Leukeran - behandling med tablet

Leukeran® anvendes til behandling af flere forskellige slags kræftsygdomme, bl.a. leukæmi og lymfekræft.

Indledning 

Vi håber, denne patientinformation kan være en hjælp til at få et overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse patientinformationen for bedre at kunne støtte dig i behandlingsforløbet. Inden behandlingen starter, vil du også blive informeret mundtligt om behandlingens virkning og bivirkninger.

Behandling med Leukeran®

Leukeran® anvendes til behandling af flere forskellige slags kræftsygdomme, bl.a. leukæmi og lymfekræft. 

Præparatnavn

Leukeran® indeholder stoffet chlorambucil. 

Sådan virker Leukeran®

Det aktive stof i tabletterne hører til den type kemoterapi (cellegift), man kalder alkylerende midler. Leukeran® hæmmer celledelingen ved at binde sig til cellernes DNA (cellens genetiske kode). Dette medfører, at cellerne dør. 

Leukeran® virker på både syge og raske celler i kroppen. Derfor kan der forekomme bivirkninger. Det er dog især delingen af de ondartede celler (kræftcellerne), der påvirkes.

Sådan tages Leukeran®

Leukeran® findes som tabletter, der skal synkes hele.
Hvis du har problemer med at indtage dem, kan det måske hjælpe at tage dem sammen med tyktflydende fødemidler som yoghurt, frugtgrød eller lignende.

Du kan tage tabletterne, inden du går i seng. 
Derved kan du ofte sove dig fra den kvalme, som behandlingen evt. kan medføre.
NB: Leukeran® skal opbevares i køleskab.

Behandlingsforløbet

Du får taget blodprøver under din behandling med Leukeran® for at se, hvordan behandlingen virker. Behandlingen med Leukeran® er tilrettelagt specielt til dig. Du kan derfor ikke sammenligne din behandling med andres.
Bivirkninger til behandlingen Du kan få bivirkninger af behandlingen med Leukeran®. Bivirkninger er utilsigtede virkninger af medicin. Nogle bivirkninger er hyppige men ikke alvorlige. Andre er sjældne, men kan være alvorlige. Du skal tale med din læge og sygeplejerske, hvis du oplever bivirkninger under behandlingen. Din læge og sygeplejerske kan hjælpe dig med at lindre disse bivirkninger. Hvis bivirkningerne er alvorlige, kan din læge nedsætte dosis af Leukeran®, afbryde behandlingen midlertidigt eller vælge at stoppe behandlingen.

Bivirkninger ved Leukeran®

Påvirkning af blodcellerne

En almindelig bivirkning til Leukeran® er påvirkning af din knoglemarv, hvor dine blodceller dannes. 

Infektion

Du kan have øget risiko for at få infektioner, mens du er i behandling med Leukeran®. Det skyldes kemoterapiens virkning på de raske celler i knoglemarven, der medfører, at antallet af hvide blodlegemer (leucocytter) bliver nedsat. De hvide blodlegemer er vigtige i kroppens forsvar mod infektioner.

Hvilke symptomer skal du især være opmærksom på:

 • Almen utilpashed og kulderystelser 
 • Temperatur over 38,3 ºC.

Blødning

Du kan have øget risiko for at få blødninger, mens du er i behandling med Leukeran®. Det skyldes også kemoterapiens virkning på de raske celler i knoglemarven, der medfører, at antallet af blodplader (trombocytter) bliver nedsat. Blodpladerne er med til at stoppe blødninger.

Hvilke symptomer skal du især være opmærksom på: 

 • Blødning fra næse, mund eller skede
 • Mange blå mærker eller små røde prikker i huden, specielt på benene
 • Blod i afføring eller urin. 

Blodmangel (lav blodprocent)

Du kan have øget risiko for at få lav blodprocent (hæmoglobin) under din behandling med Leukeran®. Blodmanglen opstår, hvis antallet af røde blodlegemer bliver nedsat, når behandlingen påvirker de raske celler i knoglemarven. 

Hvis blodprocenten er lav, skal du måske have blodtransfusion.

Hvilke symptomer skal du være opmærksom på:

 • Åndenød
 • Hjertebanken.

Træthed

De fleste oplever træthed i forbindelse med sygdommen men også under behandlingen med Leukeran®. Du kan opleve en træthed, der ikke forsvinder trods hvile og en god nattesøvn. 

Hvad kan du selv gøre for at afhjælpe træthed:

 • Flere små hvilepauser i løbet af dagen
 • Frisk luft og små gå ture 
 • Sørg for let adspredelse i din hverdag
 • Bed familie og venner om hjælp til praktiske gøremål.

Vær forsigtigt, når du kører bil eller anvender maskiner, hvis du føler dig meget træt.

Påvirkning af slimhinder

Leukeran® kan påvirke slimhinderne og for eksempel give sår i munden.

Kvalme og opkastning m.m.

Du kan opleve almen utilpashed samt appetitløshed og ændret smags- og lugteoplevelse, mens du får Leukeran®. 

Enkelte kan få kvalme af Leukeran®. Hvis du oplever kvalme, kan du få kvalmestillende medicin. 

Ændret afføring

Dit afføringsmønster kan ændre sig. Du kan få diarre, når du starter behandlingen med Leukeran®. Tal med sygeplejersken, hvis du får behov for hjælp og vejledning.

Andre bivirkninger

I sjældne tilfælde kan Leukeran® medføre kramper og hududslæt. Leukeran® kan hos ganske få give en allergisk reaktion eller påvirke lungerne, hvorved man for eksempel får tiltagende åndenød.

Senfølger

Behandling med Leukeran® medfører øget risiko for at få en anden kræftsygdom, herunder leukæmi eller forstadier hertil, især efter lang tids behandling. 

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte personalet eller du kan hente oplysninger på www.medicin.dk eller www.indlaegsseddel.dk

Kontakt til Afdeling for Blodsygdomme

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen.

Kontakt altid Afdeling for Blodsygdomme ved:

 • Temperaturstigning over 38,3 ˚C eller gentagne målinger med temperatur over 38,0 ˚C (målingerne foretages med 1 times interval).
 • Blødning som ikke standser af sig selv.
 • Stærke smerter
 • Synsforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Åndenød eller stakåndethed
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, fødder eller fingre
 • Udslæt
 • Forstoppelse gennem flere dage
 • Diarré som rækker ud over en - to dage.
 • Vedvarende opkastninger i mere end ca. en - to dage
 • Hvis du har glemt at tage medicin, du får som behandling af din kræftsygdom.
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin f.eks. på grund af kvalme.
Redaktør