Løbetest

Information om løbetest, der bliver udført ved mistanke om anstrengelsesudløst astma.

En løbetest bliver udført ved mistanke om anstrengelsesudløst astma. 

Er der forberedelse?

Forinden løbetesten skal du være opmærksom på ikke at indtage  

  1. antihistaminer 3 døgn før testen og
  2. bronkodilaterende (luftvejsudvidende) medikamenter med følgende aktive stof:  
  • Salbutamol  (findes fx i Ventoline, Buventol, Salamol, Airsalb og Airomir) 8 timer inden 
  • Terbutalin (findes fx i Bricanyl) 8 timer inden 
  • Salmeterol (findes fx i Seretide, Serevent og AirFluSal Forspiro) 8 timer inden  
  • Formoterol (findes fx i Oxis, Foradil, Bufomix, Flutiform, Delnil, Spiromax, Innoair og Symbicort) 24 timer inden 
  • Montelukast (findes fx i Singulair i pilleform) 3 døgn inden


Ved tvivl om astmamedicinens indhold af det aktive stof, Salbutamol, Terbutalin, Salmeterol, Formoterol eller Montelukast, kan læses på medicinens indlægsseddel eller direkte på medicinen. 

Du bedes medbringe løbesko og almindeligt træningstøj.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Når du ankommer, udføres først en standard lungefunktionsundersøgelse (spirometri). Derefter skal du  i 6 min på løbebånd. Inden du skal løbe, bliver du udstyret med en saturationsmåler, et pulsbælte og en næseklemme. 

For at øge arbejdsbelastningen, vil der ofte være en hældning på løbebåndet. Hastighed og hældning justeres så pulsfrekvensen ligger omkring 180 slag/min for børn. Der udføres igen en standard lungefunktionsundersøgelse 1, 3, 5 og 10 min efter løbetesten. 

Hvem foretager undersøgelsen?

Undersøgelsen foretages af en person, der helt specifikt er uddannet til at varetage denne undersøgelse. Der kan forekomme oplæring/supervision af nyt personale, imens undersøgelsen finder sted.

Hvor længe varer undersøgelsen?

Ca. 1 time

Er der ubehag eller bivirkninger?

Der er ingen bivirkninger ved undersøgelsen. Hvis du føler åndenød under eller efter løbeturen, vil du få beta-2 astmamedicin med det samme. 

Svar på undersøgelsen

Du vil få svar i en efterfølgende lægekonsultation på undersøgelsen samme dag eller en anden dag. 

Værd at vide 

Vil du aflyse eller ændre tiden?

Hvis du bliver forhindret i at komme bedes du ringe til os, så vi kan aftale en ny tid. Se kontaktinformation nederst.

For yderligere information

Se venligst hjemmeside for Børn og Unge med Lungesygdomme.

Læs om dine rettigheder her

  • www.regionh.dk/patientrettigheder
  • www.sundhed.dk
  • Sundheds- og Ældreministeriets pjece: www.regionh.dk/sygehusvalg

Vælg et andet offentligt hospital – det frie sygehusvalg

Du har som udgangspunkt frit sygehusvalg til offentlige hospitaler. Du kan kontakte en rådgiver i Sygehusvalg, som kan oplyse dig om dine muligheder for at få en tid på et andet hospital. Se kontaktinformation nederst.

Du kan også sende en mail via:
www.regionh.dk/fritvalg

Du kan se ventetider på:
www.mitsygehusvalg.dk

Sørg selv for transport

Du skal normalt selv sørge for transport til og fra hospitalet. I enkelte tilfælde kan du have ret til udgifterne eller til kørsel frem og tilbage. Kontakt afdelingen hvor du har en aftale, hvis du er i tvivl.

Læs mere om transport på:
www.regionh.dk/transport

Redaktør