Leverembolisering hos patienter med neuoendokrin svulst

Orientering om indlæggelse i forbindelse med leverembolisering hos patienter med neuroendokrin svulst.

Denne pjece er en orientering til dig og dine pårørende om den kommende indlæggelse. Pjecen er tænkt som et supplement til de samtaler, du har haft og løbende får med læger og sygeplejepersonale på afdelingen.

Dekorativt billede

Hvad er leverembolisering?

Leverembolisering er en behandling af dattersvulster (metastaser) i leveren som udgår fra den neuroendokrine svulst.

Ved behandlingen blokeres blodtilførslen til den del af leveren hvor de fleste af dattersvulsterne er lokaliseret, hvorefter svulstcellerne vil gå til grunde.

Hvordan kan jeg tåle at få blokeret blodtilførslen til leveren?

Normale leverceller får deres blodtilførsel fra to forskellige blodåresystemer pulsåresystemet og portåresystemet. Portåresystemet er det blodkredsløb som transporterer forskellige stoffer fra tarmen videre til leveren f.eks næringsstoffer og medicin. Dattersvulsternes celler får imidlertid kun blodforsyning fra pulsåresystemet. Det betyder, at når en pulsåre til et stykke af leveren blokeres vil det især påvirke de syge celler, mens de raske celler overlever på blodforsyning fra portåresystemet.

Embolisering

Du bliver indlagt dagen før behandlingen. I løbet af den første dag får du taget blodprøver, får opdateret patientjournalen og får en samtale med afdelingens personale hvor I sammen planlægger indlæggelsesforløbet med størst mulig hensyntagen til dine ønsker og behov.

På behandlingsdagen påbegyndes behandling med antibiotika og patienter med typen carcinoid svulst får en forebyggende behandling med Sandostatin for at minimere ubehag fra hormonudskillelse i forbindelse med behandlingen.

Emboliseringen finder sted på røntgenafdelingen i lokalbedøvelse. Et kateter føres via en blodåre i lysken til det sted i leveren, hvor blodtilførslen skal blokeres. Fra katetret udløses nogle vatlignende partikler, som blokerer blodkarret. Proceduren følges på en skæm ved hjælp af røntgengennemlysning.

Leverens opdeling i segmenter

Efter embolisering

Du vil få antibiotisk behandling i 3 døgn i alt og hver dag tages blodprøver, så det er muligt at følge din krops reaktion på behandlingen og leverens funktion.

Det er ikke usædvanligt at være alment utilpas de første dage med lidt feber, smerter i øverste højre side af maven (leveren) og træthed.

Sjældnere komplikationer er infektion i de henfaldne leverceller, behandlingskrævende nyre- og leverpåvirkning og forbigående sløvhed.

Ved komplikationer forlænges indlæggelsen indtil disse er behandlede.

Udskrivelse og kontrol

Der vil være mulighed for at drøfte tvivlsspørgsmål i relation til indgrebet og efterforløbet inden udskrivelsen. Du vil således modtage information om hvor du skal rette henvendelse efter udskrivelsen, hvis der opstår tvivlsspørgsmål. 6-8 uger efter embolisering planlægges en CT scanning for at se effekten af behandlingen på dattersvulsterne i leveren.

Din praktiserende læge får et brev efter udskrivelsen med mindre du ønsker noget andet. Brevet indeholder oplysninger om den behandling, du har fået og eventuelle ændringer i medicin, blodprøvekontrol eller lignende.

Hvor kan jeg læse mere? 

Yderligere information om rigshospitalet og afdelingen kan ses på hospitalets hjemmeside.

Parkering

Bemærk venligst at det ikke er muligt at parkere på Rigshospitalets område i forbindelse med en indlæggelse. Der henvises til offentlig vej som kræver parkeringsbillet fra de opstillede automater. Yderligere information kan ses på rigshopsitalet.dk/transport

Redaktør