Lungekræft, behandling med carboplatin og vinorelbine efterfulgt af pemetrexed som vedligeholdelsesbehandling

Her kan du læse om, hvordan behandling af lungekræft med carboplatin og vinorelbine efterfulgt af pemetrexed som vedligeholdelsesbehandling foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Du har fået tilbudt behandling med carboplatin og vinorelbine. I denne pjece kan du læse om, hvordan behandlingen foregår, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med behandlingen, og hvilke bivirkninger, du kan opleve.

Sådan virker behandlingen

Carboplatin og vinorelbine er kemoterapi som hæmmer kræftcllernes vækst. Formålet med behandlingen er at lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan den få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid. 

Behandlingen med carboplatin og vinorelbine foregår ambulant og tager ca. ½ time, så du kan tage hjem, samme dag som du har fået behandlingen. Planen er at du skal have 4 behandlinger i alt og undervejs vil du blive fulgt med blodprøver og scanning. Før hver behandling vil du tale med en læge. Behandlingen afbrydes dog forinden, hvis du ønsker det, hvis der er for mange bivirkninger eller hvis den ikke har tilstrækkelig effekt på din sygdom. Efter de fire behandlinger skiftes til en anden slagt kemoterapi som hedder pemetrexed. Pemetrexed gives i et drop i armen hver 3. uge, så længe den virker og så længe den tåles. Denne behandling tager ca. 20 min. Når du skifter behandling til pemetrexed, vil du få udleveret en patientinformation om denne.

Før start af behandling

Husk at få taget blodprøver

Du skal have taget blodprøve før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus senest 1½ time før lægesamtalen. Med blodprøverne undersøger vi, hvordan dit immunforsvar, dine blodprøver og blodprocent er. Vi undersøger også dine salte i blodet, samt hvordan dine nyrer og lever fungerer.  
Du kan med fordel skrive dine spørgsmål ned, så du har dem når du taler med lægen.

Husk at tage kvalmestillende medicin

Du får udleveret kvalmestillende medicin af sygeplejersken. Denne medicin skal tages 1 time før behandlingen på den første dag.

På behandlingsdagen

Når du møder i afsnittet, vil du blive hentet af en sygeplejerske i venteværelset. Behandlingen gives oftest i vores behandlingsrum, hvor der også er andre patienter der modtager behandling. Mens du får behandling, sidder du i en stol. Før behandlingen går i gang, får du anlagt et drop, da behandlingen med carboplatin gives i en blodåre over ca. 30 min. Når dagens behandling er slut, fjernes droppet igen. Vinorelbine er kapsler som du skal tage samme dag og igen en uge senere. Vinorelbine kapslerne får du med hjem og de kapsler, som skal tages ugen efter skal opbevares på køl.
Inden du går du hjem får du udleveret kvalmestillende medicin og tider til næste behandling. Der tilbydes snacks og drikkevarer under behandlingen. 
Den dag du kun skal tage vinorelbine kapsler, skal du have taget en blodprøve om formiddagen. Hvis blodprøven er i orden og du er velbefindende, må du tage vinorelbine kapslerne om aftenen. Hvis blodprøven ikke er i orden, kontakter afsnittet dig telefonisk. Hvis du ikke er velbefindende, skal du kontakte afsnittet før du tager kapslerne.

Forholdsregler ved tablet vinorelbine

Må medicinen deles eller knuses?
Nej, kapslerne skal synkes hele.

Hvordan skal medicinen tages?
Kapslerne skal synkes sammen med vand og gerne sammen med et let måltid. Kapslerne bør ikke tages sammen med varme drikke.
Undgå at sutte eller tygge på kapslerne.

Mad og drikke
Du må spise og drikke, som du plejer.

Hvornår skal medicinen tages?
Du skal tage medicinen dag 1 og dag 8 i hver serie. Det vil stå på poserne, hvilke datoer det er.

Opbevaring af medicinen
Opbevares i køleskab og utilgængeligt for børn. Kan holde sig uden for køleskab i 48 timer.

Hvis du glemmer at tage en dosis eller kaster op
Kontakt afsnittet, hvis du har glemt at tage din medicin, eller hvis du kaster op inden for få timer efter at have taget medicinen.

Hvis du tager for stor en dosis
Kontakt straks afsnittet, hvis du har taget mere medicin, end lægen har foreskrevet.

Hvis en kapsel går i stykker
Væsken i kapslerne kan være skadelig, hvis den kommer i kontakt med hud, øjne eller slimhinder. Hvis dette skulle ske, skal du øjeblikkeligt vaske området grundigt.

Bivirkninger af behandlingen

Du kan få en række bivirkninger ved behandlingen. Listen med bivirkninger kan virke voldsom, men det er de færreste, der får alle bivirkningerne. Og det er ikke alle, der er lige alvorlige. Det er vigtigt, at du fortæller os om dine bivirkninger. Nogle bivirkninger kan vi behandle eller lindre og nogle kan vi forebygge udvikler sig til permanente gener. Opstår der svære eller uacceptable bivirkninger, vil lægen udsætte eller stoppe din behandling.

De fleste patienter oplever følgende bivirkninger:

  • Kvalme og opkastning. Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin. Sig til, hvis den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.
  • Træthed.  Kræftrelateret træthed (fatigue) kan forekomme. Her kan du undersøge hvilke aktiviteter, der giver dig energi og forsøge at undgå dem, der gør dig mere udmattet.
  • Hårtab. Langt de fleste oplever en udtynding af håret ved denne behandling. Hvis du får brug for det, kan du få en paryk eller kasket. Håret vokser ud igen, når du er færdig med behandlingen.
  • Påvirkning af knoglemarven. Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling. Det kan bl.a. vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød, hjertebanken, feber, blødning eller rød og blå mærker i huden. 

Mange patienter oplever følgende bivirkninger:

  • Føleforstyrrelser i hænder og fødder. Behandlingen kan påvirke de små nervegrene, så du kan få prikken og stikken i fingre og tæer. Disse bivirkninger kommer gradvist. De vil oftest forsvinde igen, men kan blive permanente.
  • Forstoppelse og diarré. Forstoppelse og diarré kan forekomme på grund af både kemoterapien og den kvalmestillende medicin. Vi kan vejlede dig om medicin mod generne, hvis du har brug for det.

Nogle oplever følgende sjældne, men meget alvorlige bivirkninger

  • Allergisk reaktion på carboplatin. Meget få oplever en allergisk reaktion på carboplatin. Hvis det sker, vil du få ondt i ryggen, blive rød i hovedet og evt. få blodtryksfald. Hvis du reagerer allergisk, vil sygeplejersken stoppe behandlingen og tilkalde en læge.

Hvis du vil vide mere, kan du finde information på www.minmedicin.dk 

Når du kommer hjem/er hjemme

Vigtigt! Kontakt os straks ved disse symptomer

  • Feber over 38,5 eller 38,0 i 2 målinger inden for 2 timer
  • Blødning

Vi anbefaler at du anvender et termometer til endetarmen.
Anvender du mundtermometer, skal du tillægge 0,5 grad til den målte temperatur.

Brug prævention

Du kan godt have samleje, mens du er i behandling. Mængden af kemoterapi, der udskilles gennem sæd eller skedens slimhinder er så lille, at det ikke skader din partner. Kemoterapi kan  skade et foster i 1. trimester, så I skal bruge et sikkert svangerskabsforebyggende middel som P-piller eller spiral under behandlingen og seks måneder efter.

Behandlingen kan påvirke din fertilitet

Behandlingen kan påvirke din evne til at få børn. Hvis du og din partner ønsker at få børn, bør du derfor overveje at få nedfrosset sæd, æg eller æggestok, inden behandlingen går i gang. Lægen kan fortælle mere om dine muligheder og kan evt. henvise dig til fertilitetsrådgivning.

Mere viden

Du kan læse mere om medicinsk behandling af kræft og få en mere indgående beskrivelse af de enkelte bivirkninger og hvordan de kan afhjælpes i hæftet ”Medicinsk kræftbehandling”. Du får hæftet udleveret af sygeplejersken.

Du kan læse mere om carboplatin og vinorelbine samt deres bivirkninger på www.minmedicin.dk og www.cancer.dk.

Redaktør