Lattergas til børn

Størstedelen af børn kan blive tilbudt lattergas i forbindelse med operation.

Hvad er lattergas?

Lattergas er en gammel kendt luftart, der kan gives som en blanding af 50% ilt (O2) og 50% kvælstofforilte (N2O). Det har en virkning, så man kan få lyst til at grine (deraf navnet, lattergas). Lattergas virker smertestillende og døsende. Det virker hurtigt og er meget hurtigt ude af kroppen igen. Lattergas bliver også brugt til fødsler, hos tandlæger og i ambulancer.

Hvad kan lattergas bruges til?

På grund af den gode smertestillende effekt, kan lattergas med fordel bruges til ledpunkturer (knæled, albueled), anlæggelse af blærekateter, lumbalpunkturer (prøver fra rygmarvs væske), fjernelse af sting og lignende mindre indgreb, der maximalt varer 30 minutter.

Ved indgreb, hvor barnet skal stikkes, bruger vi også lokalbedøvende creme sammen med lattergassen.

Hvem kan få lattergas?

Lattergas kan bruges til næsten alle børn, men der er nogle få betingelser:

  • Barnet skal som regel være over 4 år
  • Barnet skal kunne forstå og samarbejde om at trække vejret i en tætsluttende maske

Er der bivirkninger ved lattergas?

Nogle børn kan få lidt kvalme og svimmelhed, der forsvinder inden for få minutter.

Hvor kan det foregå?

Beholderen med lattergas er mobil. Derfor kan lattergassen gives næsten alle steder på hospitalet.

Hvordan foregår det?

Barnet får lattergassen ved at trække vejret i en tætsluttende maske, der er placeret over barnets næse og mund. Barnet vil være vågent, så vi laver en lille fantasirejse, mens der bliver givet lattergas. Forældrene kan selvfølgelig være til stede og holde i hånden.

Hvem giver lattergas?

Anæstesisygeplejersker og læger fra HovedOrtoCentret giver lattergas.

Rigshospitalet – ”smertefrit område”

Smerter efter operation eller ved sygdom gør ingen gavn. Derfor forsøger vi så vidt muligt at komme smerterne i forkøbet og at give børn den bedst mulige behandling, hvis de får ondt.

Vores erfaring er, at medicin mod smerter er vigtigt, når børn har ondt i forbindelse med sygdom og eventuel operation. Når barnet bliver lindret for smerter, kan det hurtigere komme i gang igen og blive rask.

Redaktør