Lemtrada - behandling med

Lemtrada er et lægemiddel, der bruges til behandling af attakvis multipel sklerose (MS) hos voksne.

Lemtrada er et lægemiddel, der bruges til behandling af attakvis multipel sklerose (MS) hos voksne 

Lemtrada har været godkendt i Danmark siden 2013. 

I kliniske afprøvninger reducerede Lemtrada antallet af attakker med 48 til 55% i forhold til patienter, der modtog behandling med interferon-beta (Rebif 44 mikrogram sukutant 3 gange ugentligt). Risikoen for udvikling af permanente symptomer blev i en klinisk afprøvning reduceret 42% med Lemtrada, sammenlignet med Rebif. 

Du må ikke tage anden behandling mod sygdomsaktivitet ved multipel sklerose eller immundæmpende behandling, mens du får Lemtrada. Du m å godt modtage attakbehandling i form af binyrebarkhormon (Solumedrol). Disse informationer er også anført i det informationskort, som du får udleveret her i klinikken ved behandlingsstart.

Lemtrada gives som en infusion (drop) i en blodåre i løbet af ca. 4 timer, 1 gang dagligt i 5 på hinanden følgende dage i det første behandlingsforløb. Det næste behandlingsforløb foregår først 1 år efter, med 3 dages infusionsbehandling. Efter infusionen skal du forblive i Skleroseklinikken i yderligere 2 timer. Under infusionen, specielt den første, kan du få bivirkninger i form af influenzasymptomer, som kan lindres med medicin. Hvis du har astma, skal du tage din inhalator med.

Dagen før infusionen skal du tage en Medrol 100 mg tablet (binyrebarkhormon) senest kl. 12, en Cetirizin 10 mg tablet (antihistamin) og en Pantoprazol 40 mg tablet (modvirker halsbrand). 

På infusionsdagen om morgenen derhjemme, tager du igen en Cetirizin 10 mg tablet, en Pantoprazol 40 mg tablet og en Medrol 100 mg tablet. 

I behandlingsrummet i Skleroseklinikken vil du 1 time før Lemtradabehandlingen få en infusion af methylprednisolon (binyrebarkhormon) 1 gram. Samtidig får du 2 paracetamol 1 gram tabletter. Under infusionen af Lemtrada vil du hyppigt blive tilset af sygeplejersken og få målt blodtryk og puls. Du skal drikke rigelig væske. Lægen kan altid tilkaldes. Bivirkninger (varme, udslæt, hovedpine og ledsmerter) er forbigående og kan lindres. Efter behandlingen skal du observeres i 1-2 timer. Hvis du derhjemme får symtomer i form af hovedpine, feber eller smerter, kan du tage 2 paracetamol 500 mg tabletter, maksimalt 4 gange dagligt. Du kan evt. tage en Cetirizin 10 mg tablet, maksimalt 3 gange dagligt, hvis der er udslæt på huden.

Da der er risiko for alvorlige og livstruende senbivirkninger, er det vigtigt, at du kender tegnene på disse. Det er de såkaldte autoimmune sygdomme, det vil sige sygdomme udløst af ens eget immunsystem, der går til angreb mod dele af ens egen krop. Det drejer sig om en blødningssygdom (primær immun trombocytopeni, kaldet ITP), bestemte former for nyresygdomme og sygdomme i skjold-bruskkirtlen. Alle disse tilstande kan behandles, hvis de opdages på et tidligt tidspunkt, men hvis behandlingen forsinkes, kan det øge risikoen for komplikationer og blivende skader. Det er derfor vigtigt at opdage og straks indberette ethvert tegn eller symptom på disse tilstande til din neurolog eller praktiserende læge. ITP medfører et fald i antallet af blodplader, der er med til at størkne blodet. Det kan således medføre alvorlig blødning, hvorfor  man skal kende symptomerne.

Der kan ses små pletter på huden, som er lyserøde eller violette; der kan ses blå mærker og blødning fra snitsår kan være svær at standse. Menstruationer kan blive kraftigere og der kan komme blødning mellem  menstruationerne. Der kan være blødning fra tandkødet eller fra næsen samt hoste med blod.

I sjældne tilfælde kan der udløses nyresygdomme pga. den autoimmune effekt af Lemtrada. Ved hjælp af urin- og blodprøve kan tilstanden opdages meget tidligt. Symptomerne kan være blod i urinen, der misfarves tefarvet eller rød, væskeansamlinger eller hævelse af fødder og ben, hoste med blod eller udvikling af forhøjet blodtryk.

Sygdom i skjoldbruskkirtlen kan medføre ændring af stofskiftet. Bivirkningen er hyppig og fandtes hos 35% af de personer, der deltog i de kliniske forsøg. Det kan medføre enten for højt eller for lavt stofskifte, men dette vil kunne opdages på blodprøverne (TSH). Det kan som regel behandles medicinsk , men kan i sjældne tilfælde kræve kirurgisk behandling. 

Da disse autoimmune sygdomme kan opstå flere år efter sidste behandling med Lemtrada skal du møde til blodprøvetagning og urinprøve hver måned i 4 år efter den sidste infusion med Lemtrada.

Patienter, der behandles med Lemtrada har højere risiko for at få en alvorlig infektion. Hvis du behandles af en anden læge end din kendte neurolog, er det vigtigt, at du oplyser, at du har fået Lemtrada og viser dit patientkort. Infektioner behandles på sædvanlig måde, evt. med antibiotika.

I forbindelse med den første infusion Lemtrada, skal du påbegynde forebyggende behandling mod varicella  zostervirus (skoldkoppe- eller helvedesild-virus) i form af en Aciclovir 200  mg x 2 tablet dagligt i mindst en måned .

Vaccinationer skal gives af din praktiserende læge. Hvis du ikke har haft skoldkopper, skal du vaccineres. Du skal overveje, om du vil have en vaccine mod hepatitis A eller andre vacciner, som kan være nyttige i forbindelse med udlandsrejser. Vaccinationen skal gennemføres 6 uger inden påbegyndelse af Lemtrada. Visse typer af vacciner (levende vacciner) må ikke gives under behandling med Lemtrada. Vaccination mod HPV bør overvejes i samråd med din praktiserende læge, og årlige celleprøver (smear) samt undersøgelser af livmoderhalsen skal foretages (hos din praktiserende læge eller gynækolog).

Det vides ikke, om Lemtrada kan skalde et ufødt barn. Du skal derfor anvende sikker prævention, når du får behandling med Lemtrada, og i mindst 4 måneder efter hvert behandlingsforløb. 

Vi skal bede dig om at tilmelde dig NEM SMS for at kunne sende dig SMS-påmindelser med henblik på de månedlige blod- og urinprøver samt mødetider i klinikken. Regionen bruger kun dit mobilnummer, når de skal sende SMS-påmindelser. Du kan tilmelde dig NEM SMS på hjemmesiden www.borger. dk eller lade sekretæren i Scleroseklinikken tilmelde dig. Vi vil samtidig opfordre dig til at læse og gemme patientvejledningen om Lemtrada, udarbejdet af firmaet Genzyme, samt den udleverede produktinformation. 

Lægerne 

Dansk Multipel Sklerose Center
Da der kan være alvorlige bivirkninger ved Lemtradabehandling, som anført ovenfor, skal vi bede om din underskrift som dokumentation på, at du har læst ovenstående information og accepterer de risici, der er ved behandlingen, og at du vil levere blodprøver og urin til kontrol  hver måned i 4 år efter den sidste infusion. Du skriver samtidig under på, at du har fået mundtlig information om behandlingen og de nævnte risici, har fået udleveret produktinformation om Lemtrada og Lemtradabehandlingskort, og at du samtykker til behandlingsplanen. Du får også patientvejledningen, udgivet af firmaet Genzyme, som vi opfordrer dig til at læse med henblik på at lære om de kliniske tegn på  mulige bivirkninger.

Dato og underskrift:

Cpr. nr.:

Navn med blokbogstaver:

 

Undertegnede læge har givet mundtlig information om behandling med Lemtrada, herunder forventelig behandlingseffekt og risiko for bivirkninger:

Dato og underskrift:

Navn med blokbogstaver: 

Redaktør