”flyvende pletter” i synsfeltet, slør/skygge/lys som følger efter objekter i bevægelse. Synsforstyrrelser kan forekomme spontant og varer fra få sekunder til et par minutter.
 • Påvirkning af knoglemarven. Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling. Det kan bl.a. vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød, hjertebanken, feber, blødning eller rød og blå mærker i huden. 
 • Nedsat lyst og evne til seksuelt samvær. Kemoterapien kan påvirke lysten til seksuelt samvær. Derudover kan kvinder opleve tørhed i skeden og mænd kan få rejsningsproblemer. 

Hvis du vil vide mere, kan du finde information på www.minmedicin.dk 

Når du kommer hjem/er hjemme igen

Vigtigt! Kontakt os straks ved disse symptomer

 • Feber over 38,5 eller over 38,0 i 2 målinger inden for 2 timer
 • Blødning

Vi anbefaler, at du bruger et termometer til endetarmen.
Bruger du et termometer til munden, skal du tillægge 0,5 grad til den målte temperatur.

Brug prævention

Du kan godt have samleje, mens du er i behandling. Mængden af kemoterapi, der udskilles gennem sæd eller skedens slimhinder er så lille, at det ikke skader din partner. Kemoterapi kan skade et foster i 1. trimester, så I skal bruge et sikkert svangerskabsforebyggende middel som P-piller eller spiral under behandlingen og seks måneder efter.

Behandlingen kan påvirke din fertilitet

Behandlingen kan påvirke din evne til at få børn. Hvis du og din partner ønsker at få børn, bør du derfor overveje at få nedfrosset sæd, æg eller æggestok, inden behandlingen går i gang. Lægen kan fortælle mere om dine muligheder og kan evt. henvise dig til fertilitetsrådgivning.

Mere viden

Du kan læse mere om medicinsk behandling af kræft og en få mere indgående beskrivelse af de enkelte bivirkninger og hvordan de kan afhjælpes i hæftet ”Medicinsk kræftbehandling”. Du får hæftet udleveret af sygeplejersken.

Du kan læse mere om ceritinib samt bivirkningerne på www.minmedicin.dk og www.cancer.dk

Redaktør