Lukning af hul i trommehinden og/eller høreforberedende operation

Information om operationen.

Med denne pjece vil vi informere dig om den forestående øreoperation, samt om hvad der skal ske under din indlæggelse i sengeafsnittet.

Formålet med operationen er at lukke et evt. hul i trommehinden, tørlægge øret og forbedre hørelsen.

Forberedelse til operationen

Hvis du har problemer med at puste luft op i mellemøret, bør du øve dig i dette inden operationen. Inden operationen vil vi eller din egen ørelæge have gjort øret så tørt som muligt. Hvis dit øre begynder at væske inden operationen, skal du kontakte klinikken. Vi har desuden foretaget en høreprøve.

Rygning

Rygning hæmmer sårets heling. Vi anbefaler derfor, at du stopper med at ryge 6 uger før operationen. Du kan læse mere om rygning og operationer i pjecen: ’Information om rygning og operation’

Faste og bedøvelse

Sædvanligvis vil du blive indlagt på operationsdagen. Du skal derfor være fastende når du kommer. Operationen foregår oftest i fuld bedøvelse.

Du kan læse mere om forholdene i forbindelse med faste og bedøvelse i pjecen: ’Patientinformation om bedøvelse’

Det indre øre

Operationen

Du får barberet en lille smule hår væk omkring øret, så den sterile afdækning kan sættes fast. Operationen foregår som regel igennem øregangen ved brug af et operationsmikroskop. Hvis øregangen er smal, kan det dog være nødvendigt at ”gå ind” bag øret. Til at lappe trommehinden bruger vi som regel et stykke muskelhinde, som tages fra tindingemusklen over øret, eller et stykke bruskhinde, som tages fra brusken foran øregangen.

For at støtte den lappede trommehinde lægger vi små selvopløselige fibersvampe på inder - og ydersiden af trommehinden. Øregangen fyldes med flere stykker gazestrimmel (meche) vædet i antibiotisk salve. Gazestrimlerne skal ligge mens trommehinden heler (ca. 3 uger). Yderst i øregangen placeres et stykke vat. Ved afslutningen af operationen sys såret med selvopløselige tråde.

Først efter flere måneder kan vi vurdere resultatet. Langt de fleste trommehinder heler op (over 90%) og i langt de fleste tilfælde forbedres hørelsen på det opererede øre.

Komplikationer og risiko ved operationen

Komplikationer er sjældne. Det kan typisk dreje sig om blødning eller infektion i såret. Det kan som oftest nemt behandles og er uden betydning for operationens resultat.

Hos ca. 5% påvirker operationen smagssansen, da smagsnerven til de forreste 2/3 af tungen løber igennem mellemøret. Det vil dog oftest være forbigående. I yderst sjældne tilfælde kan det give skader i det til indre øre, hvis det er nødvendigt at manipulere med de små knogler i øret under operationen. Det kan medføre en forværring af hørelsen på det opererede øre.

Svimmelhed kan forekomme, men er for det meste forbigående. Susen for øret eller nedsat funktion af ansigtsnerven kan forekomme i sjældne tilfælde.

Efter operationen

Efter et kort ophold på opvågningsafsnittet, vil du blive kørt tilbage til sengeafsnittet. Under operationen er der anlagt et drop (dvs. væske der løber ind i en blodåre). Dette fjernes senere. Der kan komme lette smerter i øret efter operationen. Sker dette, opfordrer vi dig til at bede om smertestillende medicin. Første gang du skal op efter operationen, skal du bede om hjælp, da du kan få kvalme og føle dig svimmel. Ved aftenstuegang vil en læge tilse dig og informere om operationens forløb.

Udskrivelsen

Du kan forvente at blive udskrevet ved aftenstuegang på operationsdagen eller ved formiddagsstuegang dagen efter operationen. Hvis der efter operationen er blevet anlagt en hovedforbinding, bliver denne fjernet. Du får desuden en tid til kontrol i Øre-Næse-Halskirurgisk Klinik.

Rekreation/fysisk aktivitet

Vi anbefaler ca. en uges rekreation, evt. længere hvis du har hårdt fysisk arbejde. Du bør undgå større fysisk aktivitet de første 3 uger efter operationen. Hvis du er i tvivl, så spørg lægen inden operationen.

Forholdsregler, når du er kommet hjem efter udskrivelsen

Det er afgørende for resultatet af operationen, at du undgår:

 • At få vand i øret. Dæk evt. øret med en kop når du vasker hår
 • Svømning, indtil lægen har set, at trommehinden er helet
 • At pudse næse kraftigt
 • At nyse med lukket mund i den første uge efter operationen, da det kan øge trykket i mellemøret
 • Flyveture de første 3 uger efter operationen

Det er almindeligt

 • At der kommer lidt væske fra øret, så du må skifte vattet.
 • At have lette smerter op til en uge efter operation. Smerterne kan afhjælpes med håndkøbsmedicin f.eks. paracetamoltabletter (Pamol, Panodil, Pinex).
 • At have en fornemmelse af, at det bobler og klukker i øret.
 • At det klør i øret. Undgå at kradse i og omkring øret.

Du skal kontakte os, hvis:

 • Du får Feber
 • Du får dunkende og stikkende smerter i øret.
 • Der løber frisk blod eller betændelse fra øret eller fra operationssåret.
 • Du bliver svimmel

Du kan finde klinikkens telefonnumre på sidste side af denne pjece.

Kontrolbesøg efter operationen

3 uger efter operationen, fjernes gazestrimlerne fra øret, og øret renses under mikroskop. Fra dette tidspunkt anbefaler vi ofte, at du presser luft op i mellemøret flere gange dagligt.

Hvis forholdene er tilfredsstillende vil næste kontrol blive 8-12 uger efter operationen, hvor du får foretaget høreprøve.

1 år efter operationen kommer du til afsluttende kontrol med høreprøve. Eventuelle yderligere kontroller sker efter nærmere aftale og afhængig af forholdene i øret.

Hvis du vil vide mere

Hul i trommehinden er ofte en følgetilstand efter langvarigt undertryk i mellemøret, som igen er en følge af dårlig funktion af det eustakiske rør (øretrompeten).

På grund af det langvarige undertryk har trommehinden været ”suget indad”, og har herved mistet noget af sin styrke og udviklet et tyndt område, som ved en mellemørebetændelse er sprunget og ikke vil hele.

Små huller i trommehinden giver ikke betydende hørenedsættelse, hvorimod større huller kan medføre moderat hørenedsættelse. Hul på trommehinden gør at vand kan løbe ind i mellemøret og give anledning til mellemørebetændelse og kronisk væsken fra øret.

I nogle tilfælde har det langvarige undertryk i mellemøret evt. i kombination med betændelse medvirket til, at knogleforbindelsen mellem ambolten og stigbøjlen er blevet afgnavet. Dette giver som regel en betragtelig hørenedsættelse. I nogle tilfælde kan disse forandringer være sket uden at trommehinden er sprunget.

Denne information er udarbejdet efter Dansk Otokirurgisk Selskabs retningslinjer

Redaktør