Laktosebelastning - Vejledning til patienter

Vejledning til patienter ind laktosebelastningsundersøgelse.

Formålet med undersøgelsen

Du er tidligere blevet undersøgt med en gentest for arvelig betinget laktoseintolerans, hvilket du ikke havde. Formålet med undersøgelsen er nu at undersøge, om du har en nedsat evne til at nedbryde mælkesukker (laktose) til andre sukkerstoffer (bl.a. glukose), pga. en mavetarmsygdom. Dette kaldes også sekundær laktoseintolerans og skyldes oftest tarmsygdom med epithellæsioner f.eks. cøliaki eller kroniske tarminflammationer.

Når laktose ikke nedbrydes til bl.a. glukose, optages den heller ikke i tarmen, og blodsukkeret (glukoseindhold i blodet) stiger ikke normalt. Laktose, som ikke optages i tarmen, kan give mavesmerter og eventuelt løse afføringer efter indtagelse af mælk og mælkeprodukter.

Forberedelse

  • Du skal være fastende, dvs. du må ikke spise, drikke eller ryge fra kl. 22.00 aftenen før undersøgelsen.
  • Det er dog tilladt at drikke 1-2 glas vand (kun vand!).
  • Livsvigtig medicin tages uændret - ved tvivlsspørgsmål kontakt da din læge.
  • Du skal have været på mælkefri kost i mindst 3 dage.

Undersøgelsen

  • Du skal drikke 400 ml (ca. 2 glas) mælkesukkervand i løbet af ca. 5 minutter, og der tages blodprøver fra øreflippen ved undersøgelsens start og derefter med regelmæssige mellemrum i 1 time – 4 gange – for at måle ændringerne i blodsukkeret.
  • Du må ikke spise, drikke eller ryge under selve undersøgelsen, som varer ca. en time.
  • Undersøgelsen kan give forbigående mavekneb og løse afføringer, specielt hos personer med laktoseintolerans.
  • Du skal forholde dig i ro under undersøgelsen. Medbring evt. læsestof, så tiden ikke falder dig lang.

Svar på undersøgelsen

Du får sædvanligvis svar på undersøgelsen ved næste ambulante besøg eller, hvis du er indlagt, ved stuegang, så snart svaret foreligger. Evt. laver afsnittet en anden aftale med dig. 

Redaktør