Lumbalpunktur (Udtagning af rygmarvsvæske)

Undersøgelsens formål er at måle forskellige indholdsstoffer i rygmarvsvæsken.

Undersøgelsens formål er at måle forskellige indholdsstoffer i rygmarvsvæsken.

Billede af en lumbalpunktur

Før prøvetagning

Hvis du har lungebetændelse, influenza eller anden infektion i dagene op til prøvetagningen, bedes du ringe og få en ny tid.
Hvis du er i blodfortyndende behandling, er det nødvendigt, at du kontakter afdelingen i god tid inden undersøgelsen mhp. evt. pause i behandlingen.

På undersøgelsesdagen

På undersøgelsesdagen møder du på Dansk Center for Søvnsygdomme jf. indkaldelsesbrevet.
Her udføres lumbalpunkturen, og du vil få taget blodprøver.
Vi anbefaler, at du ikke fører bil eller cykler hjem fra undersøgelsen.
Det kan være en god ide at have en pårørende med.
Da vi benytter klorhexidin til proceduren, anbefaler vi dig at tage mørkt tøj på, så eventuel afsmitning ikke ses.
Hvis du ryger, er det tilladt at ryge inden prøvetagningen.

Undersøgelsen udføres ambulant

I sideleje eller siddende foretages med tynd nål et sterilt indstik i lænden. Der udtømmes cirka 13 ml rygmarvsvæske. Der er afsat en time til at snakke om undersøgelsen og selve stikket.

Bivirkninger

Få patienter får hovedpine eventuelt ledsaget af svimmelhed og kvalme. I sådanne tilfælde bedres hovedpinen i liggende stilling, og bedres almindeligvis af sig selv. Behandling af sværere hovedpine er sengeleje og rigelig (3-4 liter) væske samt almindelige hovedpinetabletter. Hvis der fortsat er svær hovedpine efter 4-5 dage kontaktes dit lokale sygehus eller egen læge. I weekenden og helligdage, kan du, hvis du bor i Region Hovedstaden, tage kontakt til 1813 og øvrige dele af landet kontakte vagtlægen.

Svar

Der må forventes op til 6-8 ugers ventetid på svar på analysen. Du vil blive indkaldt til ambulant svar på undersøgelsen.

E-journal

Du kan læse i din egen journal på www.sundhed.dk under e-journal, hvis du er fyldt 15 år og har en digital signatur. Læs mere om e-journal på sundhed.dk eller få en folder om e-journal i venteværelset på Dansk Center for
Søvnsygdomme, Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser. Hvis du har spørgsmål vedr. forløbet, er du velkommen til at kontakte os.

Redaktør